Oryginalna ulotka dla Phosphor-Homaccord
krople

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

30 mililitrów
w 1% aptek, od 39.99 zł do 55.00
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AX).

Ulotki Phosphor-Homaccord dla opakowania 30 mililitrów.

Wybrany dokument Phosphor-Homaccord:
Dokument z 2021-01-20
PDF
dokument PDF dla Phosphor-Homaccord

Podgląd dokumentu PDF Phosphor-Homaccord

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-01-20

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Phosphor-Homaccord krople doustne, roztwór ___________________________________________________________________________

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Phosphor-Homaccord i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Phosphor-Homaccord

3. Jak przyjmować lek Phosphor-Homaccord

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Phosphor-Homaccord

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Phosphor-Homaccord i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Phosphor-Homaccord krople doustne, jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu zapalenia gardła i/lub chrypce.

2. Zanim zastosuje się lek Phosphor-Homaccord

Kiedy nie przyjmować leku Phosphor-Homaccord

jeśli pacjent ma stwierdzoną alergię na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku pogorszenia objawów lub braku poprawy, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak wystarczających danych i zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u dzieci do lat 6. U dzieci od 6 do 12 lat produkt można stosować wyłącznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, z zalecenia lekarza.

Phosphor-Homaccord a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Phosphor-Homaccord z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Phosphor-Homaccord powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią. Jeśli pacjentka planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Podczas stosowania należy uwzględnić zawartość etanolu w produkcie.

Phosphor-Homaccord zawiera etanol

Lek zawiera 35% (V/V) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

3. Jak przyjmować lek Phosphor-Homaccord

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: zwykle po 5-10 kropli do 3 razy dziennie.

Dzieci 6-12 lat: w uzasadnionych przypadkach 5 kropli do 3 razy dziennie.

Sposób stosowania

Podanie doustne

Krople można zmieszać z niewielką ilością wody.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zaleconej dawki.

Czas stosowania

Lek nie powinien być stosowany przez dłuższy okres czasu (dłużej niż 2 tygodnie) bez nadzoru lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Phosphor-Homaccord

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Phosphor-Homaccord

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Phosphor-Homaccord

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Phosphor-Homaccord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Phosphor-Homaccord

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Phosphor-Homaccord

Substancjami czynnymi w 100g roztworu Phosphor-Homaccord są: 0.4 g Phosphorus D 10 0.4 g Phosphorus D 30 0.4 g Phosphorus D 200 0.3 g Argentum nitricum D 10 0.3 g Argentum nitricum D 30 0.3 g Argentum nitricum D 200 0.3 g Paris quadrifolia D 6 0.3 g Paris quadrifolia D 10 0.3 g Paris quadrifolia D 30 0.3 g Paris quadrifolia D 200

Pozostałe składniki: etanol, woda oczyszczona.

Lek zawiera 35% (V/V) etanolu.

Jak wygląda lek Phosphor-Homaccord i co zawiera opakowanie Phosphor-Homaccord jest roztworem przezroczystym, bezbarwnym o zapachu alkoholu.

Krople znajdują się w butelce ze szkła barwnego z kroplomierzem i zakrętką, w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 30 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa tel. +48(22) 545 07 15 e-mail: biuro@heel.pl

Logo firmy: -Heel

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: miesiąc/rok

Kod opakowania:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.