---

Oryginalna ulotka dla Procto-Hemolan Protect

produkt dostępny bez recepty, czopki,

Czopki przeciw hemoroidom (suppositoria antihaemorrhoidales)

, Aflofarm

Opakowanie:

10 czopków = 2 blistry
w 93% aptek, od 21,66 zł do 33,00 zł

Koszyk:

Ulotki Procto-Hemolan Protect dla opakowania 10 czopków = 2 blistry.

Wybrany dokument Procto-Hemolan Protect:
Dokument z 2020-10-07
PDF
dokument PDF dla Procto-Hemolan Protect

Podgląd dokumentu PDF Procto-Hemolan Protect

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-10-07

Ulotki innych produktów zawierających suppositoria antihaemorrhoidales

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Oznakowanie opakowania bezpośredniego – etykieta

Oznakowanie opakowania zewnętrznego – pudełko tekturowe zawierające 10 szt. czopków (2 blistry)

Procto – Hemolan protect (Suppositoria Antihaemorrhoidales) Syn.: Czopki przeciw hemoroidom

Produkt do stosowania w miejscowym leczeniu hemoroidów.

Procto-Hemolan protect zmniejsza stan zapalny oraz łagodzi objawy towarzyszące hemoroidom.

10 sztuk

Skład substancji czynnych: galusan bizmutu zasadowy 0,2 g tlenek cynku 0,1 g tanina 0,15 g

Substancja pomocnicza: masło kakaowe.

Działanie: ściągające.

Wskazania do stosowania: miejscowe leczenie dolegliwości powodowanych przez guzki krwawnicze (hemoroidy) oraz stanów zapalnych błony śluzowej odbytnicy.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: jeżeli objawy nasilają się lub nie ustępują podczas stosowania leku, należy porozumieć się z lekarzem.

Interakcje: brak danych.

Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem należy porozumieć się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: brak danych.

Sposób stosowania i droga podania: podanie doodbytnicze. 1 czopek 1-2 razy dziennie.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem na kartoniku lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie: w razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane: miejscowe i/lub ogólnoustrojowe reakcje alergiczne w tym wstrząs anafilaktyczny zagrażający życiu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25˚C. Chronić od światła.

Nie zamrażać.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

mailto:adr@urpl.gov.pl

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Termin ważności:

Numer serii:

Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

Tel. (42) 22-53-100

Pozwolenie nr 14772

Kod kreskowy EAN: 5909990654888

Informacja podana systemem Braille’a: Procto - Hemolan protect czopki

;