dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 250 mililitrów, 50 mililitrów.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta octenisept, (0,10 g + 2,00 g )/100 g, płyn Octenidinum dihydrochloridum + Phenoxyethanolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek octenisept i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku octenisept 3. Jak stosować lek octenisept 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek octenisept 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek octenisept i w jakim celu się go stosuje Lek octenisept jest płynem dezynfekującym zawierającym substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol.

Lek octenisept działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.

Lek octenisept przeznaczony jest do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku octenisept Kiedy nie stosować leku octenisept Jeśli pacjent ma uczulenie na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Nie należy stosować leku octenisept do płukania jamy brzusznej.

Octenisept może powodować ciężkie zmiany skórne.

Należy usunąć (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 29 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających octenidine+phenoxyethanol

W kolejności według dostępności w aptekach.