Oryginalna ulotka dla Slow-Mag
tabletki

produkt dostępny bez recepty

magnesium chloride

Dawka

0,535 G = 0,064 G MAGNEZU

Opakowanie

60 tabletek
w 72% aptek, od 9.99 zł do 67.96
Slow-Mag to tabletki dojelitowe do stosowania w niedoborach magnezu. Preparat zawiera jony magnezu, które korzystnie wpływają na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i redukują m.in. drżenia powiek, które mogą być jednym z objawów niedoboru magnezu. Ponadto środek zmniejsza uczucie senności i zmęczenia.

Ulotki Slow-Mag dla opakowania 60 tabletek (0,535 G = 0,064 G MAGNEZU).

Wybrany dokument Slow-Mag:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Slow-Mag

Podgląd dokumentu PDF Slow-Mag

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - ulotka_Slow-Mag

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Slow-Mag (Magnesii chloridum hexahydricum)

535 mg (64 mg jonów magnezu), tabletki dojelitowe

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Slow-Mag i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Slow-Mag

3. Jak stosować lek Slow-Mag

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Slow-Mag

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Slow-Mag i w jakim celu się go stosuje

Tabletki dojelitowe Slow-Mag zawierają magnez1 w postaci sześciowodnego chlorku magnezu.

Jedna tabletka dostarcza 64 mg jonów magnezu.

Lek stosuje się w niedoborach magnezu, którym towarzyszą: bóle mięśniowe, tiki, drżenia mięśni, bóle głowy, stany znużenia, wzmożona drażliwość, zmniejszona odporność na stres, zaburzenia snu, zaburzenia stężenia lipidów w surowicy krwi, zaburzenia rytmu serca, przyspieszone zmiany miażdżycowe naczyń, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona osteoporoza.

Do zwiększonej utraty magnezu dochodzi także w trakcie przyjmowania leków moczopędnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Slow-Mag

Kiedy nie stosować leku Slow-Mag

 • jeśli pacjent ma uczulenie na chlorek magnezu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli występuje podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia);
 • jeśli występuje znaczne niedociśnienie tętnicze lub zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego;
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub miastenię (miastenia gravis - choroba charakteryzująca się osłabieniem i zmęczeniem mięśni).

Ostrzeżenia i środki ostrożności Stosując Slow-Mag należy zachować ostrożność, gdyż związki magnezu działają przeczyszczająco. Przewlekła biegunka wywołana długotrwałym stosowaniem leków zawierających magnez może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej (utraty wody i składników mineralnych). Podawanie leku pacjentom z niewydolnością nerek może prowadzić do nadmiaru magnezu w organizmie i zatrucia magnezem.

Stosowanie z innymi produktami zawierającymi magnez może prowadzić do nadmiaru magnezu w organizmie.

Slow-Mag a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wchłanianie magnezu zmniejszają także preparaty wapnia stosowane w dużych dawkach.

Związki magnezu podawane doustnie zmniejszają wchłanianie tetracyklin3, fluorochinolonów, preparatów żelaza2, związków fluoru i doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny4.

Leki moczopędne, antybiotyki aminoglikozydowe, cysplatyna, mitramycyna, amfoterycyna B5 i mineralokortykosteroidy zwiększają wydalanie magnezu w moczu.

Równoczesne stosowanie magnezu i amiodaronu może wywołać zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego. Równoczesne stosowanie magnezu i dihydralazyny może spowodować wystąpienie znacznego niedociśnienia krwi.

Slow-Mag z jedzeniem i piciem

Wchłanianie magnezu z tabletek dojelitowych ograniczają kwasy organiczne, fityna, kwas szczawiowy, kwas galusowy (tanina), kwasy tłuszczowe oraz fosforany.

Lek należy przyjmować podczas posiłków lub bezpośrednio po posiłkach, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W zalecanych dawkach lek może być stosowany w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie na zlecenie lekarza.

Nadmiar magnezu u ciężarnych kobiet może wpływać na zaburzenie gospodarki wapnia u płodu i noworodka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Slow-Mag nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Slow-Mag

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku to:

Zapobiegawczo - zwykle 2 tabletki na dobę (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem).

W stwierdzonym niedoborze magnezu:

 • dorośli 6 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki wieczorem;
 • dzieci powyżej 6 lat według zaleceń lekarza.

Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia.

Po każdorazowym pobraniu leku pojemnik należy natychmiast szczelnie zamknąć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Slow-Mag

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Slow-Mag

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją najszybciej, jak to jest możliwe, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. W takim wypadku nie należy w ogóle przyjmować pominiętej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Slow-Mag

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, między innymi działania przeczyszczającego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Slow-Mag

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Slow-Mag

 • Substancją czynną leku jest magnezu chlorek sześciowodny. Jedna tabletka zawiera 64 mg jonów magnezu.
 • oraz substancje pomocnicze: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian.

Skład otoczki: Eudragit L100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu 1:1), dibutylu sebacynian, talk.

Jak wygląda lek Slow-Mag i co zawiera opakowanie Tabletki Slow-Mag są białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek powlekanych leku Slow-Mag w pojemniku z polipropylenu z wieczkiem polietylenowym zaopatrzonym w sorbent wilgoci, w tekturowym pudełku wraz z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Hiacyntowa 39 60-175 Poznań www.ethifarm.pl

Tel.: +48 61 867 54 21

Faks: +48 61 867 50 67

E-mail: biuro@ethifarm.pl

Wytwórca ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Żeromskiego 9 60-544 Poznań

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Żelazo

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/tetracyklina

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/warfarin

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/amfoterycyna_b

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.