Oryginalna ulotka dla Apitussic
syrop

produkt dostępny bez recepty

Sulfogwajakol (sulfogaiacol)

+

Sosna zwyczajna (pinus sylvestris)

Opakowanie:

120 mililitrów
w 8% aptek, od 4.99 zł do 15.97

Ulotki Apitussic dla opakowania 120 mililitrów.

Wybrany dokument Apitussic:
Dokument z 2021-09-25
PDF
dokument PDF dla Apitussic

Podgląd dokumentu PDF Apitussic

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-09-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Logo

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceurty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.,
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie bądź pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Apitussic

52 mg /5 ml

Syrop

Sulfogaiacolum

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Apitussic i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apitussic

3. Jak stosować Apitussic

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Apitussic

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Apitussic i w jakim celu się go stosuje

Apitussic jest syropem przeznaczonym dla dzieci i osób dorosłych. Wykazuje działanie wykrztuśne i rozluźniające wydzielinę zalegającą w drzewie oskrzelowym. Zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia jego przesuwanie w oskrzelach poprzez pobudzanie czynności rzęsek nabłonka migawkowego.

Zawartość ziołomiodu sosnowego wzmacnia działanie wykrztuśne syropu.

Stosowanie syropu nie wywołuje zaburzeń składu mikroflory przewodu pokarmowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apitussic

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek Apitussic

Stosowanie leku Apitussic u dzieci

Tego leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Inne ostrzeżenia

Lek zawiera cukier (sacharozę), dlatego należy zachować ostrożność u chorych na cukrzycę,

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Unikać stosowania leku u osób z czynną chorobą wrzodową – lek może nasilać dolegliwości.

Pacjenci, którzy po zastosowaniu zaobserwowali niepokojące objawy (np. działanie przeczyszczające) powinni odstawić Apitussic i skontaktować się z lekarzem.

W trakcie leczenia oraz w ciągu 24 godzin od ostatniego podania metabolity gwajakolu obecne w moczu mogą zmieniać wyniki badań biochemicznych a zwłaszcza wyniki oznaczeń kwasu hydroksyindolooctowego (5-HIAA) i kwasu wanilinomigdałowego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Dotychczas nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Apitussic

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy. Nie powinien być stosowany u osób uczulonych na produkty pszczele.

Stosowanie innych leków

W przypadku zastosowania syropu Apitussic na zlecenie lekarza, należy poinformować o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

3. Jak stosować Apitussic

Prawidłowe stosowanie leku Apitussic Apitussic należy stosować zgodnie z dawkowaniem przedstawionym w tej ulotce lub według wskazań lekarza.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować następująco: dzieci w wieku powyżej 6 lat : 3 lub 4 razy dziennie 5 ml (1 łyżeczka od herbaty);

dzieci starsze i młodzież: 3 lub 4 razy dziennie 10 ml (2 łyżeczki od herbaty);

dorośli: 3 lub 4 razy dziennie 10 ml (1 łyżka stołowa).

W przypadku wrażenia, że działanie leku Apitussic jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Nie obserwowano istotnych objawów niepożądanych.

Wystąpiły pojedyncze przypadki działania przeczyszczającego.

Istnieje możliwość nadwrażliwości na składniki leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Apitussic

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu 30 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku.

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy, który może powodować zmętnienie i osad. Przed użyciem wstrząsnąć.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Apitussic 5 ml syropu zawiera substancję czynną: sulfogwajakol 52 mg.

Substancje pomocnicze: ziołomiód sosnowy (zawiera sacharozę), sodu benzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda Apitussic i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła oranżowego z zakrętką z aluminium w tekturowym pudełku.

1 butelka po 120 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44 30-721 Kraków

Wytwórca:

Farmina sp. z o.o., Zakład w Myślenicach ul. Cegielskiego 2 32-400 Myślenice

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 31.07.2017 r.

1. Co to jest Apitussic i w jakim celu się go stosuje

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.