Oryginalna ulotka dla Strepsils Pomarańczowy Z Witaminą C 100 mg pastylki/lamelki/żelki

Lek bez recepty

Produkt o kategorii ATC R02AA: Przeziębienie i alergia, Leki stosowane w chorobach gardła, Leki stosowane w chorobach gardła, Środki antyseptyczne.

Produkt przypisany do tematów: Ból gardła.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 12 pastylek, 24 pastylki, 36 pastylek, 8 pastylek.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 1 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Strepsils pomarańczowy z witaminą C, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde

Alcohol 2,4–dichlorobenzylicus + Amylometacresolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Strepsils pomarańczowy z witaminą C i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils pomarańczowy z witaminą C

3. Jak stosować Strepsils pomarańczowy witaminą C

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Strepsils pomarańczowy witaminą C

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Strepsils pomarańczowy z witaminą C i w jakim celu się go stosuje

Lek Strepsils pomarańczowy z witaminą C zawiera: dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym witaminę C.

Lek Strepsils pomarańczowy z witaminą C jest przeznaczony do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils pomarańczowy z witaminą C

Kiedy nie stosować leku Strepsils pomarańczowy z witaminą C: jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils pomarańczowy z witaminą C należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje:

 • cukrzyca (jedna pastylka zawiera około 2,4 g cukrów),
 • nietolerancja niektórych cukrów.

Strepsils pomarańczowy z witaminą C a inne leki

Dotychczas nie są znane klinicznie istotne interakcje leku Strepsils pomarańczowy z witaminą C z innymi lekami.

Reckitt Benckiser 0000 R-1923 Addition of Batch Release and Testing Site 1.3.1 Package Leaflet - Clean Strepsils Orange & Vitamin C ZVQZ6 eCTD Page 1

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Strepsils pomarańczowy z witaminą C zawiera

Żółcień pomarańczową (E110) i czerwień koszenilową (E124)

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Glukozę i sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Strepsils pomarańczowy z witaminą C

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli po upływie 3 dni dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Strepsils pomarańczowy z witaminą C

Przedawkowanie nie powinno być przyczyną innych zaburzeń niż dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Należy zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Strepsils pomarańczowy z witaminą C

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej pastylki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, wysypka, ból brzucha, nudności, dyskomfort w jamie ustnej, bolesność języka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Reckitt Benckiser 0000 R-1923 Addition of Batch Release and Testing Site 1.3.1 Package Leaflet - Clean Strepsils Orange & Vitamin C ZVQZ6 eCTD Page 2 mailto:ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Strepsils pomarańczowy z witaminą C

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Strepsils pomarańczowy z witaminą C

Substancjami czynnymi leku są: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol. Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu.

Pozostałe składniki to: kwas askorbowy, sodu askorbinian, lewomentol, esencja pomarańczowa, kwas winowy, glikol propylenowy, żółcień pomarańczowa (E110), czerwień koszenilowa (E124), sacharoza i glukoza.

Jak wygląda Strepsils pomarańczowy z Witaminą C i co zawiera opakowanie

Pomarańczowa, okrągła pastylka twarda o smaku pomarańczowym.

Opakowanie zawiera 8, 12, 24 lub 36 pastylek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 801 88 88 07

Wytwórca: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham site Thane Road Nottingham NG90 2DB Wielka Brytania

Importer: RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2019 Reckitt Benckiser 0000 R-1923 Addition of Batch Release and Testing Site 1.3.1 Package Leaflet - Clean Strepsils Orange & Vitamin C ZVQZ6 eCTD Page 3

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Strepsils pomarańczowy z witaminą C, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde

Alcohol 2,4–dichlorobenzylicus + Amylometacresolum

Spis treści ulotki

1. Co to jest Strepsils pomarańczowy z witaminą C i w jakim celu się go stosuje

Lek Strepsils pomarańczowy z witaminą C zawiera:

 • dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym
 • witaminę C.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils pomarańczowy z witaminą C

Kiedy nie stosować leku Strepsils pomarańczowy z witaminą C:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils pomarańczowy z witaminą C należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje:

 • cukrzyca (jedna pastylka zawiera około 2,4 g cukrów), OLE_LINK1

3. Jak stosować Strepsils pomarańczowy z witaminą C

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

5. Jak przechowywać Strepsils pomarańczowy z witaminą C

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Strepsils pomarańczowy z witaminą C

Jak wygląda Strepsils pomarańczowy z Witaminą C i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 8, 12, 24 lub 36 pastylek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny:

Wytwórca: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2019

Opakowania Strepsils Pomarańczowy Z Witaminą C 100 mg

24 pastylki

Reckitt Benckiser

dostępny w 45% aptek

gdzie kupić od 12,65 do 25,99 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację