Oryginalna ulotka dla Nifuroksazyd 100 Hasco
tabletki powlekane

produkt dostępny bez recepty

Nifuroksazyd (nifuroxazide)

Dawka

100 mg

Opakowanie

24 tabletki
w 42% aptek, od 4.80 zł do 13.47
Nifuroksazyd 100 Hasco to tabletki zawierające substancję czynną nifuroksazyd o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwbiegunkowym. Lek jest stosowany w łagodzeniu ostrej i przewlekłej biegunki o podłożu bakteryjnym.

Ulotki Nifuroksazyd 100 Hasco dla opakowania 24 tabletki (100 mg).

Wybrany dokument Nifuroksazyd 100 Hasco:
Dokument z 2021-02-17
PDF
dokument PDF dla Nifuroksazyd 100 Hasco

Podgląd dokumentu PDF Nifuroksazyd 100 Hasco

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-17

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Nifuroksazyd Hasco - Ulotka_25_07.2016_clean

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta NIFUROKSAZYD HASCO

100 mg, tabletki powlekane

Nifuroxazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Nifuroksazyd HASCO i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifuroksazyd HASCO

3. Jak stosować lek Nifuroksazyd HASCO

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Nifuroksazyd HASCO

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nifuroksazyd HASCO i w jakim celu się go stosuje

Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Lek działa na ziarniaki Gram-dodatnie z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus1 oraz drobnoustroje Gram-ujemne (Salmonella, Shigella, Klebsiella, Escherichia). Nie działa na bakterie z rodzaju Proteus, Pseudomonas, Providentia. Nie zaburza prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego.

Lek działa szybko, wyłącznie w świetle jelit, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z organizmu.

Wskazania Lek Nifuroksazyd HASCO stosuje się w ostrej lub przewlekłej biegunce w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifuroksazyd HASCO

Kiedy nie stosować leku Nifuroksazyd HASCO:

jeśli pacjent ma uczulenie na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nifuroksazyd HASCO należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Podczas leczenia niezbędne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów.

Jeśli biegunka utrzymuje się po 2-3 dniach leczenia lub w przypadku nasilenia biegunki podczas stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Lek Nifuroksazyd HASCO a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nifuroksazyd HASCO z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.

Spożywanie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję objawiającą się nasiloną biegunką, wymiotami, bólem brzucha.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Nifuroksazyd HASCO u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Nifuroksazyd HASCO zawiera żółcień chinolinową (E 104) oraz żółcień pomarańczową (E 110)

Lek może powodować reakcje alergiczne

3. Jak stosować lek Nifuroksazyd HASCO

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka to:

Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600 do 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Lek stosuje się doustnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nifuroksazyd HASCO

W przypadku świadomego lub przypadkowego przyjęcia dużych ilości leku, należy spowodować wymioty i zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania dawki leku Nifuroksazyd HASCO

Pominiętą dawkę należy przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nifuroksazyd jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się skórnymi odczynami alergicznymi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nifuroksazyd HASCO

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nifuroksazyd Hasco

  • Substancją czynną leku jest nifuroksazyd (Nifuroxazidum). 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg nifuroksazydu.
  • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian oraz otoczka (Opadry II HP 85F22064 Yellow) o składzie: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, lak aluminiowy żółcieni chinolinowej E104, talk, tytanu dwutlenek, żółcień pomarańczowa E110, lak aluminiowy indygokarminy E132.

Jak wygląda lek Nifuroksazyd HASCO i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek o kształcie obustronnie wypukłych krążków barwy żółtej, o gładkiej i jednolitej powierzchni.

Jedno opakowanie leku zawiera 24 tabletki powlekane w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o Leku tel.: +48 (22) 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/streptococcus

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.