---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Sterovag

lek na receptę, globulki dopochwowe,

Formosulfatiazol (formosulfathiazole)

, Secfarm

Dawka:

300 mg
brak ofert

Opakowanie:

Koszyk:

Ulotki Sterovag dla opakowania 12 globulek (300 mg).

Wybrany dokument Sterovag:
Dokument z 2021-02-17
PDF
dokument PDF dla Sterovag

Podgląd dokumentu PDF Sterovag

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-17

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Sterovag_PIL.docx

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sterovag, 300 mg, globulki

Formosulfathiazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 • Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Sterovag i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sterovag

3. Jak stosować lek Sterovag

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Sterovag

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sterovag i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Sterovag jest formosulfatiazol.

Formosulfatiazol wykazuje miejscowe działanie przeciwbakteryjne.

Wskazaniami do stosowania leku Sterovag są:

 • stan zapalny pochwy pochodzenia bakteryjnego,
 • świąd sromu i pochwy w przebiegu zakażenia drobnoustrojami wrażliwymi na działanie formosulfatiazolu,
 • zapalenie pochwy na tle grzybicy i rzęsistkowicy, szczególnie w okresie po zakończeniu leczenia swoistego, przed pojawieniem się właściwej flory bakteryjnej (pałeczki kwasu mlekowego).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sterovag

Kiedy nie stosować leku Sterovag

 • jeśli pacjentka ma uczulenie na formosulfatiazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli pacjentka ma uczulenie na sulfonamidy (środki przeciwbakteryjne, odkażające);
 • w II i III trymestrze ciąży;
 • w okresie karmienia piersią;
 • u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Sterovag należy poradzić się lekarza i stosować zgodnie z jego zaleceniami. Przed zastosowaniem należy sprawdzić datę na opakowaniu. Nie stosować po terminie ważności.

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania dopochwowego.

U pacjentek uczulonych na sulfonamidy mogą występować reakcje nadwrażliwości na formosulfatiazol. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po zastosowaniu leku Sterovag, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na zawartość lanoliny lek ten może powodować reakcje alergiczne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Inne leki i Sterovag

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.

Sterovag z jedzeniem i piciem Lek Sterovag może być stosowany niezależnie od posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie należy stosować leku Sterovag w II i III trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Sterovag podczas karmienia piersią.

Antykoncepcja u kobiet

Nie są znane interakcje pomiędzy lekiem Sterovag a dopochwowymi środkami antykoncepcyjnymi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Sterovag nie wywiera wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Lek Sterovag zawiera lanolinę

Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Sterovag

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Sterovag należy stosować dopochwowo.

Pojedynczą globulkę należy zakładać na noc głęboko do pochwy przez 6 do 12 dni, w zależności od zaleceń lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sterovag

W razie zastosowania większej dawki niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Sterovag

Należy przyjąć następną dawkę leku według zaleceń lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sterovag

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu nie odnotowano żadnych działań niepożądanych po zastosowaniu leku Sterovag.

Po podaniu dopochwowym podobnych substancji (związków z grupy sulfonamidów) opisywano objawy uczuleniowe, najczęściej skórne: zaczerwienienie, wysypka, nadwrażliwość na światło słoneczne, swędzenie, obrzęk oraz pieczenie w miejscu podania.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Sterovag

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, po „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sterovag

 • Substancją czynną leku jest formosulfatiazol (Formosulfathiazolum) 300 mg.
 • Inne składniki leku to: mocznik, p-chloroksylenol, lanolina, tłuszcz stały.

Jak wygląda lek Sterovag i co zawiera opakowanie

Globulki leku Sterovag mają kształt cylindryczny o zaostrzonym końcu i gładkiej powierzchni.

Zabarwienie globulek jest kremowe.

Opakowanie zawiera 6 globulek (1 blister) lub 12 globulek (2 blistry) w tekturowym pudełku z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca T.P.H. SecFarm Sp. z o.o.

04-502 Warszawa ul. Korkowa 120 tel./fax (0 22) 613 23 30

Data ostatniej aktualizacji ulotki: