Charakterystyka produktu leczniczego dla Xarelto tabletki powlekane

Rywaroksaban (rivaroxaban)

Produkt na receptę

Produkt o kategorii ATC B01AF: Krążenie, krew, Leki przeciwzakrzepowe, Preparaty przeciwzakrzepowe, Bezpośrednie inhibitory czynnika Xa.

Produkt przypisany do tematów: Leki przeciwzakrzepowe.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy wszystkich opakowań.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Xarelto, INN-rivaroxaban 1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.

Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 2,5 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg rywaroksabanu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt Xarelto, podawany w skojarzeniu z samym kwasem acetylosalicylowym (ASA) lub z ASA oraz klopidogrelem lub tyklopidyną, jest wskazany do profilaktyki zdarzeń zakrzepowych na podłożu miażdżycowym u dorosłych pacjentów po ostrym zespole wieńcowym (OZW) z podwyższonymi biomarkerami sercowymi (patrz punkty 4.3, 4.4 oraz 5.1). 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Zalecana dawka to 2,5 mg dwa razy na dobę.

Wydłużenie leczenia wykraczające poza 12 miesięcy powinno zostać wprowadzone na podstawie indywidualnej oceny pacjenta, ponieważ doświadczenie w stosowaniu do 24 miesięcy jest ograniczone (patrz punkt 5.1). Leczenie produktem Xarelto należy rozpocząć jak najszybciej po stabilizacji zdarzenia OZW (w tym zabiegach rewaskularyzacji); najwcześniej 24 godziny po przyjęciu do szpitala i w momencie, gdy pozajelitowe leczenie przeciwzakrzepowe byłoby normalnie przerwane.

VKA – Vitamin K Antagonists) na produkt Xarelto W przypadku przejścia pacjentów z VKA na produkt Xarelto wartości Międzynarodowego Współczynnika Znormalizowanego (ang.

INR - International Normalized Ratio) będą (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 3 lat temu.
Źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających rivaroxaban

Opakowania Xarelto

10 tabletek blister PP/Alu

0,01 G Bayer

dostępny w 13% aptek

gdzie kupić refundowany

14 tabletek

0,02 G Bayer

dostępny w 84% aptek

gdzie kupić refundowany

14 tabletek

0,015 G Bayer

dostępny w 81% aptek

gdzie kupić refundowany

28 tabletek

0,015 G Bayer

dostępny w 90% aptek

gdzie kupić od 109,90 do 405,00 zł

28 tabletek

0,02 G Bayer

dostępny w 88% aptek

gdzie kupić od 109,90 do 372,99 zł

28 tabletek

0,0025 G Bayer

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić od 69,99 do 119,99 zł

42 tabletki

0,015 G Bayer

dostępny w 32% aptek

gdzie kupić refundowany