---Xenna - produkty

Oryginalna ulotka dla Quecor

produkt dostępny bez recepty, tabletki,

Dąb (quercus)

, Labofarm

Opakowanie:

Koszyk:

Ulotki Quecor dla opakowania 30 tabletek.

Wybrany dokument Quecor:
Dokument z 2024-03-18
PDF
dokument PDF dla Quecor

Podgląd dokumentu PDF Quecor

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-03-18

Ulotki innych produktów zawierających quercus

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Quecor_etykieto-ulotka_30_60_90_2017.04.13 INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH POJEMNIK DO TABLETEK - ETYKIETA (zewnętrzna część etykieto-ulotki)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO QUECOR 370 mg, tabletka

Quercus cortex

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład tabletki: kora dębu - 370 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

30 tabletek Kod EAN UCC: 5909990220922

60 tabletek Kod EAN UCC: 5909991037611

90 tabletek Kod EAN UCC: 5909991037628

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki.

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Jeśli objawy nie ustępują w czasie stosowania leku lub występują działania niepożądane, niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważn.:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej nić 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO LF Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard Gd.

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 10376

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazanie opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A Quecor

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

19. INNE – ULOTKA DLA PACJENTA (wewnętrzna część etykieto-ulotki) QUECOR

370 mg tabletka

Quecrcus cortex

30 tabletek

60 tabletek

90 tabletek

Działanie:

Garbniki zawarte w korze dębu wykazują działanie ściągające, co powoduje hamowanie biegunki.

Wskazania do stosowania:

Tradycyjnie stosuje się w objawowym leczeniu łagodnych biegunek.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować, w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Jeżeli nie następuje poprawa, biegunka nawraca lub pojawia się krew w stolcu, należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież:

Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat.

Interakcje:

Lek może opóźniać wchłanianie innych równocześnie stosowanych leków. Dlatego lek ten powinien być przyjmowany przynajmniej na godzinę przed zastosowaniem lub po zastosowaniu innych leków.

Ciąża i karmienie piersią:

Z powodu braku wystarczających danych, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży lub laktacji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn:

Nieznany

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:

Droga podania: doustna.

Dawkowanie: Dorośli: 2 tabletki 3 razy na dobę.

Nie stosować dłużej niż 3 dni.

Przedawkowanie:

Nie zarejestrowano przypadków przedawkowania.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywanie leku:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

Skład leku:

Quercus cortex - 370 mg

Substancje pomocnicze: sól sodowa karboksymetyloskrobi C, krzemionka koloidalna bezwodna.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard Gd.

tel. 58 561 20 08 e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Wytwórca: Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm mgr farm. Tadeusz Pawełek ul. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard Gd.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: