dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 150 mililitrów (0,005 G/5 ML).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających dextromethorphan

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Tussi Drill syrop 5 mg/5 ml ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Tussi Drill

5 mg/5 ml syrop (Dextromethorphani hydrobromidum)

Skład:

Substancja czynna:

5 ml (1 miarka) syropu zawiera 5 mg dekstrometorfanu bromowodorku

Substancje pomocnicze:

Maltitol ciekły

Metylu parahydroksybenzoesan sodowy

Propylu parahydroksybenzoesanu sodowy

Zapach karmelowy 28 A 103

Kwas mlekowy

Woda oczyszczona

Zawartość leku w opakowaniu;

Butelka z ciemnego szkła zawierająca 150 ml syropu w tekturowym pudełku z łyżeczką o pojemności 5 ml i ulotką informacyjną.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego PIERRE FABRE MEDICAMENT

45 Place Abel Gance

92100 Boulogne Billancourt

Francja

Nazwa i adres wytwórcy: PIERRE FABRE SANTE

45 Place Abel Gance

92654 Boulogne

Francja

Spis treści:

1. Co to jest lek Tussi Drill i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się lek Tussi Drill

3. Jak stosować lek Tussi Drill

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku Tussi Drill

6. Inne informacje

1. Co to jest lek Tussi Drill i w jakim celu się go stosuje

Syrop Tussi Drill jest opioidowym lekiem przeciwkaszlowym.

Preparat zawiera substancję dekstrometorfan1 (pochodną morfiny2), która hamuje odruch kaszlowy poprzez działanie ośrodkowe. W dawkach leczniczych bromowodorek dekstrometorfanu nie działa hamująco na czynność ośrodka oddechowego, nie powoduje przyzwyczajenia lub powstania nałogu.

Wskazania:

Doraźnie w ostrym, suchym kaszlu.

2. Zanim zastosuje się lek Tussi Drill

Leku nie stosować w następujących przypadkach:

  • Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu
  • Niewydolność oddechowa i ryzyko jej wystąpienia
  • Kaszel astmatyczny (jednoczesne stosowanie leków przeciwkaszlowych z rozszerzającymi oskrzela jest nieuzasadnione)
  • Leczenie inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia: wysokiej gorączki, pobudliwości, zapaści krążeniowej)
  • Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat życia
  • Okres karmienia piersią

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Tussi Drill

  • Jeśli kaszel utrzymuje się kilka dni, należy skontaktować się z lekarzem
  • Podczas leczenia należy unikać stosowania preparatów zawierających alkohol.
  • W przypadku niewydolności wątroby należy początkowo zmniejszyć dawki o połowę; w miarę potrzeb i tolerowaniu leku przez pacjenta dawkę tę można następnie zwiększyć.

Należy pamiętać, że kaszel wilgotny jest ważnym elementem obronnym oskrzeli i płuc, a więc nie należy go tłumić. Przed rozpoczęciem leczenia przeciwkaszlowego należy stwierdzić powód kaszlu, który wymaga leczenia przyczynowego, zwłaszcza w przypadkach astmy, lub innych chorób płuc czy oskrzeli.

Jeśli kaszel jest oporny na normalnie dawkowany środek przeciwkaszlowy, nie należy zwiększać dawek, a lekarz powtórnie powinien ocenić sytuację kliniczną.

Nie jest racjonalne kojarzenie stosowania leków wykrztuśnych lub o działaniu mukolitycznym z preparatami przeciwkaszlowymi.

Lek zawiera maltitol, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Duże dawki dekstromorfanu podane pod koniec ciąży mogą wywołać hamowanie czynności oddechowej u noworodka. Długotrwałe stosowanie dekstrometorfanu przez kobiety w ostatnim trymestrze ciąży, bez względu na dawkę, może powodować powstanie zespołu odstawiennego u noworodków.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dekstrometorfan przenika do mleka matki i z tego względu nie można leczyć tym preparatem kobiet karmiących.

Opisano kilka przypadków obniżenia ciśnienia i zatrzymania oddychania u niemowląt w następstwie przyjęcia przez ich karmiące matki preparatów przeciwkaszlowych o działaniu ośrodkowym w dawkach większych niż terapeutyczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Istnieje ryzyko wystąpienia senności i zawrotów głowy związanych ze stosowaniem preparatu. Osoby kierujące pojazdami lub obsługujące maszyny powinny być tego świadome.

Również opiekunowie stosujący lek u dzieci powinni pamiętać, że obniża on sprawność psychomotoryczną i niekiedy powoduje senność oraz zawroty głowy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tussi Drill:

Lek zawiera maltitol, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan sodowy i propylu parahydroksybenzoesanu sodowy. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego)

Stosowanie innych leków

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO.

Nie zaleca się równoczesnego stosowania leku z alkoholem, gdyż uspokajające działanie ośrodkowe leku przeciwkaszlowego nasila się pod wpływem alkoholu.

W przypadku jednoczesnego stosowania z innymi preparatami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, należy brać pod uwagę możliwość nasilenia tego działania, co może mieć wpływ na sprawność psychofizyczną.

3. Jak stosować lek Tussi Drill

Lek przeznaczony dla dzieci powyżej 6 lat.

Zwykła dawka wynosi 1 mg na kilogram masy ciała na dobę, podzielona na 4 dawki podawane w odstępach 6 godzinnych.

Np. dla dziecka o masie ciała 20 kg 1 łyżeczka miarowa 4 razy na dobę.

Nie stosować dawki jednorazowej większej niż 0,25 mg/kg masy ciała.

Leczenie objawowe powinno być krótkotrwałe (do 5 dni).

1 łyżeczka (1 miarka) zawiera 5 ml syropu (5 mg bromowodorku dekstrometorfanu).

W przypadku zażycia większej dawki leku Tussi Drill niż zalecana

Objawy przedawkowania (występujące zwłaszcza po jednoczesnym podaniu niektórych leków przeciwalergicznych): nudności, wymioty, zawroty głowy, pobudzenie, dezorientacja, senność, wykwity skórne typu pokrzywki, nieostre widzenie i oczopląs.

Po znacznym przedawkowaniu można zaobserwować śpiączkę, zahamowanie czynności ośrodka oddechowego i drgawki.

W razie przypadkowego przedawkowania należy zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala.

W przypadku pominięcia dawki leku Tussi Drill

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Tussi Drill może powodować działania niepożądane.

Możliwe jest występowanie senności, zawrotów głowy, zaparć, nudności, wymiotów, reakcji alergicznych (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli).

U niektórych osób w czasie stosowania leku Tussi Drill mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Tussi Drill syrop 5 mg/5 ml

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego 5 dni.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.

ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa

Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Tussi Drill

5 mg/5 ml syrop (Dextromethorphani hydrobromidum)

Maltitol ciekły

Metylu parahydroksybenzoesan sodowy

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Tussi Drill

Ciąża:

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie innych leków

W przypadku zażycia większej dawki leku Tussi Drill niż zalecana

Objawy przedawkowania (występujące zwłaszcza po jednoczesnym podaniu niektórych leków przeciwalergicznych): nudności, wymioty, zawroty głowy, pobudzenie, dezorientacja, senność, wykwity skórne typu pokrzywki, nieostre widzenie i oczopląs.

6. Inne informacje


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/dekstrometorfan

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Morfina