Oryginalna ulotka dla Nervoheel N
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

50 tabletek
w 13% aptek, od 23.99 zł do 38.30
Nervoheel N to tabletki homeopatyczne, które przeznaczone są do stosowania w stanach łagodnego napięcia nerwowego. Ponadto, preparat poprawia nastrój i funkcje poznawcze. Środek może być stosowany u pacjentów w wieku powyżej 12. roku życia.

Ulotki Nervoheel N dla opakowania 50 tabletek.

Wybrany dokument Nervoheel N:
Dokument z 2021-02-08
PDF
dokument PDF dla Nervoheel N

Podgląd dokumentu PDF Nervoheel N

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-08

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ulotka_50

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Nervoheel N tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Nervoheel N i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Nervoheel N

3. Jak przyjmować lek Nervoheel N

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Nervoheel N

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nervoheel N i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Nervoheel N tabletki, jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

2. Zanim zastosuje się Nervoheel N

Kiedy nie przyjmować leku Nervoheel N

jeśli pacjent ma stwierdzone uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak odpowiednio udokumentowanych badań dotyczących zastosowania leku u dzieci, lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12 lat.

Nervoheel N a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Nervoheel N z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Nervoheel N powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią. Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Nervoheel N zawiera laktozę

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Nervoheel N

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: zwykle po 1 tabletce 3 razy dziennie.

Sposób stosowania

Podanie doustne.

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Leku nie należy stosować przez dłuższy okres czasu bez konsultacji z lekarzem.

Nie przekraczać zaleconej dawki.

Czas stosowania Nervoheel N powinien być przyjmowany tak długo, jak zaleci lekarz lub farmaceuta. W przypadku, jeśli objawy utrzymają się lub nasilą, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nervoheel N

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Nervoheel N

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Nervoheel N

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, Nervoheel N tabletki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W nielicznych przypadkach zanotowano przejściowe dolegliwości żołądkowo jelitowe lub alergie skórne ( wysypka lub obrzęk). Częstotliwość występowania tych objawów nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nervoheel N

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nervoheel N

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Nervoheel N są:

60 mg Acidum phosphoricum D4

60 mg Strychnos ignatii D4

60 mg Sepia officinalis D4

30 mg Kalium bromatum D4

30 mg Zincum isovalerianicum D4

Pozostałe składniki: stearynian magnezu, laktoza jednowodna.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Jak wygląda lek Nervoheel N i co zawiera opakowanie

Lek jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek w kolorze białym z szarym odcieniem.

Sporadycznie mogą występować czarne punkty. Tabletki są bez zapachu, może być wyczuwany lekki aromat waleriany.

Tabletki znajdują się w pojemniku z polipropylenu z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa

Tel.: +48 (22) 545 07 15 e-mail: biuro@heel.pl

Logo firmy: -Heel

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: miesiąc/rok

Kod opakowania: Nervoheel N Stosowanie Nervoheel N z jedzeniem i piciem zwykle po 1 tabletce 3 razy dziennie.

Sposób stosowania

Podanie doustne.

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

4. Możliwe działania niepożądane.

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.