Charakterystyka produktu leczniczego dla Tyt - Szczepionka durowo-tężcowa
iniekcja

produkt na receptę

tetanus vaccine

+

Szczepionka przeciw durowi brzusznemu (typhoid vaccine)

Opakowanie

1 fiolka 1,5 mililitra + 3 strzykawki + 3 igły
w 0% aptek
Tyt - Szczepionka durowo-tężcowa zawiera inaktywowane bakterie Salmonella typhi i toksoid tężcowy. Wywołuje odporność przeciw durowi brzusznemu i tężcowi. Szczepionka przeznaczona dla dzieci powyżej 5. roku życia i dorosłym, zalecana jest osobom z grup wysokiego ryzyka (pracownicy służb komunalnych, osoby udające się w tereny o podwyższonym ryzyku zachorowania).

Charakterystyki produktu Tyt - Szczepionka durowo-tężcowa dla opakowania 1 fiolka 1,5 mililitra + 3 strzykawki + 3 igły.

Wybrany dokument Tyt - Szczepionka durowo-tężcowa:
Dokument z 2021-03-24
PDF
dokument PDF dla Tyt - Szczepionka durowo-tężcowa

Podgląd dokumentu PDF Tyt - Szczepionka durowo-tężcowa

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-24

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - TyT_ChPL_13C003P_01.10.2018.doc 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TyT - Szczepionka durowo–tężcowa, zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw durowi brzusznemu i przeciw tężcowi. – Wiek (dzieci do lat 5 i osoby powyżej 60 roku życia). Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia TyT - Szczepionką durowo-tężcową, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia. 4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji TyT - Szczepionka durowo-tężcowa może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. 4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża TyT – Szczepionka durowo-tężcowa jest przeciwwskazana do stosowania w okresie ciąży (patrz punkt 4.3). Karmienie piersią TyT – Szczepionka durowo-tężcowa jest przeciwwskazana podczas karmienia piersią (patrz punkt 4.3). Płodność TyT – Szczepionka durowo-tężcowa nie była oceniana w badaniu dotyczącym płodności. 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionka przeciw durowi brzusznemu, inaktywowana, pełnokomórkowa i przeciw tężcowi, kod ATC: J07A P02 + J07A M01. TyT - Szczepionka durowo-tężcowa wywołuje lub wzmaga odporność przeciwko durowi brzusznemu i tężcowi. 6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie mieszać TyT - Szczepionki durowo-tężcowej z innymi szczepionkami w tej samej strzykawce. 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania TyT (...)

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.