Oryginalna ulotka dla Nicopass 1,5 mg O Smaku Lukrecjowo-Miętowym
pastylki/lamelki/żelki

produkt dostępny bez recepty

Nikotyna (nicotine)

Dawka

1500 mcg
brak ofert

Opakowanie

12 pastylek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: ośrodkowy układ nerwowy, inne leki wpływające na układ nerwowy, leki stosowane w leczeniu uzależnień (kategoria ATC N07BA).

Ulotki Nicopass 1,5 mg O Smaku Lukrecjowo-Miętowym dla opakowania 12 pastylek (1500 mcg).

Wybrany dokument Nicopass 1,5 mg O Smaku Lukrecjowo-Miętowym:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Nicopass 1,5 mg O Smaku Lukrecjowo-Miętowym

Podgląd dokumentu PDF Nicopass 1,5 mg O Smaku Lukrecjowo-Miętowym

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Nicopass_1,5mg_LM_PIL_var_026_clean

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym

Nicotinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 6 miesięcy wystąpią trudności lub gdy nie uda się zaprzestać palenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym i w jakim

celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku

lukrecjowo-miętowym

3. Jak stosować lek NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK NICOPASS 1,5 MG PASTYLKI DO SSANIA O SMAKU

LUKRECJOWO-MIĘTOWYM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ten lek jest przeznaczony jako pomoc w rzuceniu palenia.

Lek NICOPASS zawiera nikotynę1, która jest powoli uwalniana, podczas ssania pastylek. Nikotyna powoduje złagodzenie objawów odstawiennych, które występują po zaprzestaniu palenia papierosów, takich jak bezsenność, rozdrażnienie, lęk, pobudzenie psychoruchowe oraz pomaga zmniejszyć nasilenie głodu nikotynowego i pomaga opanować chęć sięgnięcia po papierosa.

Aby zwiększyć szanse w rzuceniu palenia, należy także zasięgać porad i szukać wsparcia.

Lek NICOPASS jest wskazany dla osób palących w wieku 18 lat i powyżej.

Należy przeczytać porady związane z edukacją zdrowotną, umieszczone na końcu ulotki.

Jeśli po upływie 6 miesięcy wystąpią trudności lub gdy nie uda się zaprzestać palenia, należy skontaktować się z lekarzem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NICOPASS 1,5 MG

PASTYLKI DO SSANIA O SMAKU LUKRECJOWO-MIĘTOWYM

Kiedy nie przyjmować leku NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym:

 • U osób niepalących lub palących sporadycznie
 • Jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeśli pacjent jest w wieku poniżej 12 lat

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy szukać pomocy i porad u osób wykwalifikowanego personelu medycznego w przypadku:

 • pacjentów z przewlekłymi chorobami serca lub układu krążenia (sercowo-naczyniowymi),
 • pacjentów z wysokim stężeniem glukozy we krwi (cukrzyca),
 • Pacjentów z niekontrolowaną nadczynnością gruczołu tarczycy lub guzem chromochłonnym nadnerczy, który może mieć wpływ na ciśnienie krwi (pheochromocytoma),
 • pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i (lub) ciężką niewydolnością nerek.

Przed zastosowaniem tego leku może być konieczne przeprowadzenie badania lekarskiego pacjenta i obserwacji medycznej. Bardzo ważne jest, żeby zwrócić się do lekarza po poradę.

Jako element planu całkowitego zerwania z nałogiem palenia tytoniu, stosowaniu tego leku musi towarzyszyć całkowite odstawienie nikotyny.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym:

 • u pacjentów z niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego lub ostatnio przebytym udarem mózgu,
 • u pacjentów z niestabilną lub nasilającą się dławicą piersiową (ból zamostkowy) włącznie z anginą Prinzmetala, ciężkimi zaburzeniami rytmu serca (arytmią serca), niekontrolowanym nadciśnieniem.

Połykanie nikotyny może zaostrzać objawy u pacjentów z następującymi chorobami:

 • refluksem lub czynnym zapaleniem przełyku,
 • zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej lub gardła,
 • wrzodami żołądka lub jelit.

Dzieci

Dawka lecznicza przeznaczona dla dorosłych może powodować ciężkie zatrucia dzieci lub nawet doprowadzić do zgonu małych dzieci. Z tego względu należy przechowywać pastylki w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym a inne leki

Zaprzestanie palenia, z tym lekiem lub bez niego, może zmienić działanie lub reakcje na inne leki przyjmowane w tym samym czasie.

Dostosowanie dawki przez lekarza może być konieczne, gdy pacjent przyjmuje następujące leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również o lekach, które wydawane są bez recepty.

Lek NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym z jedzeniem i piciem

W czasie ssania pastylki należy powstrzymać się od jedzenia i picia. Nie należy spożywać kwaśnych napojów (kawa lub napoje gazowane) na 15 minut przed zażyciem NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ma wystarczających danych odnośnie stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Dlatego też, nie należy stosować leku NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Jeśli zaleca się nikotynową terapię zastępczą, należy rozważyć zastosowane innych smakowych produktów z nikotyną.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W dawkach zalecanych nie występuje szczególne ryzyko związane z prowadzeniem pojazdów mechanicznych i obsługiwaniem maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym

Lek ten zawiera następujące składniki:

 • aspartam (E 951), źródło fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla pacjentów z fenyloketonurią.
 • izomalt (E 953) (rodzaj cukru). Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
 • korzeń lukrecji może powodować u niektórych pacjentów objawy odwracalne (tzn. przemijają poodstawieniu leku) pseudoaldosteronizm, który objawia się zwiększonym pragnieniem, zwiększonym oddawaniem moczu, podwyższonym ciśnieniem krwi i ogólnym osłabieniem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NICOPASS 1,5 MG PASTYLKI DO SSANIA O SMAKU

LUKRECJOWO-MIĘTOWYM

Młodzież w wieku od 12 do 17 lat włącznie, nie powinna stosować leku bez zalecenia lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Te pastylki twarde zawierające 1,5 mg nikotyny są przeznaczone dla osób, które wypalają 20 lub mniej papierosów dziennie (wynik 0-6 w teście Fagerströma).

W celu pomyślnego rzucenia palenia za pomocą tej terapii należy całkowicie przestać palić.

Osoby dorosłe (> 18 lat)

Dawkowanie

Leczenie uzależnienia od nikotyny zwykle dzieli się na dwie fazy: Faza I:

Należy powoli ssać pastylkę, kiedy występuje potrzeba zapalenia papierosa.

Dobowa dawka pastylek 1,5 mg wynosi ogólnie 8-12 i nie może nigdy być większa niż 20 pastylek na dobę.

Ta faza trwa około 3 miesięcy, ale czas jej trwania może być różny u poszczególnych osób Faza II:

Gdy potrzeba palenia ulegnie zahamowaniu, stopniowo należy zmniejszać dobową dawkę pastylek.

Leczenie należy zakończyć, kiedy dawka zostanie zmniejszona do 1-2 pastylek na dobę.

Nie zaleca się stosowania pastylek dłużej niż 6 miesięcy.

Sposób podawania

Ten lek jest przeznaczony do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej (pastylka rozpuszcza się w jamie ustnej).

Pastylkę należy umieścić w jamie ustnej, gdzie stopniowo będzie się rozpuszczać. Należy ją regularnie przesuwać w jamie ustnej, z jednej strony na drugą i ssać powoli aż do całkowitego rozpuszczenia.

Struktura pastylek twardych została stworzona w taki sposób, aby rozpuszczały się w czasie około 30 minut, co pozwala na stopniowe uwalnianie nikotyny.

Dlatego pastylek nie wolno żuć ani połykać w całości.

Nie należy pić kwaśnych napojów (kawa, woda sodowa) przez 15 minut przed przyjęciem leku NICOPASS.

Nie należy jeść ani pić, kiedy pastylka NICOPASS znajduje się w jamie ustnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym:

Ssanie zbyt dużej ilości pastylek, może powodować takie same objawy jak przy zbyt intensywnym paleniu.

W razie przypadkowego przedawkowania lub połknięcia pastylki przez dziecko: natychmiast należy zgłosić się do lekarza. Nawet małe dawki nikotyny są niebezpieczne dla dzieci i mogą spowodować ciężkie objawy lub zgon.

Mogą wystąpić następujące objawy ciężkiego zatrucia:

 • osłabienie,
 • nadmierna potliwość,
 • nadmierne wydzielanie śliny,
 • ból gardła,
 • nudności,
 • wymioty,
 • biegunka,
 • ból brzucha,
 • pogorszenie ostrości słuchu i wzroku,
 • ból głowy,
 • częstoskurcz i zaburzenia rytmu serca,
 • trudności w oddychaniu,
 • uczucie wyczerpania,
 • ewentualny zawał mięśnia sercowego lub obniżenie ciśnienia krwi (zapaść krążeniowa)
 • śpiączka i drgawki (terminalne), które mogą prowadzić do śmierci.

Pominięcie zastosowania leku NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym:

Nie ma jakiegokolwiek zagrożenia związanego z zaprzestaniem przyjmowania tego leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość działań niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów pojawiała się w ciągu pierwszych 3-4 tygodni terapii.

Ciężkie reakcje alergiczne, które powodują obrzęk twarzy i gardła występują rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 osób).

Jeżeli wystąpią wyżej wspomniane objawy ciężkiej reakcji alergicznej, wówczas należy przerwać stosowanie leku NICOPASS i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Na początku terapii pastylki z nikotyną mogą niekiedy powodować delikatne podrażnienie gardła i zwiększenie wydzielania śliny.

Pacjenci mogą odczuwać objawy niestrawności, zgagi, zapalenia błony śluzowej żołądka. W razie wątpliwości należy się skontaktować z lekarzem.

Inne działania niepożądane wymienione poniżej pogrupowano według częstości ich występowania.

Częste (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób): ból głowy, zawroty głowy, czkawka, ból gardła, podrażnienie jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, niestrawność, stan zapalny: jamy ustnej, gardła i przełyku, wzdęcia.

Niezbyt częste (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób): kołatanie serca (szybkie, nieregularne bicie serca), pokrzywka, rumień.

Rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 osób): zaburzenia rytmu serca.

Działania niepożądane związane bardziej z odstawieniem tytoniu niż z zastosowaniem leku to: zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia snu, owrzodzenia w jamie ustnej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie gromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NICOPASS 1,5 MG PASTYLKI DO SSANIA O SMAKU

LUKRECJOWO-MIĘTOWYM

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunać leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym

Substancja czynna: 1 pastylka twarda zawiera 1,5 mg nikotyny, co odpowiada 8,33 mg nikotyny z kationitem.

Pozostałe składniki to:

Izomalt ( 953), hypromeloza (E 646), , aspartam (E 951), wyciąg suchy z korzenia lukrecji, sodu węglan bezwodny, sodu wodorowęglan, aromat mięty pieprzowej (naturalny aromat mięty pieprzowej, pulegone), aromat korygujący smak (naturalne substancje smakowe, maltodekstryna, guma arabska, glikol propylenowy), acesulfam potasowy (E 950).

Jak wygląda lek NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym i co zawiera opakowanie

Brązowe, nieprzezroczyste, kwadratowe pastylki twarde.

Dostępne są opakowania zawierające 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 204 pastylki. Nie wszystkie wielkości muszą znajdować się w obrocie.

W Polsce dostępne są następujące wielkości opakowań:

Pudełka tekturowe zawierające 12, 24, 36 lub 96 pastylek.

Podmiot odpowiedzialny Pierre Fabre Médicament

45 Place Abel Gance

92100 Boulogne

Francja

Wytwórca Pierre Fabre Médicament Production Zone Industrielle de la Coudette

32290 AIGNAN

Francja PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Site de Cahors Le Payrat

46 000 Cahors

France

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Nicopass – Cypr, Finlandia, Portugalia Nicopass Lakritz Mint 1,5 mg Lutschtabletten – Niemcy

Nicodose – Dania, Norwegia NICOPASS 1,5 mg pastylki do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym – Polska Nicopass Lakritsmint- Szwecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.

ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa tel. 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2017

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl PORADY/EDUKACJA ZDROWOTNA

Należy rzucić palenie najwcześniej jak to możliwe w celu uzyskania znaczących korzyści dla zdrowia.

Nigdy nie jest za późno na zerwanie z nałogiem – nawet gdy pacjent pali już od wielu lat.

Bezpośrednio po rzuceniu nałogu:

 • pacjent przestanie wdychać drażniące, toksyczne substancje obecne w dymie papierosowym,
 • u pacjenta nastąpi pewna poprawa: stopniowo ustąpią bóle głowy, kaszel, podrażnienia gardła i zadyszka,
 • pacjent może często odczuwać satysfakcję z powodu lepszej jakości snu, poprawi się odczuwanie smaku potraw i zapachu oraz kondycja fizyczna,
 • zmniejszy się ryzyko zachorowania na raka płuc i choroby układu krążenia.

Natychmiastowe rzucenie palenia zaleca się w szczególności osobom z chorobami serca i układu krążenia (dławica piersiowa, zapalenie tętnic kończyn dolnych…).

Na czym polega nałóg nikotynowy?

Uzależnienie od nikotyny to:

 • Uzależnienie psychiczne:

Palenie papierosa wiąże się z automatycznym wykonywaniem nawykowych gestów kojarzonych z konkretnymi okolicznościami (odczuwanie przyjemności, reakcja na stres, stymulacja umysłu, wsparcie moralne, forma gestykulacji). To właśnie uzależnienie psychiczne i behawioralne.

 • Uzależnienie fizyczne

Sposób, w jaki nikotyna wpływa na układ nerwowy, sprawia, że organizm odczuwa jej głód. Jest to uzależnienie fizyczne. Uczucie głodu nikotynowego wyzwalane jest przez niezaspokojenie potrzeby sięgnięcia po papierosa. W leczeniu tej formy uzależnienia pomocne są produkty zastępujące nikotynę.

Jak pokonać uzależnienie psychiczne?

Konieczne jest całkowite zaprzestanie palenia, jak również:

 • Wyznaczenie sobie dnia rozpoczęcia leczenia w okresie, który zostanie uznany przez pacjenta za sprzyjający walce z nałogiem.
 • Wyrzucenie zapalniczki i ostatniej paczki papierosów a także schowanie wszystkich popielniczek.
 • Namówienie palącego partnera do wspólnej próby rzucenia nałogu.
 • Poinformowanie znajomych o zamiarze rzucenia palenia i prośba, by uszanowali tę decyzję (niech nie palą w obecności pacjenta i nie częstują go papierosami).
 • Przygotowanie się na nagłe napady głodu nikotynowego. Mogą się one pojawić zwłaszcza w pierwszych kilku tygodniach od momentu rzucenia palenia. Potrzeba sięgnięcia po papierosa może być bardzo silna, ale zwykle ustępuje po 3-4 minutach.

Warto wcześniej przygotować sobie plan postępowania w takiej sytuacji i jak najszybciej wykonać wcześniej zaplanowaną czynność, która pomoże zapanować nad głodem nikotynowym, np.:

 • wypić dużą szklankę wody,
 • sięgnąć po gumę do żucia,
 • policzyć do 100,
 • wykonać kilka głębokich oddechów,
 • wyjść z pokoju,
 • zająć się czymś innym niż dotychczas, itp.

Należy starać się unikać miejsc i sytuacji, które w jakiś sposób wiążą się z paleniem (picie kawy, drinków) i stwarzają pokusę. Należy przebywać w towarzystwie osób niepalących, spróbować zająć się sportem, znaleźć sobie hobby, wybrać się do kina albo do teatru.

Jak radzić sobie z uzależnieniem fizycznym?

Jeśli pacjent jest uzależniony od nikotyny, w rzuceniu palenia może mu pomóc nikotynowa terapia zastępcza.

W celu określenia stopnia uzależnienia od nikotyny należy wykonać test Fagerströma, który przedstawiony jest niżej. Należy odpowiedzieć na pytania zawarte w teście Fagerströma i zaznaczyć wynik w kolumnie „Całkowity wynik”. Po zsumowaniu całkowitej liczby punktów i określeniu wyniku, można w ten sposób określić stopień uzależnienia, np. wynik 5-6 oznacza umiarkowane uzależnienie od nikotyny.

W razie wątpliwości co do interpretacji wyniku należy skonsultować się z lekarzem.

Test Fagerströma służy określeniu stopnia uzależnienia.

Test Fagerströma

Jak szybko po przebudzeniu pali Pan/Pani swojego pierwszego papierosa?

 • w ciągu 5 minut 3
 • 6-30 minut 2
 • 31-60 minut 1
 • po 60 minutach 0

Czy sprawia Panu/Pani trudność powstrzymanie się od palenia w miejscach, gdzie jest ono zakazane?

 • Tak 1
 • Nie 0

Z którego papierosa zrezygnowałby Pan/Pani najbardziej niechętnie?

 • z pierwszego 1
 • z jakiegokolwiek innego 0

Ile papierosów wypala Pan/Pani dziennie?

 • 10 lub mniej 0
 • 11-20 1
 • 21-30 2
 • 31 lub więcej 3

Czy pali Pan/Pani więcej rano niż w ciągu reszty dnia?

 • Tak 1
 • Nie 0

Czy pali Pan/Pani, jeżeli jest Pan/Pani tak chory, że pozostaje w łóżku przez większą część dnia?

 • Tak 1
 • Nie 0

Całkowity wynik:

 • wynik 0-2: nie jest Pan/Pani uzależniony(a) od nikotyny.

Może Pan/Pani rzucić palenie bez potrzeby substytucji nikotyny.

W razie pytań związanych z zaprzestaniem palenia, należy zwrócić się do farmaceuty lub lekarza.

 • wynik 3-4: jest Pan/Pani lekko uzależniony(a) od nikotyny.
 • wynik 5-6: jest Pan/Pani umiarkowanie uzależniony(a) od nikotyny.

Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej nikotyny zwiększy szansę na zaprzestanie palenia.

Proszę zasięgnąć porady farmaceuty lub lekarza, który pomoże Panu/Pani wybrać najlepszy sposób leczenia.

 • wynik 7-10: jest Pan/Pani silnie lub bardzo silnie uzależniony(a) od nikotyny.

Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej zwiększy szansę na zaprzestanie palenia.

Dawkę leku należy dostosować do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Nieprzyjemne objawy będące następstwem odstawienia nikotyny mogą utrzymywać się przez dłuższy czas. Dlatego leczenie powinno trwać wystarczająco długo – zwykle od 1 do 3 miesięcy.

Jeśli pomimo leczenia pacjent nadal odczuwa głód nikotynowy w postaci:

 • nagłej, nieodpartej potrzeby zapalenia papierosa,
 • rozdrażnienia, zaburzeń snu,
 • pobudzenia lub zniecierpliwienia,
 • trudności z koncentracją, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu skorygowania dawki leku.

Na jakie formy pomocy pacjent może liczyć?

 • Pomoc ze strony lekarza lub farmaceuty

Wsparcie, porady oraz inną pomoc, uzyskaną od lekarza lub farmaceuty, która będzie pomocna zwłaszcza w trakcie pierwszych sześciu miesięcy od momentu rzucenia palenia. Warto również rozważyć skorzystanie z usług wyspecjalizowanej kliniki, zwłaszcza jeśli już po raz kolejny pacjent próbuje zerwać z nałogiem.

 • Wsparcie psychologiczne

W rzucaniu palenia kluczową rolę odgrywa wsparcie ze strony rodziny i otaczających osób. Jeśli pacjent uważa, że zerwanie z nałogiem może okazać się dla niego zbyt trudne, może skorzystać z krótkotrwałej terapii lub innej formy wsparcia psychologicznego.

 • Dieta

W pierwszych miesiącach od rzucenia palenia pacjent może zaobserwować umiarkowany przyrost masy ciała. Jeśli to niepokoi pacjenta, powinien on zasięgnąć porady lekarza.

Dlaczego ponownie zaczynamy palić?

Należy potraktować tymczasowy powrót do nałogu jako naturalny element terapii odwykowej, który pomaga zrozumieć, że nie jest to całkowite niepowodzenie.

Należy przeanalizować powody, które skłoniły pacjenta do ponownego sięgnięcia po papierosa.

 • Pacjentowi nie udało się pokonać uzależnienia psychicznego

Problem uzależnienia psychicznego łatwo zbagatelizować. Jeśli spędza się dużo czasu w zadymionych pomieszczeniach, uzależnienie może dać o sobie znać nawet po kilku miesiącach niepalenia.

 • Pacjent zniechęcił się z powodu zbyt dużego przyrostu masy ciała

Przed kolejną próbą rzucenia palenia warto zmienić nawyki żywieniowe.

 • Z powodu utraty motywacji
  • w następstwie przykrego doświadczenia lub trudnego okresu w życiu,
  • w wyniku problemów natury psychologicznej (depresja, stany lękowe itp.),
  • w związku z sytuacją silnie kojarzącą się z paleniem.

Zrozumienie przyczyn powrotu do nałogu pomoże pacjentowi w przyszłości wytrwać w decyzji o rzuceniu palenia.

Należy bez wahania zwracać się do lekarza, farmaceuty lub specjalistycznej kliniki o pomoc w rzuceniu palenia.

Jeśli pacjent ponownie zaczął palić, nie powinien zniechęcać się. Doświadczenie pokazuje, że z każdą kolejną próbą rosną szanse na ostateczne zerwanie z nałogiem.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikotyna

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.