---

Oryginalna ulotka dla Traumeel S

produkt dostępny bez recepty, tabletki, Heel

homeopatia

Opakowanie:

50 tabletek
w 27% aptek, od 24,49 zł do 35,00 zł

Koszyk:

Ulotki Traumeel S dla opakowania 50 tabletek.

Wybrany dokument Traumeel S:
Dokument z 2023-09-24
PDF
dokument PDF dla Traumeel S

Podgląd dokumentu PDF Traumeel S

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-09-24

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ulotka

1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Traumeel S tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Traumeel S tabletki i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Traumeel S tabletki

3. Jak przyjmować lek Traumeel S tabletki

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Traumeel S tabletki

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Traumeel S tabletki i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Traumeel S tabletki jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco po urazach, takich jak skręcenia stawów oraz w łagodnych dolegliwościach bólowych mięśni i stawów.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Traumeel S tabletki

Kiedy nie przyjmować leku Traumeel S tabletki jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na:

 • którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku
 • arnikę (Arnica Montana), rumianek (Chamomilla recutita), krwawnik pospolity (Achillea millefolium) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae)

Z zasady jeżówka (Echinacea) nie powinna być stosowana przy postępujących chorobach układowych jak: gruźlica, białaczka i choroby podobne obrazem klinicznym do białaczki, zapalne schorzenia tkanki łącznej (kolagenozy), choroby autoimmunologiczne, stwardnienie rozsiane, AIDS, zakażenie wirusem HIV lub inne przewlekłe choroby wirusowe.

2 -

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera laktozę1. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się podawania dzieciom.

Przed zastosowaniem u dzieci powyżej 12 lat wskazana jest konsultacja z lekarzem.

Inne leki i Traumeel S tabletki

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Traumeel S tabletki z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Traumeel S tabletki powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu przyjmowania Traumeel S tabletki na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Ze względu na zawarte w produkcie homeopatyczne rozcieńczenia substancji, nie przewiduje się wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Traumeel S tabletki

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zwykle po 1 tabletce 3 razy dziennie.

Nie przekraczać zaleconej dawki.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach

Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Nie stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Traumeel S tabletki

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Traumeel S tabletki

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

3 -

Przerwanie przyjmowania leku Traumeel S tabletki

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Traumeel S tabletki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach, u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae dawniej złożonych Compositae) np. arnikę (Arnica montana), rumianek (Chamomilla recutita), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub skórne reakcje alergiczne (zaczerwienienie, obrzęk i świąd).

W takim przypadku należy zaprzestać przyjmowania leku.

U niektórych pacjentów, podczas stosowania leków zawierających wyciągi z jeżówki (Echinacea) zaobserwowano wysypkę i świąd skóry, a w rzadkich przypadkach obrzęk twarzy, duszność, zawroty głowy i spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Po podaniu preparatu może wystąpić nadmierne ślinienie i w takim przypadku należy przerwać przyjmowanie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych :Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222

Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl .

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Traumeel S tabletki

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Traumeel S tabletki https://smz.ezdrowie.gov.pl/

4 -

1 tabletka zawiera:

Substancjami czynnymi leku są: 15mg Arnica montana D2 15mg Calendula officinalis D2 15mg Hamamelis virginiana D2 15mg Achillea millefolium D3 75mg Atropa bella-donna D4 30mg Aconitum napellus D3 30mg Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30mg Hepar sulfuris D8 24mg Chamomilla recutita D3 24mg Symphytum officinale D8 6mg Bellis perennis D2 6mg Echinacea D2 6mg Echinacea purpurea D2 3mg Hypericum perforatum D2

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, stearynian magnezu.

Jak wygląda lek Traumeel S tabletki i co zawiera opakowanie Traumeel S tabletki jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek.

Tabletki są w kolorze białym do żółto-białego. Sporadycznie, na tabletkach mogą występować pomarańczowe punkty.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku umieszczonym w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera 250 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.- Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: MagnaPharm Poland Sp. z o.o.

ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa tel: +48 (22) 570 27 00

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Logo firmy: -Heel

Kod opakowania:

1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Traumeel S tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Traumeel S tabletki i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Traumeel S tabletki

3. Jak przyjmować lek Traumeel S tabletki

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Traumeel S tabletki

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Traumeel S tabletki i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Traumeel S tabletki jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco po urazach, takich jak skręcenia stawów oraz w łagodnych dolegliwościach bólowych mięśni i stawów.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Traumeel S tabletki

Kiedy nie przyjmować leku Traumeel S tabletki jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na:

 • którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku
 • arnikę (Arnica Montana), rumianek (Chamomilla recutita), krwawnik pospolity (Achillea millefolium) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae)

Z zasady jeżówka (Echinacea) nie powinna być stosowana przy postępujących chorobach układowych jak: gruźlica, białaczka i choroby podobne obrazem klinicznym do białaczki, zapalne schorzenia tkanki łącznej (kolagenozy), choroby autoimmunologiczne, stwardnienie rozsiane, AIDS, zakażenie wirusem HIV lub inne przewlekłe choroby wirusowe.

2 -

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się podawania dzieciom.

Przed zastosowaniem u dzieci powyżej 12 lat wskazana jest konsultacja z lekarzem.

Inne leki i Traumeel S tabletki

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Traumeel S tabletki z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Traumeel S tabletki powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu przyjmowania Traumeel S tabletki na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Ze względu na zawarte w produkcie homeopatyczne rozcieńczenia substancji, nie przewiduje się wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Traumeel S tabletki

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zwykle po 1 tabletce 3 razy dziennie.

Nie przekraczać zaleconej dawki.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach

Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Nie stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Traumeel S tabletki

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Traumeel S tabletki

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

3 -

Przerwanie przyjmowania leku Traumeel S tabletki

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Traumeel S tabletki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach, u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae dawniej złożonych Compositae) np. arnikę (Arnica montana), rumianek (Chamomilla recutita), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub skórne reakcje alergiczne (zaczerwienienie, obrzęk i świąd).

W takim przypadku należy zaprzestać przyjmowania leku.

U niektórych pacjentów, podczas stosowania leków zawierających wyciągi z jeżówki (Echinacea) zaobserwowano wysypkę i świąd skóry, a w rzadkich przypadkach obrzęk twarzy, duszność, zawroty głowy i spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Po podaniu preparatu może wystąpić nadmierne ślinienie i w takim przypadku należy przerwać przyjmowanie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych :Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222

Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl .

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Traumeel S tabletki

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Traumeel S tabletki https://smz.ezdrowie.gov.pl/

4 -

1 tabletka zawiera:

Substancjami czynnymi leku są: 15mg Arnica montana D2 15mg Calendula officinalis D2 15mg Hamamelis virginiana D2 15mg Achillea millefolium D3 75mg Atropa bella-donna D4 30mg Aconitum napellus D3 30mg Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30mg Hepar sulfuris D8 24mg Chamomilla recutita D3 24mg Symphytum officinale D8 6mg Bellis perennis D2 6mg Echinacea D2 6mg Echinacea purpurea D2 3mg Hypericum perforatum D2

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, stearynian magnezu.

Jak wygląda lek Traumeel S tabletki i co zawiera opakowanie Traumeel S tabletki jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek.

Tabletki są w kolorze białym do żółto-białego. Sporadycznie, na tabletkach mogą występować pomarańczowe punkty.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku umieszczonym w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.- Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: MagnaPharm Poland Sp. z o.o.

ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa tel: +48 (22) 570 27 00

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Logo firmy: -Heel

Kod opakowania: Traumeel S_250tabl_PIL_clean Traumeel S_50tabl_PIL_clean


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/laktoza

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.