---Skoczylas Kolagen przy Kolagen

Oryginalna ulotka dla Structum

lek na receptę, kapsułki,

Siarczan chondroityny (chondroitin sulfate)

, Pierre Fabre

Dawka:

500 mg
brak ofert

Opakowanie:

60 kapsułek
w 0% aptek
Od ■■

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.

Ulotki Structum dla opakowania 60 kapsułek (500 mg).

Wybrany dokument Structum:
PDF
dokument PDF dla Structum

Podgląd dokumentu PDF Structum

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-06-23

Ulotki innych produktów zawierających chondroitin sulfate

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta STRUCTUM, 500 mg, kapsułki

Chondroitini natrii sulfas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Structum i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Structum

3. Jak stosować lek Structum

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Structum

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Structum i w jakim celu się go stosuje

Lek ten stosowany jest w leczeniu uzupełniającym objawów choroby zwyrodnieniowej stawów.

Kwaśny siarczan chondroityny jest jednym z podstawowych składników budowy kości i chrząstki.

Nadaje chrząstce właściwości mechaniczne i elastyczne. Mechanizm działania siarczanu chondroityny, którego sól jest głównym składnikiem leku Structum, polega na hamowaniu aktywności enzymów litycznych w obrębie chrząstki i pobudzenia biosyntezy proteoglikanów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Structum

Kiedy nie stosować leku Structum

Jeśli pacjent ma uczulenie na siarczan chondroityny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Structum należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Structum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania leku Structum w okresie ciąży.

Lek Structum nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Badania na zwierzętach nie wskazują żadnego wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Structum zawiera:

  • 7,5 mg alkoholu (etanolu) w każdej kapsułce, co jest równoważne z 0,11 mg/kg. Ilość alkoholu w jednej kapsułce tego produktu leczniczego jest równoważna mniej niż 1 ml piwa lub 1 ml wina. Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.
  • 54,6 mg sodu w każdej kapsułce, co odpowiada 3% zalecanej maksymalnej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.
  • indygotynę, która może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Structum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek do stosowania doustnego.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 kapsułka po 500 mg dwa razy na dobę (1 g na dobę).

Structum należy stosować wyłącznie u osób dorosłych (powyżej 18 lat).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Structum

Należy zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Structum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane obserwowane często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów) to: zawroty głowy, biegunka, bóle brzucha, nudności.

Działania niepożądane obserwowane niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów) to: pokrzywka, świąd, wysypka, obrzęk twarzy.

Działania niepożądane obserwowane rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów) to: wymioty, obrzęk naczynioruchowy (poważna reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła), rumień.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Structum

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Structum

Substancją czynną leku jest: sodu chondroityny siarczan.

Pozostałe składniki leku to: talk, żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna.

Jak wygląda lek Structum i co zawiera opakowanie

Nieprzezroczyste kapsułki barwy błękitnej.

Lek Structum jest dostępny w opakowaniach zawierających 60 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny Pierre Fabre Medicament Les Cauquillous

81500 Lavaur

Francja

Wytwórca Pierre Fabre Medicament Production Site Progipharm

Rue du Lycee,

45500 Gien

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.

ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa

Polska tel.: 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2022