Oryginalna ulotka dla Nitrofurazon
maść

produkt dostępny bez recepty

nitrofural

Dawka

0,2%

Opakowanie

25 gramów
w 26% aptek, od 4.99 zł do 10.00
Nitrofurazon to maść przeznaczona do miejscowego stosowania, w celu leczenia bakteryjnych infekcji skóry, zmian alergicznych oraz owrzodzeń. Preparat zawiera nitrofural, odpowiadający za działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwpierwotniakowe.

Ulotki Nitrofurazon dla opakowania 25 gramów (0,2%).

Wybrany dokument Nitrofurazon:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Nitrofurazon

Podgląd dokumentu PDF Nitrofurazon

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Nitrofurazon_ulotka_30 05 2014 clean

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Nitrofurazon

2 mg/g, maść (Nitrofuralum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 5-7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Nitrofurazon i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nitrofurazon

3. Jak stosować Nitrofurazon

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Nitrofurazon

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Nitrofurazon i w jakim celu się go stosuje

Nitrofurazon ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. Zawiera substancję czynną nitrofural, która ma działanie przeciwbakteryjne.

Wskazania do stosowania leku Nitrofurazon:

 • bakteryjne zakażenia skóry (wywołane przez bakterie: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Proteus sp., Aerobacter aerogenes);
 • wtórne zakażenia zmian alergicznych wywołane przez bakterie;
 • wspomagająco w leczeniu oparzeń i owrzodzeń;
 • wspomagająco w zapobieganiu zakażeniom ran i przeszczepów skórnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nitrofurazon

Kiedy nie stosować leku Nitrofurazon

Leku nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na nitrofural lub pozostały składnik tego leku (wymieniony w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli w miejscu stosowania leku wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości (takie jak podrażnienie, wysypka lub miejscowy obrzęk), należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących stosowania leku w tej grupie pacjentów.

Nitrofurazon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stwierdzono oddziaływania leku Nitrofurazon z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nitrofurazon może być stosowany u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią tylko wówczas, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn oraz na sprawność psychofizyczną.

3. Jak stosować Nitrofurazon

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Zalecane dawkowanie

Stosować 1 lub 2 razy na dobę.

Cienką warstwę maści należy nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze. W razie potrzeby można je przykryć jałowym opatrunkiem.

Jeśli po upływie 5-7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nitrofurazon

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Ryzyko przedawkowania tego leku jest niewielkie.

Pominięcie zastosowania leku Nitrofurazon

Należy nałożyć maść tak szybko, jak to możliwe, a następną dawkę nałożyć w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1 000, lecz rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) mogą wystąpić objawy niepożądane obejmujące zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

 • reakcja uczuleniowa (tzw. wyprysk kontaktowy) objawiająca się świądem, podrażnieniem, obrzękiem
 • alergiczne zapalenie skóry objawiające się zaczerwienieniem, suchością i swędzeniem skóry

Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Nitrofurazon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek Nitrofurazon można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

W tym okienku należy wpisać datę pierwszego użycia leku:

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Nitrofurazon

 • Substancją czynną leku jest nitrofural.

1 g maści zawiera 2 mg nitrofuralu.

 • Pozostały składnik to: wazelina biała.

Jak wygląda Nitrofurazon i co zawiera opakowanie

Lek ma postać żółtej maści. Opakowanie: tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana z zakrętką PE, zawierająca 25 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa tel.: 22 620 90 81 wew. 190, faks: 22 654 92 40 e-mail: unia@uniapharm.pl

Treść ulotki leku Nitrofurazon jest dostępna w systemie Ulotka Audio pod ogólnopolskim, bezpłatnym numerem telefonu: 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.