Oryginalna ulotka dla Neo-Capsiderm
maść

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

30 gramów
w 50% aptek, od 9.99 zł do 19.99
Neo-Capsiderm to maść miejscowo stosowana jako środek rozgrzewający w bólach mięśniowych, pomocniczo w bólach przy stanach zapalnych stawów oraz w nerwobólach. W skład preparatu wchodzą: kapsaicyna, kamfora, olejek terpentynowy oraz olejek eteryczny z eukaliptusa. Substancje te działają drażniąco i rozgrzewająco na skórę, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych, dzięki czemu bolące miejsce jest lepiej ukrwione, a obrzęki, stany zapalne i ból szybciej ustępują.

Ulotki Neo-Capsiderm dla opakowania 30 gramów.

Wybrany dokument Neo-Capsiderm:
Dokument z 2021-02-06
PDF
dokument PDF dla Neo-Capsiderm

Podgląd dokumentu PDF Neo-Capsiderm

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-06

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Neo-Capsiderm, maść

Lek przeznaczony dla dorosłych.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliweobjawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Neo-Capsiderm i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-Capsiderm

3. Jak stosować lek Neo-Capsiderm

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Neo-Capsiderm

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Neo-Capsiderm i w jakim celu się go stosuje

Lek Neo-Capsiderm stosowany jest tradycyjnie jako środek rozgrzewający w bólach mięśniowych (naciągnięcia, bolesne skurcze mięśni), pomocniczo w bólach przy stanach zapalnych stawów oraz w nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa).

Lek wtarty w skórę wywiera działanie drażniące na skórę, wywołując jej przekrwienie i zaczerwienienie, działa rozgrzewająco. Rozszerzenie naczyń krwionośnych powoduje lepsze ukrwienie obolałego miejsca i szybsze ustępowanie obrzęków i stanów zapalnych. W wyniku ustępowania stanu zapalnego stopniowo ustępują dolegliwości bólowe.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-Capsiderm

Kiedy nie stosować leku Neo-Capsiderm

  • nie stosować leku u dzieci i młodzieży;
  • nie stosować na uszkodzoną skórę;
  • nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (w szczególności na noniwamid) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
  • nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na przetwory z pieprzowca.

W przypadku wystąpienia objawów uczulenia charakteryzujących się powstaniem wysięków lub wysypki, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Neo-Capsidermu należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Po nałożeniu leku należy dokładnie umyć dłonie wodą z mydłem, zmywając pozostały na dłoniach lek.

Na początku terapii można odczuwać mrowienie, pieczenie, w żadnym wypadku nie należy brać gorącej kąpieli przed lub po nałożeniu leku, gdyż może to pogłębić odczucie mrowienia, pieczenia.

W przypadku dłużej utrzymującego się rumienia lub wystąpienia obrzęku należy przerwać stosowanie leku, zaleca się przemyć skórę wodą utlenioną i skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie stosować leku Neo-Capsiderm u dzieci i młodzieży.

Lek Neo-Capsiderm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak dostępnych danych dotyczących interakcji.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie stosować leku w czasie ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Lek Neo-Capsiderm zawiera lanolinę

Lanolina może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe).

3. Jak stosować lek Neo-Capsiderm

Stosować zewnętrznie na skórę.

Dorośli: niewielką ilość maści delikatnie wmasować w bolące miejsca 1 – 2 razy na dobę.

Odstępy między kolejnymi aplikacjami maści powinny być nie mniejsze niż 4 godziny. Przerwa przed ponownym zastosowaniem na to samo miejsce musi wynosić przynajmniej 14 dni. W trakcie nanoszenia produktu bezwzględnie unikać kontaktu z oczami oraz błonami śluzowymi. Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Uwaga: przy dłuższym stosowaniu w tym samym miejscu może nastąpić uszkodzenie nerwów czuciowych.

Czas stosowania

Stosować nie dłużej niż przez okres 2 dni.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować leku Neo-Capsiderm u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-Capsiderm

Aplikacja zbyt dużej ilości leku Neo-Capsiderm może wywołać podrażnienie skóry.

Pominięcie zastosowania leku Neo-Capsiderm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neo-Capsiderm

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Niewłaściwe użycie

Przypadkowe połknięcie maści Neo-Capsiderm należy niezwłocznie skonsultować z lekarzem, który zaleci niezbędne leczenie. Nie należy wywoływać wymiotów.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W niektórych przypadkach mogą wystąpić odczyny uczuleniowe (wykwit pokrzywkowy).

W przypadku utrzymywania się odczynu uczuleniowego, po zaprzestaniu stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zaprzestać stosowania leku i powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądancyh

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 48 22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Neo-Capsiderm

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Neo-Capsiderm

100 g maści zawiera substancje czynne: noniwamid (Nonivamidum) - 0,05 g, kamfora (Camphora) - 5,3 g, olejek terpentynowy z sosny nadmorskiej (Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro) - 9,7 g, olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum) - 2,5 g.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: lanolina, parafina stała, parafina ciekła, wazelina biała.

Jak wygląda lek Neo-Capsiderm i co zawiera opakowanie Lek Neo-Capsiderm jest w postaci maści.

Dostępne opakowanie zawiera 30 g maści w tubie aluminiowej z zakrętką polietylenową w tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska tel. + 48 61 886 18 00 fax + 48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:ndl@urpl.gov.pl

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.