Oryginalna ulotka dla Pedipur
zawiesina

produkt dostępny bez recepty

Metenamina (methenamine)

+

Tlenek cynku (zinc oxide)

Opakowanie

60 g tuba laminatowa
w 51% aptek, od 10.99 zł do 20.97
Pedipur to puder leczniczy stosowany w nadmiernym poceniu się skóry stóp i dłoni. Substancją czynną preparatu jest metenamina, która pod wpływem kwaśnego odczynu potu ulega hydrolizie do formaldehydu, który powoduje śmierć bakterii rozkładających pot niwelując tym samym jego przykry zapach. Ponadto osłabia on czynność gruczołów potowych zmniejszając wydzielanie potu.

Ulotki Pedipur dla opakowania 60 g tuba laminatowa.

Wybrany dokument Pedipur:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Pedipur

Podgląd dokumentu PDF Pedipur

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA PEDIPUR (Methenaminum)

200 mg/g, puder leczniczy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Pedipur i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pedipur

3. Jak stosować lek Pedipur

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Pedipur

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pedipur i w jakim celu się go stosuje

Pedipur ma postać pudru leczniczego. Metenamina, substancja czynna Pedipuru swoje działanie zawdzięcza uwolnionemu wskutek kontaktu z kwaśnym potem, aldehydowi mrówkowemu, który osłabia czynność gruczołów potowych oraz hamuje aktywność bakterii, przez co zmniejsza wydzielanie potu i hamuje jego rozkład przez bakterie.

Pedipur działa wysuszająco, bakteriobójczo i ściągająco. Likwiduje przykry zapach potu.

Wskazania Pedipur stosuje się w leczeniu nadmiernej potliwości stóp i dłoni.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pedipur

Kiedy nie stosować leku Pedipur:

  • w nadwrażliwości na metenaminę lub inne składniki leku
  • na błony śluzowe
  • na otwarte rany
  • na powierzchnie ciała pozbawione naskórka
  • na owrzodzenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią podrażnienia, zaczerwienienia skóry. Należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby substancja czynna leku Pedipur mogła stanowić zagrożenie dla płodu lub przenikała do mleka kobiet karmiących piersią. Jednak wobec braku odpowiednich badań, lek może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko po konsultacji z lekarzem w przypadku przewagi korzyści nad ryzykiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Pedipur nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Pedipur a inne leki

Ze względu na ryzyko inaktywacji nie stosować ze środkami o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu1, azotany), kwasami i solami o odczynie kwaśnym, węglany (magnezowy, wapniowy)

3. Jak stosować lek Pedipur

Lek Pedipur należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Produkt do stosowania miejscowego na skórę.

Przed użyciem preparat należy wstrząsnąć. Przed zastosowaniem leku należy umyć starannie skórę nóg lub dłoni i wysuszyć. Nanieść niewielką ilość Pedipuru na skórę nóg lub dłoni, wcierać i pozostawić do wyschnięcia.

Lek stosować nie częściej niż 1 – 2 razy w tygodniu.

Po uzyskaniu poprawy zabiegi można stosować profilaktycznie co 14-20 dni.

Pominięcia zastosowania leku Pedipur

W przypadku pominięcia zastosowania leku Pedipur należy kontynuować leczenie stosując lek Pedipur jak zwykle, zgodnie z zaleceniami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pedipur Przedawkowanie Pedipuru stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne. W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości preparatu, należy zmyć go ze skóry wodą i powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

W przypadku omyłkowego spożycia Pedipuru mogą wystąpić: wysypka, podrażnienia nerek i pęcherza, krwiomocz, nudności i wymioty.

Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Pedipur może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Długotrwałe stosowanie Pedipuru może spowodować miejscowe odczyny alergiczne skóry nóg i dłoni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i produktów Biobójczych,{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu}, e-mail:ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pedipur

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Pedipur po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pedipur

Substancją czynną leku jest metenamina.

1 g pudru zawiera 200 mg metenaminy

Pozostałe składniki leku to: talk, cynku tlenek, glicerol 86%, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Pedipur i co zawiera opakowanie

Lek ma postać gęstej, nieprzezroczystej, białej zawiesiny pudru, o charakterystycznym zapachu metenaminy.

Opakowanie leku to pojemnik polietylenowy zamykany zakrętką lub butelka ze szkła oranżowego zamykana zakrętką lub tuba aluminiowa wewnętrznie lakierowana z membraną i zakrętką lub tuba laminatowa z warstwą wewnętrzną z polietylenu i zakrętką z polipropylenu zawierające po 40 g lub 60 g produktu, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań, Polska tel. + 48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58

Wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią tel. 52 386 73 10, fax 52 386 73 23

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.