Oryginalna ulotka dla Nefrosept
płyn

produkt dostępny bez recepty

solidaginis h/ex

+

uvae u.f/ex

Opakowanie

280 mililitrów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ moczowo-płciowy i hormony płciowe, leki urologiczne, inne leki urologiczne (ze spazmolitykami) (kategoria ATC G04BX).

Ulotki Nefrosept dla opakowania 280 mililitrów.

Wybrany dokument Nefrosept:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Nefrosept

Podgląd dokumentu PDF Nefrosept

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

NIE STOSOWAĆ U KOBIET W CIĄŻY

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Nefrosept

1 ml /1 ml, płyn doustny

Extractum compositum ex: Uvae ursi folio et Solidaginis herba

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Nefrosept i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Nefrosept

3. Jak przyjmować Nefrosept

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Nefrosept

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Nefrosept i w jakim celu się go stosuje

Nefrosept jest lekiem ziołowym zawiera wyciąg z liści mącznicy lekarskiej i ziela nawłoci pospolitej.

Jest stosowany tradycyjnie w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

 • tradycyjnie w łagodnych infekcjach dróg moczowych w celu zwiększenia przepływu w drogach moczowych i zwiększenia ilości wydalanego moczu;
 • jako uzupełnienie lub kontynuację leczenia przewlekłych zakażeń układu moczowego, wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Nefrosept

Kiedy nie przyjmować leku Nefrosept:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne;
 • jeśli pacjent ma postępujące choroby układowe takie jak: gruźlica, białaczka, kolagenoza, stwardnienie rozsiane, skłonność do alergii;
 • jeśli pacjent ma uszkodzoną wątrobę, chorobę alkoholową, padaczkę, uszkodzenie mózgu związane z chorobą umysłową;
 • jeśli pacjent ma obrzęki spowodowane ograniczeniem czynności serca lub nerek;
 • jeśli pacjent stosuje produkty powodujące zakwaszenie moczu (np. witaminę C);
 • u dzieci i młodzieży do 18 lat;
 • u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Nefrosept a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent stosuje:

 • leki zakwaszające mocz ze względu na możliwość zmniejszenia działania przeciwbakteryjnego leku;
 • leki przeciwcukrzycowe;
 • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (np. propranolol);
 • kortykosteroidy i glikozydy nasercowe ze względu na ryzyko wystąpienia hipokaliemii (zbyt małe stężenie potasu we krwi);
 • leki moczopędne (leki zwiekszające wytwarzanie moczu, jak np. furosemid);
 • leki z grupy beta-blokerów.

Ekstrakt z liści nawłoci jest najbardziej skuteczny, gdy pH moczu jest zasadowe, dlatego nie powinno się go podawać łącznie z witaminą C, która zakwasza mocz.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i zawartość alkoholu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość etanolu lek może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W czasie stosowania produktu nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek zawiera etanol

Lek zawiera do 50% v/v etanolu 96%, tzn. 3,88 g etanolu (100%) na dawkę (10 ml), co jest równoważne 98,2 ml piwa (5% v/v), 41 ml wina (12% v/v) na dawkę.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

3. Jak przyjmować Nefrosept

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego. Nefrosept należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zalecana dawka

Dorośli: doustnie 10 ml produktu 4 razy dziennie popijając dużą ilością wody.

Lek można stosować nie dłużej niż 7 dni, i nie częściej niż 5 razy w roku.

W czasie leczenia lekarz powinien zalecić kontrolę moczu, gdyż działanie bakteriostatyczne jest nasilone w moczu o odczynie alkalicznym (od pH 8).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nefrosept

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania związane są z zawartością etanolu w produkcie.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak: bóle brzucha, podrażnienie błon śluzowych układu pokarmowego, nudności, wymioty i biegunka. Narażenie drogą pokarmową w dużej dawce powoduje ograniczenie świadomości i utratę przytomności, zaburzenia oddechu, czynności serca: tachykardię, spadek lub zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, arytmię, migotanie komór, zatrzymanie akcji serca.

Pominięcia przyjęcia leku Nefrosept

Należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe, a następną dawkę przyjąć w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić działania niepożądane

Rzadko (występują u 1do 10 osób na 10 000)

 • nudności, wymioty.

Hydrochinon może wykazywać działanie toksyczne na wątrobę oraz karcynogenne i podrażniające, dlatego produktów zawierających wyciąg z liści nawłoci nie należy stosować przez dłuższy okres czasu.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Nefrosept

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

mailto:adr@urpl.gov.pl

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Nefrosept

 • Substancją czynną leku jest etanolowy wyciąg płynny z mieszanki ziół: liścia mącznicy lekarskiej i ziela nawłoci pospolitej.
 • 1 ml płynu zawiera 1 ml etanolowego wyciągu płynnego (stosunek surowiec/wyciąg 1:2) z mieszanki ziół: liścia mącznicy lekarskiej 10 cz. i ziela nawłoci pospolitej 6 cz. (Extractum compositum (1:2) ex: Uvae ursi folio 10 cz. et Solidaginis herba 6 cz.).

Ekstrahent: etanol 50% (v/v).

Lek zawiera 42 – 50% (v/v) etanolu.

Jak wygląda Nefrosept i co zawiera opakowanie Nefrosept to płyn doustny.

Opakowanie leku to butelka szklana, zawierająca 280 ml, zamknięta zakrętką aluminiową z miarką, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.