---

Oryginalna ulotka dla Woda utleniona

produkt dostępny bez recepty, płyn,

Nadtlenek wodoru (hydrogen peroxide)

, Hasco-Lek

Dawka:

3%

Opakowanie:

100 gramów polietylen
w 45% aptek, od 1,49 zł do 4,90 zł

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Nie mamy żadnych dokumentów dla tego opakowania (100 gramów polietylen (3%)).

Zmień dokument na 50 gramów produkt leczniczy (ulotka)zmień

Ulotki innych produktów zawierających hydrogen peroxide

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta WODA UTLENIONA

Hydrogenii peroxidum 3%

Roztwór na skórę, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 3%

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Woda utleniona i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Woda utleniona

3. Jak stosować lek Woda utleniona

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Woda utleniona

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Woda utleniona i w jakim celu się go stosuje

Wskazania do stosowania

Do przemywania ran jako środek odkażający. Rozcieńczony roztwór stosowany jest również do płukania jamy ustnej w chorobach przyzębia, przepłukiwań kieszonek dziąsłowych w stanach zapalnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Woda utleniona

Kiedy nie stosować leku Woda utleniona:

  • w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu wymienionych w punkcie 6;
  • ostre, wrzodziejące zapalenia dziąseł i uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie stosować na duże powierzchnie skóry. Unikać kontaktu z oczami.

Dzieci i młodzież:

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u dzieci.

Lek Woda utleniona a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie odnotowano interakcji Wody utlenionej z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowanie tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Produkt nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Woda utleniona

Na skórę do przemywania ran stosować w postaci nierozcieńczonej. Do płukania jamy ustnej rozcieńczyć 1 łyżkę wody utlenionej (5 ml) w szklane wody (250 ml).

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Woda utleniona może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W miejscu zastosowania może wystąpić, krótkie, przemijające pieczenie. Częste stosowanie do płukania jamy ustnej wywołuje podrażnienie błony śluzowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, nr telefonu + 48 22 49 21 301, nr faksu + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Woda utleniona

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Woda utleniona:

Substancja czynna: mailto:ndl@urpl.gov.pl

100 g roztworu zawiera 10 g substancji czynnej Hydrogenii peroxidum 30% (stabilizowany dwuwodoropirofosforanem sodu, kwasem 1-hydroksyetano 1,1-difosfonowym)

Substancje pomocnicze:

Kwas 1-hydroksyetano 1,1-difosfonowy, dwuwodoropirofosforan sodu, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Woda utleniona i co zawiera opakowanie:

Lek jest w postaci roztworu na skórę, roztworu do stosowania w jamie ustnej.

Opakowanie zawiera:

  • 50 g, 100 g w butelce PE z dozownikiem PE i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym PE;
  • 50 g w butelce PE z dozownikiem PE i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym PE w tekturowym pudełku z dołączoną ulotką;
  • 100 g w butelce PE z dozownikiem PE i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym PE w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5 30-851 Kraków

Tel. 12 657 40 40

Fax: 12 657 40 40 wew. 34 e-mail: amara@amara.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.