---OMNi-BiOTiC 10 AAD Kids - ZF

Oryginalna ulotka dla Oilatum

produkt dostępny bez recepty, płyn, Stada

Opakowanie:

Od 37,99 zł
31% taniej online (37,99 zł) niż stacjonarnie (55,22 zł).

Ulotki Oilatum dla opakowania 500 mililitrów.

Wybrany dokument Oilatum:
Dokument z 2024-05-27
PDF
dokument PDF dla Oilatum

Podgląd dokumentu PDF Oilatum

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-05-27

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Oilatum

634 mg/g, emulsja do kąpieli (Paraffinum perliquidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Oilatum i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oilatum

3. Jak stosować lek Oilatum

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Oilatum

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oilatum i w jakim celu się go stosuje

Emulsja do kąpieli Oilatum zawiera jako substancję czynną parafinę ciekłą lekką, która tworzy oleistą powłokę na warstwie rogowej naskórka, zapobiegając nadmiernemu parowaniu wody z powierzchni skóry i zapewniając jej tym samym odpowiednią wilgotność i natłuszczenie.

Lek Oilatum jest wskazany w miejscowym leczeniu podrażnionej, suchej, swędzącej i łuszczącej się skóry.

Lek jest też wskazany do kąpieli niemowląt.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oilatum

Kiedy nie stosować leku Oilatum

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - parafinę ciekłą, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując ten lek należy uważać, aby nie poślizgnąć się podczas kąpieli.

Jeśli wystąpi zaczerwienienie lub podrażnienie skóry, leczenie należy przerwać.

Oilatum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, w tym o lekach ziołowych, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz zdecyduje, że lek Oilatum może być stosowany w okresie karmienia piersią, przed rozpoczęciem karmienia należy dokładnie usunąć z piersi pozostałość leku, aby uniknąć przypadkowego spożycia przez niemowlę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Oilatum nie powinno wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Oilatum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Oilatum jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Lek stosuje się najczęściej jako dodatek do kąpieli, ale może być również stosowany bezpośrednio na zwilżoną skórę.

Oilatum jest skutecznym środkiem oczyszczającym skórę i może być stosowany zamiast mydła. Ten produkt może być stosowany tak często, jak jest to konieczne.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się jak opisano poniżej.

Kąpiele dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Do wanny napełnionej wodą do wysokości 20 cm dodać 1-3 zakrętki emulsji do kąpieli. Dokładnie wymieszać.

Pozostawać w kąpieli przez 10-20 minut, a następnie osuszyć delikatnie skórę ręcznikiem.

W wypadku dużych obszarów przesuszonej skóry należy się upewnić, że w kąpieli zanurzona jest cała powierzchnia skóry objęta zmianami.

Kąpiele dla niemowląt

Do napełnionej wodą wanienki dodać ½ -2 zakrętki emulsji do kąpieli. Obmyć delikatnie całe ciało dziecka wodą. Osuszyć skórę czystym ręcznikiem.

Miejscowe oczyszczanie skóry

Wetrzeć niewielką ilość emulsji do kąpieli w zwilżoną uprzednio skórę, a następnie spłukać wodą i osuszyć ręcznikiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku połknięcia leku Oilatum

Przypadkowe spożycie leku może spowodować podrażnienie układu pokarmowego, włącznie z mdłościami, wymiotami i biegunką. W takim wypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Oilatum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dane po wprowadzeniu leku do sprzedaży

Działania niepożądane występujące rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek):

  • reakcje w miejscu zastosowania w tym podrażnienie skóry, wysypka, rumień, świąd
  • nadwrażliwość w miejscu zastosowania, w tym zapalenie skóry

Jeśli wystąpi zaczerwienienie lub podrażnienie skóry, leczenie należy przerwać.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Oilatum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oilatum

  • Substancją czynną leku jest parafina ciekła lekka 634 mg;
  • Inne składniki leku to: acetylowane alkohole lanoliny, palmitynian izopropylu, dilaurynian glikolu etylowego 400 (PEG 400 DL), Arlatone T (Polioksyetylenu 40 sorbitanoseptooleinian), aromat

Floral Spice”.

Jak wygląda lek Oilatum i co zawiera opakowanie

Butelka z zakrętką, zawierająca 150 ml, 250 ml lub 500 ml emulsji do kąpieli, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Niemcy https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Wytwórca: Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd Finisklin Business Park, Sligo

Irlandia STADA Arzneimittel AG,

Stadastrasse 2-18,

61118 Bad Vilbel,

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: Stada Poland Sp. z o.o.

Aleja 3 Maja 6 05-501 Piaseczno

Tel. +48 22 737 79 20

Data ostatniej aktualizacji ulotki: