Oryginalna ulotka dla Hyrimoz
iniekcja

produkt na receptę do zastrzeżonego stosowania

adalimumab

Dawka

40 mg/0,8 ml

Opakowanie

2 ampułkostrzykawki
w 1% aptek, od 784.99 zł do 799.99
Hyrimoz to roztwór do iniekcji stosowany w skojarzeniu z metotreksatem wskazany w leczeniu m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy, choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Substancją czynną preparatu jest adalimubab - rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne o działaniu immunosupresyjnym, które zmniejsza proces zapalny w tych chorobach.

Ulotki Hyrimoz dla opakowania 2 ampułkostrzykawki (40 mg/0,8 ml).

Wybrany dokument Hyrimoz:
Dokument z 2020-10-07

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ulotka dla pacjenta Hyrimoz 10.2018.pdf Hyrimoz 40 adalimumab w a patrz punkt 4.

 • K o leczenia lekiem Hyrimoz i w trakcie leczenia lekiem Hyrimoz pow w trakcie leczenia i przez 4 leku

 • W razie jaki
 • lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

1. Co to jest lek Hyrimoz

2. Hyrimoz

3. Hyrimoz 4.

5. Hyrimoz 6.

7.

1. Co to jest lek Hyrimoz

Lek Hyrimoz

Lek Hyrimoz jest wskazany w leczeniu osiowej spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla wskiego-Crohna

Substancja czynna leku Hyrimoz celem.

Ce Hyrimoz zmniejsza proces zapalny w tych chorobach.

Hyrimoz jest stosowany czynnego reumatoidalnego zapal braku Hyrimoz w celu leczenia Lek Hyrimoz reumatoidalnego spowodowanych s

Zazwyczaj lek Hyrimoz uzna jest

Hyrimoz.

Wiel ami zapalnymi o

Hyrimoz jest stosowany

2 do 17

6 do 17 Hyrimoz w celu leczenia wielostawowego charakterystycznych dla zesztywniaj Hyrimoz jest stosowany w leczeniu braku Hyrimoz w celu zmniejszenia nasilenia oby zdiagnozowanych przez lekarza i odczuwanych przez pacjenta.

paznokciowej przez zaburzenia Hyrimoz jest stosowany zwyczajnej (plackowatej) o nasileniu umiarkowanym do Hyrimoz y

4 do 17 i leczenie przy Hyrimoz jest stosowany

Ropne zapal

Ropne zapalenie apokrynowy jest ropnie, do powstawania blizn.

Lek Hyrimoz jest stosowany w leczeniu ropnego zapalen u

12 lat. Hyrimoz inne leki. W razie braku z pacjent otrzyma lek Hyrimoz.

 • jelit.

Hyrimoz jest stosowany -Crohna u do

6 do 17 - inne Hyrimoz w celu zmniejszenia go-Crohna zdiagnozowanych przez lekarza i odczuwanych przez pacjenta.

Hyrimoz jest stosowany

W razie braku lek Hyrimoz zdiagnozowanych przez lekarza i odczuwanych przez pacjenta.

To a i w polu

Lek Hyrimoz jest stosowany w leczeniu ocznej.

naczyniowej oka

2. Hyrimoz Hyrimoz (wymienionych w punkcie 6).

posocznica (z (patrz

Hyrimoz

Reakcja alergiczna reakcje alergiczne z takimi objawami, jak uczucie ucisku w klatce wstrzykiwanie leku Hyrimoz owrzodzenie Hyrimoz

Podczas stosowania leku Hyrimoz Zmniejszenie nietypowe drobnoustroje powod i posocznica . W rzadkich przypadkach wstrzymanie stosowania leku Hyrimoz.

adalimumab1 Hyrimoz zdiagnozow

Karty st poinformowanie le bliskich kontaktach z pacjent p

B

Adalimumab

65 lat leku Hyrimoz Hyrimoz

Zabiegi chirurgiczne lub stomatologiczne lekarza o przyjmowaniu leku Hyrimoz wstrzymanie stosowania leku Hyrimoz.

Choroba demielinizacyjna (choroba, w dochodzi ), taka jak stwardnienie rozsiane, lekarz zdecyduje, Hyrimoz

Szczepienie

Pewne szczepionki lekiem Hyrimoz Hyrimoz ch leku Hyrimoz obecnie. Hyrimoz adalimumab w bardzo rzadkich przy w, Hyrimoz adalimumab ny typ azatiopryn2 lub merkaptopuryn lub Hyrimoz.

U adalimumab czerniakiem.

nowe

Nowotwory z jest dla niego odpowiednie.

W rzadkich przypadkach, leczenie lekiem Hyrimoz Hyrimoz 2 lat.

dzieci i lub cym zapaleniem jelita grubego w 4 lat.

ieciom z dzieci i

 • Crohna w 6 lat.

wstrzykiwacza z innych 40 mg.

Hyrimoz a inne leki Lek Hyrimoz kortykosteroidami przeciwzapalnymi (NLPZ).

Hyrimoz adalimumabu i farmakologicznych.

Pacjentki powinny ro i ich kontynuowanie przez co najmniej 5 adalimumab w o adalimumab.

ryzy Lek Hyrimoz Hyrimoz i zaburzenia widzenia.

Lek Hyrimoz

1 mmol sodu (23 mg) w dawce 0,8 ml, co oznacza, za

3. Hyrimoz lub farmaceuty. W razie Lek Hyrimoz w -strzykawce z mg i (lub) we wstrzykiwaczu z mg. Z jes dzieci i adalimumab.

spondyloartropatia bez zmian radiograficznych st 40 mg adalimumabu podawane co dwa tygodnie w pojedynczej dawce.

Hyrimoz leku Hyrimoz.

Hyrimoz

40 mg adalimumabu raz w tygodniu lub 80 mg co drugi

Dzi w wieku od 2 30

Zalecana dawka leku Hyrimoz to 40 w wieku od 6 30

Zalecana dawka leku Hyrimoz to 40

80 mg (dwa wstrz dawki 40 mg

40 Hyrimoz to lekarz. dawkowanie do 40 mg co lub 80 .

4 do 17 30

Zalecana dawka leku Hyrimoz to dawka pocz 40 dawka 40 40

Zwykle stosowany schemat dawkowania w ropnym zapaleniu apokrynowych

160 dawki 40 mg dawki 40 mg 80 mg (dwa dawki 40 mg ie tygo dawkowanie 40 mg raz w tygodniu lub 80 mg co m antyseptycznym.

12 do 17 lat o masie

Zalecana dawka leku Hyrimoz to 80 dawki 40 mg dawka 40 mg co dwa tygodnie.

dawkowanie 40 mg raz w tygodniu lub 80 .

antyseptycznym.

 • Crohna
 • 80 mg dawki 40 mg 40 mg co drugi

160 dawki 40 mg dawki 40 mg dwa kolejne dni), kolejn 80 dawki 40 mg 40 mg co dwa tygodnie.

lekarz dawkowanie do 40 mg co lub 80 .

 • Crohna

6 lat do 17 40 kg

Wstrzykiwacza z mg lek

 • Crohna o mg.

40 mg adalimumabu ygodni 20

80 dawki 40 mg 20 mg co dwa tygodnie.

lek 20

6 do 17 40

80 dawki 40 mg w 40 mg.

160 dawki 40 mg w dawki 40 mg e 80 mg (dwa dawki 40 mg 40 mg co dwa tygodnie.

dawkowanie do 40 mg co lub 80 mg co drugi

Zwykle stosowana dawka leku Hyrimoz grubego to o 160 dawki 40 mg a dawki 40 mg na 80 dawki 40 mg , a potem 40 mg co dwa tygodnie.

dawkowanie do 40 mg co lub 80 mg co

to dawka

80 dawki 40 mg), a n podania dawki

40 mg podawana co dwa tygodnie wstrzykiwanie leku Hyrimoz Hyrimoz k immunologiczny. Lek Hyrimoz

Dzieci 2 30 kg

Zwykle stosowana dawka adalimumabu wynosi 20 iem podawania zwykle stosowanej dawki.

Zwykle stosowana dawka leku Hyrimoz wynosi 40

80 przed osowanej dawki.

Lek Hyrimoz Hyrimoz podano w punkcie 7,

Hyrimoz Hyrimoz konieczne, lekarza lub farmaceuty i . Zawsze Hyrimoz

Hyrimoz, gdy

Przerwanie przyjmowania leku Hyrimoz Hyrimoz wstrzymaniu

W razie jakichkolwiek dalszych w do lekarza lub farmaceuty.

4.

4 po

Hyrimoz.

serca pilnie :

W razie stwierd objawy przedmiotowe i podmiotowe pieczenia podczas oddawania moczu,

mrowienia, , lub obja

siniaczenie,

Podczas stosowania adalimumabu obserwowano wymieni

1 z 10 odczyny w miejscu wstrzykni (jamy brzusznej);

wysypka;

1 z 10 agodne;

reakcje alergiczne (w tym alergia sezonowa);

odwodnienie;

wahania nastroju (w tym depresja);

migrena;

objawy podmiotowe ucisku korzenia korzonkowy;

zaburzenia widzenia;

stan zapalny oka;

pomieszczenia);

zaczerwienieni krwiak ;

kaszel;

astma;

krwawienie z przewodu pokarmowego;

zgaga);

ustnej);

siniaczenie;

krew w moczu;

atce piersiowej;

zaburzenie gojenia ran.

1 z 100 nietypowe zapalenie uchy rak, w tym i choroba zwana sarkoidoz );

neuropatia ;

udar;

zaw (obrzmienie);

nocne poty;

blizna;

choroba immunologiczna, z impotencja;

stany zapalne.

Rzadko 1 z 1 000 stwardnienie rozsiane;

oka - zatrzymanie akcji serca;

przedziurawienie jelita ( w ;

reaktywacja zapalenie na

 • Johnsona ( objawami grypopodobnymi i w );

(obrzmienie)

  • - zgon);
  • ne podczas stosowania adalimumabu do nich:

1 z 10

zmniejszona liczba krwinek czerwonych we krwi;

e

1 z 10 zwi e krwi;

1 z 100

Rzadko 1 z 1 000 niewymienione tym lekarzowi lub farmaceucie.

wymienionego w .

nformacji na temat

5. Hyrimoz po EXP.

Alternatywna metoda przechowywania

W ra lek Hyrimoz pokojowej (do 25 14 dni chron go wstrzykiwacz

14 dni lub , nawet wtedy, gdy

wisko.

6.

Co zawiera lek Hyrimoz

 • 40 mg adalimumabu w 0,8 ml roztworu.
 • kwas adypinowy, kwas cytrynowy jednowodny, sodu chlorek, mannitol, polisorbat 80, kwas solny, sodu wodorotlenek i Hyrimoz i co zawiera opakowanie Lek Hyrimoz 40 we wstrzykiwaczu jest dostarczany w postaci 0,8 ml.

Lek Hyrimoz jest dostarczany w prz -strzykawce wbudowanej w ykiwacz (SensoReady) z przezroczystym okienkiem i naklejonym w nierdzewnej oraz i zawiera 0,8 ml roztworu.

1 lub 2 wstrzykiwacze z lekiem Hyrimoz.

wstrzykiwaczy (3 opakowania po 2) z lekiem Hyrimoz.

Nie wszystkie

 • strzykawce i we wstrzykiwaczu (SensoReady).

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Austria Sandoz GmbH Schaftenau

Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

Austria

Data ostatniej aktualizacji ulotki: http://www.ema.europa.eu.

7. Instruk z zapewnienia poprawnego stosowania leku.

rukcji leku Hyrimoz. W z zdrowia.

strzykiwacz SensoReady z lekiem Hyrimoz Rycina A: SensoReady z lekiem Hyrimoz Na Rycinie A Nie nasadki do momentu

Istotne jest, aby: wstrzykiwacza.

ze wstrzykiwacza w opakowania lub wstrzykiwacza bez nadzoru w miejscach, w go wstrzykiwacza.

W przypadku upuszczenia wstrzykiwacza z niego y lub .

W 30 z wstrzykiwacza ponownie.

Patrz punkt ych wstrzykiwaczy w .

wstrzykiwacz w w temperaturze

W w temperaturze pokojowej (do 14 dni z y w temperaturze pokojowej wstrzykiwacz

14 dni lub , nawet wtedy, gdy zosta umieszczony w wstrzykiwacza z go wstrzykiwacz w oryginalnym opakowaniu w celu

Nie przech wstrzykiwacza w bardzo wysokich ani niskich temperaturach.

wstrzykiwacza.

Lek Hyrimoz i

W Wstrzykiwacz/wstrzykiwacze SensoReady z lekiem Hyrimoz (patrz Rycina A y wstrzykiwacz zawiera 40 mg/0,8 ml leku Hyrimoz.

Rycina B): chusteczki nas alkoholem;

wacika ani gazika;

pojemnika na odpady ostre.

Rycina B:

Patrz punkt w .

Przygotowanie wstrzykiwacza

W wstrzykiwacz z 15 do

30 minut i i (lub) przebarwienia. W farmaceuty.

Rycina wykonaniem wst wstrzykiwaczu wstrzykiwacza po

z ch wstrzykiwacza z

1. :

Zalecanym miejscem wstrzy jest przednia strona ud.

z w promieniu 5 cm od (patrz Rycina D).

inne miejsce.

miejsc, w zny lub

W w miejscach, w .

Rycina D:

2. : z .

(patrz Rycina E).

Rycina E: oczyszczanie miejsca

3. Zdejmowanie nasadki wstrzykiwacza: momencie wskazanym (patrz Rycina F).

z powrotem nasadki.

strzykiwacza w 5 .

Z zjawisko normalne.

Rycina F: zdejmowanie nasadki

4. : oczyszczoneg (patrz Rycina G).

Poprawnie Niepoprawnie Rycina G: wstrzykiwacza

2 :

Pi informuje o wstrzykiwania.

Po kilku sekundach bliskie

i .

5. Rozpoczynanie wstrzykiwania: wstrzykiwania (patrz Rycina H).

informuje o wstrzykiwania.

Nadal przytrzym wstrzykiwacz przy ze.

Ziel informuje o .

Rycina H: rozpoczynanie wstrzykiwania

6. : drugie klik .

wstrzykiwanie jest bliskie .

wype i (patrz Rycina I).

Rycina I:

7. (patrz Rycina J):

Oznacza to podanie leku.

z lekarzem.

W wstrzykn z opatrunkiem.

Rycina J: sprawdzanie stanu

8. : e wstrzykiwacze w pojemniku na odpady ostre (zamykany pojemnik odporny na przebicie). W celu zapewnienia zdrowia i

zgodnie z lokalnymi przepisami.

W z


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/adalimumab

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/azatiopryna

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.