Oryginalna ulotka dla Nervomix Forte
kapsułki

produkt dostępny bez recepty

Chmiel zwyczajny (humulus lupulus)

+

Melisa lekarska (melissa officinalis)

+

Dziurawiec zwyczajny (hypericum perforatum)

+

Kozłek lekarski (valeriana officinalis)

Opakowanie

60 kapsułek
w 53% aptek, od 21.50 zł do 47.99
Nervomix Forte to kapsułki o działaniu ułatwiającym zasypianie oraz łagodzącym napięcie nerwowe. Preparat zawiera wyciągi roślinne m.in z korzenia kozłka, szyszki chmielu i ziela dziurawca, które korzystnie wpływają na pracę układu nerwowego, znoszą napięcie i redukują stres. Dodatkowo wyciągi roślinne zawarte w produkcie pozwalają się zrelaksować i ułatwiają zasypianie.

Ulotki Nervomix Forte dla opakowania 60 kapsułek.

Wybrany dokument Nervomix Forte:
Dokument z 2021-02-09
PDF
dokument PDF dla Nervomix Forte

Podgląd dokumentu PDF Nervomix Forte

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-09

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta NERVOMIX Forte, kapsułki twarde (Valerianae radix, Lupuli strobilus, Melissae folium, Hyperici herba)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Nervomix Forte i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nervomix Forte

3. Jak przyjmować lek Nervomix Forte

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Nervomix Forte

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nervomix Forte i w jakim celu się go stosuje

Produkt ziołowy o działaniu uspokajającym, ułatwiającym zasypianie. Zawarte w nim substancje czynne łagodzą stany napięć emocjonalnych oraz ułatwiają zasypianie.

Produkt przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

Tradycyjnie stosowany w przejściowych stanach nadpobudliwości nerwowej, zaburzeniach zasypiania.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nervomix Forte

Kiedy nie przyjmować leku Nervomix Forte

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
  • jeśli osoba nie toleruje waleriany.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku należy unikać ekspozycji na promienie ultrafioletowe (opalanie, solarium). Ziele dziurawca zawarte w leku może powodować nadwrażliwość na światło, szczególnie u osób o jasnej karnacji.

Jeżeli dolegliwości utrzymują się podczas stosowania leku lub ulegną nasileniu, należy zasięgnąć porady lekarza.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 12 lat.

Lek Nervomix Forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zażywać razem z innymi lekami uspokajającymi oraz z teofiliną, cyklosporyną, warfaryną2, digoksyną1, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi i alkoholem.

W przypadku stosowania wymienionych leków lub innych leków wydawanych na receptę, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Nervomix Forte.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Preparat może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, dlatego nie jest zalecane przyjmowanie preparatu przed planowanym prowadzeniem pojazdu lub obsługą maszyn.

3. Jak stosować lek Nervomix Forte

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież od 12 lat: 2 - 4 kapsułki 3 razy na dobę, zależnie od nasilenia objawów, popić co najmniej 1/2 szklanki płynu, nie rozgryzać.

Nie przyjmować w ciągu doby większej dawki niż łącznie 12 kapsułek.

Jako środek ułatwiający zasypianie dawkę jednorazową (2 - 4 kapsułki) przyjąć pół godziny do godziny przed snem.

Dzieci poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania.

Czas stosowania:

Nie zaleca się stosowania dłużej niż przez 3 tygodnie.

Jeżeli dolegliwości utrzymują się podczas stosowania leku lub ulegną nasileniu, należy zasięgnąć porady lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nervomix Forte:

Ze względu na zawartość ziela dziurawca przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może spowodować uczulenie na światło, szczególnie u osób o jasnej karnacji.

Pominięcie przyjmowania leku Nervomix Forte

Pominięcie dawki leku nie ma wpływu na przebieg prowadzonej terapii.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W zalecanych dawkach działania niepożądane występują rzadko. Sporadycznie mogą wystąpić objawy nietolerancji na korzeń kozłka, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uczucie zmęczenia, nadwrażliwość na światło u osób o jasnej karnacji - należy wówczas przerwać stosowanie preparatu.

Jeżeli objawy nie ustąpią należy zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Nervomix Forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie wyższej niż 25C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nervomix Forte

  • Substancjami czynnymi leku są: Valerianae radix, Lupuli strobilus, Melissae folium,

Hyperici herba.

Jedna kapsułka zawiera odpowiednio: Valerianae radix 210 mg, Lupuli strobilus 52,5 mg,

Melissae folium 52,5 mg, Hyperici herba 35 mg.

  • Pozostałe składniki to: dwutlenek tytanu E 171, erytrozyna E 127, indygotyna E 132, żelatyna.

Jak wygląda lek Nervomix Forte i co zawiera opakowanie

Kapsułki twarde

Kapsułki pakowane są w blistry PVC/PVDC nakryte folią Al w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 20 lub 60 kapsułek twardych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

Wytwórca Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/digoxin

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/warfarin

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.