---Nutrof - produkty

Oryginalna ulotka dla Vitaminum B1 Polfarmex

lek na receptę, tabletki,

Witamina B1 (thiamine)

, Polfarmex

Dawka:

25 mg

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ulotki Vitaminum B1 Polfarmex dla opakowania 50 tabletek blister (25 mg).

Wybrany dokument Vitaminum B1 Polfarmex:
Dokument z 2023-09-27
PDF
dokument PDF dla Vitaminum B1 Polfarmex

Podgląd dokumentu PDF Vitaminum B1 Polfarmex

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-09-27

Ulotki innych produktów zawierających thiamine

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika VITAMINUM B1 POLFARMEX, 25 mg, tabletki

Thiamini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Vitaminum B1 Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B1 Polfarmex

3. Jak stosować lek Vitaminum B1 Polfarmex

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Vitaminum B1 Polfarmex

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum B1 Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Witamina B1 bierze udział w metabolizmie węglowodanów, a także kwasów tłuszczowych i związków steroidowych. Jej formą czynną jest ester z kwasem pirofosforanowym (kokarboksylaza).

W przypadku zwiększonej zawartości węglowodanów w pożywieniu wzrasta zapotrzebowanie w organizmie na tę witaminę.

Niedobór witaminy B1 powoduje zaburzenia czynności układu nerwowego, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych, co może objawiać się brakiem łaknienia, osłabieniem mięśniowym, parestezjami, obniżonym ciśnieniem krwi i hipotermią. Choroba beri-beri obecnie występuje niezmiernie rzadko.

Lek Vitaminum B1 Polfarmex wskazany jest do stosowania:

 • w stanach niedoboru witaminy B1 oraz zapobieganiu ich powstawania w organizmie;
 • w zaburzeniach czynności układu nerwowego, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych oraz wspomagająco w zaburzeniach sercowo – naczyniowych i alkoholizmie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B1 Polfarmex

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B1 Polfarmex:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę B1 lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vitaminum B1 Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nieznane są działania niepożądane dla produktów witaminy B1 stosowanych doustnie.

Vitaminum B1 Polfarmex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki zobojętniające sok żołądkowy, etanol, herbata zmniejszają wchłanianie witaminy B1. Podanie w jednym roztworze z siarczynami powoduje rozpad i unieczynnienie tiaminy. Niektóre inne witaminy, jak np. cyjanokobalamina, mogą ulegać inaktywacji w obecności produktów rozpadu tiaminy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży po konsultacji z lekarzem.

Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania tiaminy w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem leku zaleca się konsultację z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Vitaminum B1 Polfarmex zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Vitaminum B1 Polfarmex

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować w dawkach podzielonych.

Jeżeli lekarz nie zaleci innego dawkowania lek stosuje się w następujących dawkach:

Dorośli:

 • zapobiegawczo – 3 mg do 9 mg na dobę (1 do 3 tabletek zawierających 3 mg witaminy B1);
 • stany niedoboru oraz zaburzenia czynności układu nerwowego, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych – 25 mg do 50 mg na dobę (1 do 2 tabletek zawierających 25 mg witaminy B1);
 • wspomagająco w alkoholizmie – 50 mg na dobę (2 tabletki zawierające 25 mg witaminy B1).

Dzieci:

Ściśle według wskazań lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

W proponowanym dawkowaniu leku nie występują.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vitaminum B1 Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blistrze lub pojemniku po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminum B1 Polfarmex

 • Substancją czynną leku jest tiaminy chlorowodorek. 1 tabletka zawiera 25 mg tiaminy chlorowodorku.
 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Vitaminum B1 Polfarmex i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 50, 60 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9 99-300 Kutno tel. (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki: