Oryginalna ulotka dla Metformax SR 500
tabletki

produkt na receptę

Metformina (metformin)

Dawka

500 mg

Opakowanie

60 tabletek
w 88% aptek, refundowany
Doustny lek przeciwcukrzycowy stosowany w cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą przestrzegania diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Substancją czynną preparatu jest metformina.

Ulotki Metformax SR 500 dla opakowania 60 tabletek (500 mg).

Wybrany dokument Metformax SR 500:
Dokument z 2021-03-24
PDF
dokument PDF dla Metformax SR 500

Podgląd dokumentu PDF Metformax SR 500

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-24

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Metformax SR 500 PRT PIL 2017.08.09

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Metformax SR 500, 500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Metformini hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócic się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie.Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Metformax SR 500 i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metformax SR 500

3. Jak stosować lek Metformax SR 500

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Metformax SR 500

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Metformax SR 500 i w jakim celu się go stosuje

 • Metformina, substancja czynna leku Metformax SR 500, należy do grupy leków zwanych biguanidami. Leki te są stosowane w leczeniu cukrzycy, regulują stężenie cukru we krwi.
 • Lek Metformax SR 500 jest stosowany u pacjentów z cukrzycą niezależną od insuliny (typu 2), zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą przestrzegania diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Lek Metformax SR 500 może być stosowany jako jedyny lek lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

Lek Metformax SR 500 ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jest to taka postać leku, która powoduje, że substancja czynna jest uwalniania przez dłuższy okres czasu, niż z tabletki o natychmiastowym uwalnianiu. W celu uzyskania dalszych informacji, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metformax SR 500

Kiedy nie stosować leku Metformax SR 500

 • Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na metforminy chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeśli pacjent ma cukrzycową kwasicę ketonową (powikłania cukrzycowe charakteryzujące się częstym oddawaniem moczu, nudnościami lub wymiotami, bólem brzucha, letargiem i sennością) lub jest w stanie przedśpiączkowym (stan zaburzonej świadomości spowodowany zaburzeniami stężenia cukru we krwi).
 • Jeśli pacjent ma znacznie zmniejszoną czynność nerek.
 • Jeśli pacjent ma choroby wątroby.
 • Jeśli u pacjenta występuje niewyrównana cukrzyca, na przykład ciężka hiperglikemia (duże stężenie glukozy we krwi), nudności, wymioty, biegunka, nagłe zmniejszenie masy ciała, kwasica mleczanowa (patrz „Ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej” poniżej) lub kwasica ketonowa.

Kwasica ketonowa to choroba, w przypadku której substancje nazywane ciałami ketonowymi kumulują się we krwi i która może doprowadzić do cukrzycowego stanu przedśpiączkowego. Do objawów należą: ból brzucha, szybki i głęboki oddech, senność lub nietypowy owocowy zapach z ust.

 • Jeśli pacjent jest odwodniony.
 • Jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie.
 • Jeśli pacjent otrzymuje we wstrzyknięciach środki kontrastujące, które mogą być używane podczas badań radiologicznych, patrz punkt poniżej „Stosowanie leku Metformax SR 500 z innymi lekami”.
 • Jeśli pacjent ma niewydolność serca.
 • Jeśli pacjent przebył niedawno atak serca lub ma problemy z krążeniem lub trudności z oddychaniem.
 • Jeśli pacjent spożywa alkohol w dużych ilościach (zarówno codziennie lub od czasu do czasu).
 • Jeśli kobieta karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metformax SR 500 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ryzyko kwasicy mleczanowej Lek Metformax SR 500 może wywołać bardzo rzadkie, ale bardzo ciężkie działanie niepożądane nazywane kwasicą mleczanową, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek. Ryzyko kwasicy mleczanowej zwiększa się w przypadku niewyrównanej cukrzycy, ciężkiego zakażenia, długotrwałego głodzenia lub spożywania alkoholu, odwodnienia (patrz dokładniejsze informacje poniżej), zaburzeń czynności wątroby oraz wszelkich stanów chorobowych, w których jakaś część ciała jest niewystarczająco zaopatrywana w tlen (np. ostre ciężkie choroby serca).

Jeśli którakolwiek z powyższych okoliczności odnosi się do pacjenta, należy zwrócić się do lekarza o dokładniejsze instrukcje.

 • Jeśli pacjent ma otrzymać znieczulenie, lub ma mieć przeprowadzone badanie radiologiczne bądź tomografię, należy poinformować lekarza, że pacjent stosuje metforminę. Zaleca się przerwanie stosowania metforminy na 48 godzin przed zabiegiem i nie wznawianie leczenia metforminą wcześniej niż po upływie 48 godzin po zabiegu.
 • Podczas stosowania leku należy kontynuować stosowanie diety zaleconej przez lekarza i wykonywać regularnie ćwiczenia fizyczne.

Należy zaprzestać czasowo stosowania leku Metformax SR 500 jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który może wiązać się z odwodnieniem (znaczną utratą wody z organizmu), taki jak ciężkie wymioty, biegunka, gorączka, narażenie na wysoką temperaturę lub jeśli pacjent pije mniej płynów niż zwykle. Należy zwrócić się do lekarza o dokładniejsze instrukcje.

Należy zaprzestać stosowania leku Metformax SR 500 i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeżeli u pacjenta wystąpi którykolwiek z objawów kwasicy mleczanowej, bowiem stan ten może doprowadzić do śpiączki.

Objawy kwasicy mleczanowej obejmują:

 • wymioty,
 • ból brzucha,
 • skurcze mięśni,
 • ogólnie złe samopoczucie w połączeniu z silnym zmęczeniem,
 • trudności z oddychaniem,
 • zmniejszenie temperatury ciała i spowolnienie akcji serca.

Kwasica mleczanowa jest nagłym stanem zagrażającym życiu, w którym jest konieczne natychmiastowe leczenie w szpitalu.

Jeśli pacjent ma mieć duży zabieg chirurgiczny, nie może stosować leku Metformax SR 500 podczas zabiegu i przez pewien czas po nim. Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent musi przerwać i wznowić leczenie lekiem Metformax SR 500.

Podczas leczenia lekiem Metformax SR 500 lekarz będzie kontrolować czynność nerek pacjenta przynajmniej raz na rok lub częściej, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i (lub) ma pogarszającą się czynność nerek.

 • Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Metformax SR 500 z insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi, ponieważ takie skojarzenie może zwiększyć ryzyko hipoglikemii (nadmiernie małego stężenia cukru we krwi).

Dzieci i młodzież Leku Metformax SR 500 nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Lek Metformax SR 500 a inne leki

Jeśli pacjent będzie miał wstrzyknięty do krwiobiegu środek kontrastowy zawierający jod, na przykład w celu badania rentgenowskiego lub tomografii komputerowej, musi przerwać przyjmowanie leku Metformax SR 500 przed lub najpóźniej w momencie takiego wstrzyknięcia.

Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent musi przerwać i wznowić leczenie lekiem Metformax SR 500.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Pacjent może wymagać częstszych kontroli stężenia glukozy we krwi i ocen czynności nerek lub też modyfikacji dawki leku Metformax SR 500 przez lekarza. Szczególnie ważne jest poinformowanie o następujących lekach:

 • leki zwiększające wytwarzanie moczu (moczopędne),
 • leki stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego (NLPZ i inhibitory COX-2, takie jak ibuprofen i celekoksyb),
 • pewne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny II).
 • Glikokortykosteroidy (np. budezonid, beklometazon lub hydrokortyzon, które są niekiedy stosowane do hamowania zapalenia wywołanego reakcją alergiczną, a także w astmie), agoniści receptora ß2 (np. salbutamol, najczęściej stosowany w leczeniu astmy) i leki moczopędne (tabletki zwiększające wydalanie moczu, które mogą być stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi) mogą zwiększać stężenie cukru we krwi. Jeśli lek Metformax SR 500 jest stosowany razem z tymi lekami, należy częściej kontrolować stężenie cukru we krwi.

Lek Metformax SR 500 z alkoholem

 • Lek Metformax SR 500 należy zażywać podczas lub po posiłku. Zażywanie leku z jedzeniem może zmniejszyć działania niepożądane po leku.
 • Należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu podczas przyjmowania leku Metformax SR 500,, bowiem może to zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 • Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeśli podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje ciążę.

Podczas ciąży cukrzycę należy leczyć za pomocą insuliny. Jeśli podczas leczenia lekiem Metformax SR 500 pacjentka stwierdzi że jest w ciąży, powinna skontaktować się z lekarzem, który może zmienić leczenie.

 • Nie wolno zażywać leku Metformax SR 500 podczas karmienia piersią lub w przypadku planowania karmienia piersią.
 • Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Metformax SR 500 nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże należy pamiętać, że istnieje ryzyko zmniejszenia stężenia cukru we krwi, jeśli lek Metformax SR 500 jest stosowany z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodne sulfonylomocznika, insulina, repaglinid). W takiej sytuacji mogą wystąpić zawroty głowy i omdlenia.

Nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych, dopóki nie ma pewności, że nie występują u niego takie objawy.

3. Jak stosować lek Metformax SR 500

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą podczas wieczornego posiłku lub po posiłku. Niekiedy otoczka tabletki może być obecna w kale. Jest to sytuacja prawidłowa.

Zalecane dawkowanie opisano poniżej.

Dorośli

Informacja dla pacjentów stosujących lek Metformax SR 500 sam lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi:

Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka na dobę. Po 10 do 15 dniach dawka powinna zostać dostosowana w zależności od wartości stężenia cukru we krwi. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 2000 mg chlorowodorku metforminy na dobę (4 tabletki leku Metformax SR 500 na dobę).

Informacja dla pacjentów już stosujących metforminę i przechodzących na Metformax SR 500:

Zalecana dawka początkowa leku Metformax SR 500 powinna być równa dobowej dawce metforminy w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu.

Informacja dla pacjentów stosujących Metformax SR 500 w skojarzeniu z insuliną:

Kiedy lek Metformax SR 500 jest stosowany w skojarzeniu z insuliną, zalecana dawka początkowa to jedna tabletka na dobę, podczas gdy dawka insuliny jest dostosowywana w zależności od wartości stężenia cukru we krwi.

Informacja dla pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek, lekarz może przepisać mniejszą dawkę.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Dawka początkowa jest ustalana po przeprowadzeniu badań czynności nerek.

Stosowanie u dzieci:

Lek ten nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Przyjmowanie tabletek należy kontynuować tak długo, jak zaleci to lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metformax SR 500

W przypadku przyjęcia wielu tabletek przez pacjenta (lub kogokolwiek innego), lub jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko połknęło choćby jedną tabletkę, należy natychmiast skontaktować się z izbą przyjęć najbliższego szpitala lub z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Metformax SR 500

Jeśli pacjent zapomniał zażyć tabletkę, powinien niezwłocznie ją zażyć, o ile nie jest to pora przyjęcia następnej tabletki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjmować pozostałe dawki o stałych porach.

Przerwanie stosowania leku Metformax SR 500

Jeśli pacjent przestał zażywać lek Metformax SR 500 bez porozumienia z lekarzem, należy mieć świadomość, że stężenie cukru we krwi zwiększy się w niekontrolowany sposób. Mogą wystąpić późne objawy cukrzycy, jak uszkodzenie oczu, nerek i naczyń krwionośnych.

Jeśli pacjent ma wizytę u innego lekarza lub jest przyjęty do szpitala, powinien poinformować personel medyczny, jakie leki zażywa.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego produktu leczniczego, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane są bardzo poważne i należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

Bardzo rzadko: może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób

 • Lek Metformax SR 500 może bardzo rzadko powodować (może wystąpić u maksymalnie 1 pacjenta na 10 000) wystąpienie bardzo ciężkiego działania niepożądanego określanego jako kwasica mleczanowa (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”). Jeżeli wystąpi ona u pacjenta, należy przerwać przyjmowanie leku Metformax SR 500 i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, gdyż kwasica mleczanowa może doprowadzić do śpiączki.
 • Zaburzenia w wynikach badań czynności wątroby lub żółtaczka (zapalenie wątroby, które może wywołać zmęczenie, utratę apetytu, utratę masy ciała, z zażółceniem skóry i białkówek oczu lub bez).

Zanotowano następujące inne działania niepożądane, występujące z przybliżoną częstością:

Bardzo często: może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób

 • nudności (mdłości),
 • wymioty,
 • biegunka,
 • ból brzucha (żołądka),
 • utrata apetytu.

Często: może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób

 • zaburzenia smaku.

Bardzo rzadko: może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób

 • zmniejszenie stężenia witaminy B12 we krwi. Po dłuższym okresie czasu może wystąpić niedokrwistość, ból jamy ustnej lub języka bądź drętwienie i mrowienie nóg.
 • zaczerwienienie i świąd skóry, pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Metformax SR 500

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności, który jest zamieszczony na blistrach i opakowaniu zewnętrznym po „EXP” lub „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Metformax SR 500

 • Substancją czynną leku jest metforminy chlorowodorek. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg metforminy chlorowodorku co odpowiada 390 mg metforminy.
 • Inne składniki leku to: hypromeloza (E454), etyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metformax SR 500 i co zawiera opakowanie:

 • Metformax SR 500 to owalne, białe lub prawie białe tabletki, z wytłoczoną cyfrą „93” na jednej stronie tabletki i „7267” na drugiej stronie.
 • Tabletki dostępne są w opakowaniach zawierających 30, 60, 90 lub 120 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań znajdują się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Polska

Wytwórca TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka

Brytania Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Węgry TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő, Węgry Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Kraj Nazwa produktu Czechy Metformin - Teva XR 500 mg Malta Metformin Teva 500 mg SR (prolonged release) Polska Metformax SR 500 Wielka Brytania Bolamyn SR 500 mg prolonged release Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2017 r.

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.