---Zabak - produkty z kategorii Oko i ucho

Oryginalna ulotka dla Viru-Pos

lek na receptę, maść do oczu,

Acyklowir (aciclovir)

, Ursapharm

Dawka:

3%
brak ofert

Opakowanie:

4,5 grama
w 0% aptek
Od ■■

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.

Ulotki Viru-Pos dla opakowania 4,5 grama (3%).

Wybrany dokument Viru-Pos:
Dokument z 2024-06-25
PDF
dokument PDF dla Viru-Pos

Podgląd dokumentu PDF Viru-Pos

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-06-25

Ulotki innych produktów zawierających aciclovir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Package leaflet 1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Viru-POS, 30 mg/g, maść do oczu

Aciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Viru-POS i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Viru-POS

3. Jak stosować Viru-POS

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Viru-POS

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Viru-POS i w jakim celu się go stosuje

Maść do oczu Viru-POS zapobiega namnażaniu się niektórych wirusów.

Wskazaniem do stosowania jest zapalenie rogówki wywołane wirusem opryszczki zwykłej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Viru-POS

Kiedy nie stosować leku Viru-POS

  • jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Viru-POS należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Noszenie soczewek kontaktowych w czasie leczenia wirusowych zakażeń rogówki lekiem Viru- POS jest przeciwwskazane.

W celu zapewnienia optymalnego przebiegu terapii lekiem Viru-POS, leczenie należy rozpocząć możliwie jak najwcześniej.

W czasie leczenia należy 2-3 razy tygodniowo udać się na wizytę kontrolną do lekarza prowadzącego.

Bezpośrednio po zastosowaniu maści może wystąpić przemijające uczucie kłucia o niewielkim nasileniu.

Edition 05/2014 1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

Viru-POS a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz rozważy podanie acyklowiru jedynie wtedy, gdy oczekiwane korzyści dla matki przewyższają możliwość wystąpienia zagrożeń dla płodu lub dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Z powodu swej konsystencji maść przejściowo pogarsza ostrość widzenia, co należy uwzględnić prowadząc pojazdy, obsługując urządzenia mechaniczne lub posługując się niebezpiecznymi narzędziami.

3. Jak stosować Viru-POS

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku używania dodatkowo innych kropli do oczu lub maści, należy zachować 15 minutowy odstęp między poszczególnymi lekami a maść do oczu zastosować zawsze jako ostatnią.

Zalecana dawka to wyciśnięty z tuby pasek długości 1 cm, który należy wprowadzać pięć razy na dobę do dolnego worka spojówkowego (kieszonka powstała po odciągnięciu dolnej powieki) co 4 godziny, z przerwą nocną. Leczenie kontynuuje się przez co najmniej 3 dni po wygojeniu zmian.

Podczas podawania maści nie dotykać oka, twarzy lub jakiejkolwiek innej powierzchni końcówką dozownika tuby.

Odchylić nieco głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę, umieścić odpowiednią ilość maści w dolnym worku spojówkowym. Następnie zamknąć powoli powiekę. Po użyciu tubę zamknąć starannie zakrętką.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Viru-POS jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Viru-POS

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania Viru-POS

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Edition 05/2014 1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów): punkcikowate powierzchniowe zapalenie rogówki, które z reguły nie wymaga przedwczesnego przerwania leczenia i goi się bez widocznych szkodliwych następstw.

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): zapalenie spojówek i lekkie, szybko przemijające pieczenie występujące bezpośrednio po podaniu maści.

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) występowało zapalenie brzegów powiek.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości z obrzękiem naczynioruchowym (obrzęk Quinckego, blade obrzmienie, przede wszystkim twarzy), pokrzywka.

Jeśli wystąpią ciężkie reakcje uczuleniowe (obrzęki dłoni, stóp, kostek, twarzy, ust, jamy ustnej, gardła, trudności w połykaniu lub oddychaniu, wysypka, pokrzywka) należy przerwać stosowanie leku oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala.

W przypadku konieczności przerwania leczenia z powodu wystąpienia działań niepożądanych należy poinformować o tym lekarza, który przepisze inny lek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Viru-POS

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Edition 05/2014 1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Termin ważności od pierwszego otwarcia tuby: 1 miesiąc.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Viru-POS

Substancją czynną leku jest 30 mg acyklowiru.

Pozostały składnik to wazelina biała.

Jak wygląda Viru-POS i co zawiera opakowanie

Viru-POS jest białoszarą maścią w aluminiowej tubie z zakrętką.

Tuba zawiera 4,5 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Malarska 6, 05-092 Łomianki, Polska

Telefon: 022 732 07 90

Telefax: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca: URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Edition 05/2014