---

Oryginalna ulotka dla Zincas

produkt dostępny bez recepty, tabletki,

Asparaginian cynku (zinc aspartate)

, Farmapol

Dawka:

31 mg

Opakowanie:

50 tabletek
w 68% aptek, od 13,49 zł do 21,99 zł

Koszyk:

Ulotki Zincas dla opakowania 50 tabletek (31 mg).

Wybrany dokument Zincas:
Dokument z 2023-10-25
PDF
dokument PDF dla Zincas

Podgląd dokumentu PDF Zincas

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-10-25

Ulotki innych produktów zawierających zinc aspartate

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Zincas ulotka.doc

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZINCAS 5,5 mg jonów cynku, tabletki

Zinci hydroaspartas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Zincas i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zincas

3. Jak stosować lek Zincas

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Zincas

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Zincas i w jakim celu się go stosuje

Zincas jest lekiem zawierającym cynk.

Cynk jest mikroelementem. Reguluje wytwarzanie hormonu wzrostu oraz hormonów płciowych (jest niezbędny do wytwarzania plemników i komórek jajowych). Zmniejsza podatność organizmu na zakażenia i alergie. Wpływa na prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustkę.

Niedobór cynku powoduje: zaburzenia w funkcjonowaniu skóry, układu pokarmowego, układu nerwowego, układu odpornościowego i układu kostnego. Znaczny niedobór cynku może powodować karłowatość i niedorozwój narządów płciowych.

Wskazania do stosowania:

 • uzupełnianie niedoboru cynku w organizmie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zincas

Kiedy nie stosować leku Zincas

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma niewydolność nerek;
 • jeśli pacjent jest leczony antybiotykami lub innymi lekami (wymienionymi w części Zincas a inne leki).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.

Dzieci

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Zincas a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Zincas jednocześnie z następującymi lekami:

 • antybiotyki z grupy tetracyklin (np. doksycyklina), ponieważ cynk zmniejsza ich wchłanianie;
 • zawierające kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna, polopiryna);
 • leki przeciwbólowe zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), np. ibuprofen, indometacyna;
 • leki zwiększające wytwarzanie moczu, np. hydrochlorotiazyd;
 • kortykosteroidy, zwane sterydami, np. hydrokortyzon;
 • leki i suplementy diety zawierające wapń, żelazo i miedź, ponieważ zmniejszają wchłanianie cynku;
 • substancje chelatujące, np. penicylamina – lek stosowany w leczeniu m.in. zatrucia ołowiem lub miedzią.

Stosowanie leku Zincas z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Nie należy przyjmować leku Zincas jednocześnie z produktami mlecznymi (mleko i jego przetwory), ponieważ produkty te zmniejszają wchłanianie cynku.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Zincas nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zincas zawiera sacharozę1. Jedna tabletka zawiera 30 mg sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Zincas zawiera żółcień chinolinową, dlatego może powodować reakcje alergiczne.

Zincas zawiera sód. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na maksymalną jednostkę dawkowania (3 tabletki), to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Zincas

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to: Wiek Dawka leku Stosować dzieci w wieku do 5 lat 1 tabletka 1 raz na dobę dzieci w wieku od 5 lat do 15 lat 1 tabletka 2 razy na dobę dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat 1 tabletka 3 razy na dobę

Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku, popijając wodą.

Małym dzieciom nie wolno podawać tabletek w całości. Tabletkę można rozkruszyć, rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podać dziecku do połknięcia.

Jeśli dolegliwości nie ustąpią po 30 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zincas

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania leku (wymienione w punkcie 4).

Pominięcie zastosowania dawki leku Zincas

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku zgodnie z zalecanym dawkowaniem, nie obserwowano działań niepożądanych.

Większe dawki leku mogą powodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak: nudności, bóle brzucha, biegunka, metaliczny smak w ustach, ból głowy.

Długotrwałe stosowanie leku Zincas może spowodować niedobór miedzi i niedokrwistość.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Zincas

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku Zincas po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zincas

Substancją czynną leku jest cynku wodoroasparaginian dwuwodny.

Jedna tabletka zawiera: 5,5 mg jonów cynku w postaci 31 mg cynku wodoroasparaginianu dwuwodnego.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), celuloza mikrokrystaliczna, żółcień chinolinowa (E 104).

Jak wygląda Zincas i co zawiera opakowanie Zincas ma postać żółtych, okrągłych tabletek, obustronnie płaskich.

Dostępne opakowanie: pojemnik zawierający 50 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Farmapol Sp. z o.o.

ul. Święty Wojciech 29 61-749 Poznań tel.: +48 61 852 63 53 e-mail: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Informacja dla osób niewidomych i słabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym nr telefonu: 0800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/sacharoza

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.