---Wolt Drive - produkty

Charakterystyka produktu leczniczego dla Insulin Lispro Sanofi

lek na receptę, iniekcja,

Insulina lispro (insulin lispro)

, Sanofi-Aventis

Dawka:

Opakowanie:

10 wstrzykiwaczy solostar
w 75% aptek, refundowany

Koszyk:

Charakterystyki produktu Insulin Lispro Sanofi dla opakowania 10 wstrzykiwaczy solostar (300 j.m./3 ml).

Wybrany dokument Insulin Lispro Sanofi:
Dokument z 2021-05-24
PDF
dokument PDF dla Insulin Lispro Sanofi

Podgląd dokumentu PDF Insulin Lispro Sanofi

Data ostatniej weryfikacji: 2021-05-24

Ulotki innych produktów zawierających insulin lispro

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Insulin lispro Sanofi, INN-insulin lispro 1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań w fiolce Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY Jeden ml roztworu zawiera 100 jednostek (co odpowiada 3,5 mg) insuliny lispro*. Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań w fiolce Każda fiolka zawiera 10 ml, co odpowiada 1000 jednostkom insuliny lispro. Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Każdy wkład zawiera 3 ml, co odpowiada 300 jednostkom insuliny lispro. Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu Każdy wstrzykiwacz zawiera 3 ml, co odpowiada 300 jednostkom insuliny lispro. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań w fiolce Roztwór do wstrzykiwań (wstrzyknięcie). Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Roztwór do wstrzykiwań (wstrzyknięcie). Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu Roztwór do wstrzykiwań (wstrzyknięcie) SoloStar. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE (...)