Wyniki badania: czy pacjenci znajdują leki w aptekach?

Ponad połowa Polaków doświadczyła sytuacji, w której ich lek nie był dostępny w aptece – wynika z badania portalu GdziePoLek.pl i Fundacji My Pacjenci. Preferowanym przez pacjentów rozwiązaniem problemu jest możliwość sprawdzenia w internecie, która apteka dysponuje poszukiwanym lekiem, lub zamówienia go wcześniej.

GdziePoLek.pl we współpracy z Fundacją My Pacjenci przeprowadził badanie dotyczące doświadczeń Polaków z dostępnością leków w aptekach. Wykonawcą badania był Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. 

Głównym celem badania było zdiagnozowanie, jak licznej grupy pacjentów odwiedzających apteki dotyka problem braku poszukiwanego leku, przez co zmuszeni są odwiedzić aptekę ponownie lub szukać preparatu w innych lokalizacjach. 

Pytanie: Proszę pomyśleć o doświadczeniach z zakupami leków w aptekach w ostatnim roku. Jak często spotkał się Pan/Pani z sytuacją, gdy któregoś z leków nie było i musiał Pan/Pani wrócić do apteki później lub szukać w innych aptekach?

Wykres konieczności powtórnej wizyty

Wykres przedstawia odpowiedzi pacjentów, którzy odwiedzali apteki przynajmniej raz na pół roku

Spośród regularnie kupujących w aptekach ponad połowa spotkała się z badanym problemem. Co szósty respondent nie mógł zakupić swojego leku w połowie przypadków lub częściej.  

Dla oceny skali zjawiska warto wiedzieć, jak wielu Polaków regularnie kupuje w aptekach.

Ilu dorosłych Polaków regularnie odwiedza apteki?

Ogółem 82 proc. dorosłych respondentów odwiedza apteki przynajmniej raz na 3 miesiące, a ponad 90 proc. jest w aptece przynajmniej raz na pół roku. Ponad połowa kupuje w aptekach raz w miesiącu lub częściej.

Pytanie: Proszę wybrać jedną odpowiedź, która najlepiej pasuje do Pana/Pani kontaktów z aptekami

Wykres częstotliwości zakupów w aptekach według badania GdziePoLek

Częstotliwość odwiedzania aptek zwiększa się wraz z wiekiem. W przypadku osób starszych, jest to widoczne szczególnie wśród kobiet. 

Pytanie: Proszę wybrać jedną odpowiedź, która najlepiej pasuje do Pana/Pani kontaktów z aptekami, według grup wiekowych

Wykres częstotliwości zakupów w aptekach w zależności od wieku

Patrząc na miejsce zamieszkania, częstotliwość korzystania z aptek wśród mieszkańców miast powyżej 250 tys. mieszkańców oraz mniejszych jest podobna.

Wśród innych analizowanych czynników, fakt bycia beneficjentem programu 500+ nie przekładał się na częstsze wizyty w aptekach. Udział beneficjentów 500+ w grupie pacjentów najczęściej odwiedzających apteki był wręcz poniżej średniej. 

W jaki sposób rozwiązać problem braku dostępności leków w aptekach?

Spośród kilku pomysłów na ułatwienie dostępu do brakujących leków, respondenci mogli wybrać jedną najbardziej preferowaną. Dostępne opcje widoczne są na wykresie poniżej.

Pytanie: Które z podanych rozwiązań byłoby według Pana/Pani najwygodniejszym rozwiązaniem dla zakupu trudno dostępnych leków - proszę wybrać jedną odpowiedź

Ranking preferowanych ułatwień zakupu w aptece

Wykres przedstawia odpowiedzi pacjentów, którzy odwiedzali apteki przynajmniej raz na pół roku

Najbardziej pożądana okazała się możliwość sprawdzenia w internecie, która apteka posiada poszukiwany lek, żeby zakupić go od ręki. Dzięki temu ułatwieniu pacjent od razu może udać się do placówki dysponującej jego lekiem i znajdującej się w dogodnej dla niego lokalizacji, na przykład blisko domu czy pracy.  

Drugie miejsce zajęła opcja, w której pacjent zamawiałby przez internet lek w wybranej aptece, a następnie odbierał go po zrealizowaniu zamówienia przez hurtownię.  

Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszył się pomysł dowozu leku z apteki za dodatkową opłatą, co funkcjonuje na przykład na rynku niemieckim.  

Kolejność preferencji nie zmienia się w zależności od stopnia, w jakim pacjent zetknął się z problemem braku dostępności leków. Wśród osób, które najczęściej muszą krążyć pomiędzy aptekami, opcja sprawdzenia wcześniej ich stanów wydaje się mieć relatywnie większą przewagę.  

Popularność opcji dowozu leków za dodatkową opłatą nie wzrasta znacząco w grupie pacjentów z dużych miast ani wśród osób najlepiej zarabiających. W żadnych z tych grup opcja ta nie awansuje z ostatniej pozycji. 


Komentarz My Pacjenci

W Polsce kwitnie turystyka apteczna. Pacjenci krążą między aptekami w poszukiwaniu leków, zwłaszcza tych trudnodostępnych, które z Polski wyjeżdżają, ponieważ są w Polsce tańsze niż na innych europejskich rynkach. Nie ma żadnych przeszkód, żeby w czasach powszechnego dostępu do informacji pacjenci mogli wiedzieć, w której aptece w okolicy jest dostępny poszukiwany przez nich lek. Lukę informacyjną wypełniają więc startupy takie jak GdziePoLek.pl, identyfikując niezaspokojone potrzeby pacjentów i wychodząc im naprzeciw.

Ewa Borek, prezes fundacji

Fundacja My Pacjenci powstała w 2012 roku po to, by wspierać partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewniać wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim, tak aby komunikowały skuteczniej swoje problemy i potrzeby.

Komentarz GdziePoLek.pl

GdziePoLek tworzyliśmy od początku z myślą o rozwiązaniu problemu pacjentów z natychmiastowym otrzymaniem potrzebnych leków. Teraz, dzięki przeprowadzonemu badaniu, widać dokładnie, jaką ma on skalę. Prawie jedna piąta pacjentów musi powtarzać wizyty w aptekach co najmniej w połowie przypadków. Biorąc pod uwagę fakt, że co drugi respondent kupuje w aptekach przynajmniej raz w miesiącu, oznacza to dużą rzeszę ludzi, którym możemy pomóc.

Cieszy nas, że model działania GdziePoLek - wcześniejsze sprawdzenie dostępności w aptekach – jest preferowany przez pacjentów. Zawsze uważaliśmy, że jest on najprostszy bo pozwala najszybciej znaleźć potrzebny lek i jednocześnie wybrać taką lokalizację apteki w której wygodnie jest go pacjentowi kupić. Dla wielu pacjentów ciekawa byłaby też opcja wcześniejszego zamówienia leku, nad czym pracujemy.

Maciej Jakubczyk, prezes GdziePolek

GdziePoLek.pl to startup pozwalający pacjentom szybko sprawdzić dostępność leków w wielu aptekach. Informacje są aktualizowane w czasie prawie rzeczywistym. Jest to jedyna niezależna inicjatywa na rynku, dzięki czemu jest otwarta na wszystkie apteki, niezależnie od używanego przez nie systemu, hurtowni, z którymi współpracują, lub sieci aptek, do których należą. 

Notka metodyczna

Wykonawca: Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS
Próba: n=1100, błąd oszacowania 3%, próg ufności 0,95
Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie
Czas realizacji: 16-17.02.2017r.
Technika badawcza: badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Dodatkowe materiały

Dane w pliku XLSX

Wyślij mi powiadomienie email o każdym nowym artykule

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.

Koronawirus - kiedy będzie lek i szczepionka?

Mimo że choroba wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2 (2019-nCoV) ma ciężki przebieg tylko u 15-20% zarażonych, a jej śmiertelność wynosi niecałe 3%, w walkę z nią zaangażowanych jest wiele firm farmaceutycznych i ośrodków badawczych, które niestrudzenie pracują nad wynalezieniem skutecznego leku i szczepionki na COVID-19.

Co po COVID-19: powikłania

Czy osoba, która przechorowała COVID-19 i jest ozdrowieńcem, może od razu cieszyć się pełnią zdrowia? Niekiedy okazuje się, że to nie sama infekcja, ale powrót do formy może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Coraz częściej mówi się o powikłaniach po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Czym jest zespół Post-COVID i czy można go wyleczyć?

Co ustawa o zawodzie farmaceuty zmienia dla pacjenta?

15 stycznia 2021 roku opublikowano ustawę o zawodzie farmaceuty. Farmaceuci byli jedną z ostatnich grup zawodów zaufania publicznego, która nie miała ustawy regulującej ich pracę i rolę w systemie ochrony zdrowia. Dla osób wykonujących ten zawód jest to bardzo ważny dokument. Określany jest on jednak także jako propacjencki. Jakie nowości będą czekać na pacjentów w aptekach w najbliższej przyszłości?

COVID-19: w poszukiwaniu tlenu

Zderzenie z trzecią falą epidemii nasuwa myśl: co będzie, jeśli się zarażę i będę musiał walczyć z COVID-19 o każdy oddech? Jak pomogę bliskiej osobie? Media codziennie donoszą o pacjentach, którym publiczna ochrona zdrowia nie była w stanie udzielić szybkiej pomocy. Z myślą o przetrwaniu w trudnej chwili, pacjenci biorą sprawy w swoje ręce: kupowane są pulsoksymetry, rośnie także gwałtownie zainteresowanie tlenem medycznym.

Jak zanieczyszczając środowisko, niszczymy sobie zdrowie?

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdrowiem nazywamy ogólne dobre samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. W ogromnej mierze zależy ono od czynników, które na nas oddziałują - od otaczającego środowiska. Dlatego jego zanieczyszczenie i nadmierna eksploatacja nie pozostają bez wpływu na jakość życia, a nawet zachowanie zdrowia. Czy możemy jeszcze cofnąć zniszczenia, jakich ludzkość dokonała na przyrodzie, by cieszyć się lepszym zdrowiem?