---Wolt Drive - produkty

Metformax SR 500, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki o przedłużonym uwalnianiu,

Metformina (metformin)

, Teva

Dawka:

500 mg

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Metformax SR 500 na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 18,58 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 13,99 zł - Ryczałt
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Metformax SR 500

  Doustny lek przeciwcukrzycowy stosowany w cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą przestrzegania diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Substancją czynną preparatu jest metformina, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

  więcej: Stosowanie Metformax SR 500, skutki uboczne i interakcje Metformax SR 500

  Jak działa Metformax SR 500?

  Substancją czynną w preparacie Metformax SR jest metformina, która obniża stężenie glukozy we krwi na drodze działania trzustkowego i pozatrzustkowego.

  Po pierwsze, przez łączenie się z właściwym dla siebie receptorem w trzustce (narządzie produkującym i wydzielającym insulinę), co powoduje wyrzut hormonu. Ten mechanizm wskazuje jednoznacznie, że Metformax SR może być stosowany pod warunkiem, że trzustka produkuje insulinę, sam lek nie wpływa na produkcję insuliny, a jedynie na jej wyrzut do krwi.

  Po drugie metformina wykazuje działanie pozatrzustkowe: wpływa na zmniejszenie produkcji glukozy przez wątrobę, spowalnia wchłanianie glukozy z jelita, oraz zwiększa wrażliwość mięśni na insulinę, dzięki czemu glukoza jest lepiej przez nie wykorzystywana.

  Warto podkreślić, że korzyści z przyjmowania leku wykraczają poza problematykę zależności glukoza-insulina, gdyż metformina wpływa również korzystnie na metabolizm tłuszczów. Obniża stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL (niekorzystnego) i trójglicerydów. To parametry, które u osób z z nadwagą (a takich dotyczy terapia metforminą), w zdecydowanej większości prezentują podwyższone wartości.
  U dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia Metformax SR może być stosowany w monoterapii lub razem z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną. 

  Skuteczność leczniczego działania terapeutyku jest ograniczona w czasie. Średnio po 5-8 latach dochodzi do nieskuteczności leku, która jest wynikiem naturalnego przebiegu cukrzycy typu 2.

  Nie używaj Metformax SR 500, jeśli:

  • jesteś uczulony na metforminę lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
  • masz objawy cukrzycowej kwasicy ketonowej,
  • cierpisz na niewydolność lub zaburzenia funkcji nerek lub niewydolność wątroby,
  • wystąpiły u Ciebie ostre choroby, które mogą wiązać się z zaburzeniem czynności nerek: odwodnienie, ciężkie zakażenie, wstrząs,
  • wystąpiły u Ciebie ostre choroby, które mogą powodować niedotlenienie tkanek: niewydolność oddechowa lub serca, zawał mięśnia sercowego w niedalekiej przeszłości, wstrząs,
  • jesteś uzależniony od alkoholu lub po ostrym zatruciu alkoholem,
  • karmisz piersią.

  Pozostałe przeciwwskazania dotyczą sytuacji, o których uprzedzi Cię lekarz w razie potrzeby. Jak choćby konieczność odstawienia leku przed dożylnym podaniem środka kontrastującego zawierającego jod, oraz przed planowanym zabiegiem w znieczuleniu ogólnym. W obu przypadkach zaleca się odstawienie leku na 48 godzin przed zabiegiem. Nie powinno Cię martwić, że nie otrzymujesz leku, tuż po zabiegu. Ponowne leczenie metforminą zostanie włączone po 48 godzinach, pod warunkiem dobrych parametrów nerkowych. Do tego czasu cukrzyca będzie kontrolowana przez podanie egzogennej insuliny. Istotne jest, aby zawsze przekazać personelowi medycznemu informację o leczeniu metforminą. 

  Skonsultuj  się z lekarzem i postępuj zgodnie z jego zaleceniami odnośnie zmian w przyjmowaniu leku.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Metformax SR 500?

  Przed zastosowaniem leku upewnij się czy nie jesteś uczulony na którykolwiek składnik leku oraz, czy nie występują przeciwwskazania do jego użycia.
  Ponieważ metformina jest wydalana przez nerki, przed rozpoczęciem leczenia, oraz regularnie w trakcie leczenia należy oznaczać klirens kreatyniny, w celu sprawdzenia prawidłowej funkcji nerek.
  Stosując Metformax SR pamiętaj o przestrzeganiu diety cukrzycowej (niskowęglowodanowa), a w przypadku nadwagi, także niskokalorycznej.

  Interakcja alkoholu z metforminą powodująca hipoglikemię (niski poziom glukozy we krwi) występuje dopiero po wypiciu bardzo dużej ilości alkoholu, lub w przypadku nietolerancji alkoholu

  Jak stosować Metformax SR 500?

  Po doustnym podaniu tabletki o przedłużonym uwalnianiu wchłanianie metforminy jet istotnie opóźnione o porównaniu z tabletkami o natychmiastowym uwalnianiu, a maksymalne stężenie leku we krwi występuje po 7 godzinach. W przypadku metforminy o niemodyfikowanym uwalnianiu stężenie maksymalne leku uzyskujemy po 2,5 godziny.

  Skład posiłku nie ma wpływu na wpływu na wchłanianie metforminy o przedłużonym uwalnianiu.

  Zwykle dawka początkowa produktu Metformax SR to 500 mg, stosowana raz na dobę wieczorem. Po 10-15 dniach należy ustalić dawkę na podstawie stężenia glukozy we krwi. Dawkę leku zwiększa się powoli, aby aby poprawić tolerancję dla leku, ze strony układu pokarmowego. Dawki należy zwiększać o 500 mg w odstępach tygodniowych, jednocześnie nie przekraczając 2000 mg na dobę, w pojedynczej dawce przyjmowanej wieczorem.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Metformax SR 500?

  Przed zastosowaniem leku upewnij się czy nie jesteś uczulony na którykolwiek składnik leku oraz, czy nie występują przeciwwskazania do jego użycia.
  Ponieważ metformina jest wydalana przez nerki, przed rozpoczęciem leczenia, oraz regularnie w trakcie leczenia należy oznaczać klirens kreatyniny, w celu sprawdzenia prawidłowej funkcji nerek.

  Stosując lek pamiętaj o przestrzeganiu diety cukrzycowej (niskowęglowodanowa), a w przypadku nadwagi, także niskokalorycznej.

  Interakcja alkoholu z metforminą powodująca hipoglikemię (niski poziom glukozy we krwi) występuje dopiero po wypiciu bardzo dużej ilości alkoholu, lub w przypadku nietolerancji alkoholu.

  Czy mogę łączyć Metformax SR 500 z innymi lekami?

  Donaczyniowo podane środki kontrastujące zawierające jod, mogą powodować niewydolność nerek, a przez to zwiększyć kumulacje metforminy w organizmie, która może wywołać kwasicę mleczanową. Lek Metformax SR należy odstawić przed badaniem i wrócić do jego stosowania nie wcześniej niż po 48 godzinach od badania i tylko gdy stwierdzono prawidłową funkcję nerek.

  Glikokortykosteroidy podawane doustnie i miejscowo, oraz leki pobudzające receptory beta-2-andrenergiczne (stosowane w leczeniu astmy) podwyższają stężenie glukozy we krwi. Ponadto zastosowanie popularnych leków moczopędnych (diuretyki pętlowe) np. furosemid, może zaburzać czynność nerek i zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej, która u cukrzyków powoduje wysoką - 50% śmiertelność,

  Odwrotnie organizm reaguje na inhibitory konwertazy angiotensyny (stosowane w leczeniu nadciśnienia i chorób serca), ponieważ te z kolei mogą obniżać poziom glukozy we krwi. Dlatego pacjent przyjmujący Metformax SR łącznie z wymienionymi lekami, powinien częściej mierzyć poziom glukozy we krwi i w razie potrzeby dostosować z lekarzem dawkę Metformaxu, na czas terapii tymi lekami oraz po ich odstawieniu.

  Czy po zastosowaniu Metformax SR 500 mogę prowadzić pojazdy?

  Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn, ale każdy pacjent chorujący na cukrzycę musi mieć świadomość ryzyka wystąpienia hipoglikemii lub hiperglikemii, co może skutkować osłabieniem koncentracji i szybkości reakcji. Ryzyko hipoglikemii jest większe w przypadku łącznego stosowania leku Metformax SR z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

  Czy mogę stosować Metformax SR 500 będąc w ciąży?

  Niekontrolowana cukrzyca w okresie ciąży (ciążowa lub trwała) może powodować zwiększone ryzyko wrodzonych nieprawidłowości i okołoporodowej umieralności.
  Ograniczona ilość danych na temat stosowania metforminy u kobiet ciężarnych nie wskazuje na zwiększone ryzyko wystąpienia wrodzonych nieprawidłowości.


  Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały szkodliwego działania na ciążę, rozwój embrionu i płodu, poród i rozwój po urodzeniu. Jednak, brak jest wystarczających danych na temat bezpieczeństwa, stosowania leku w odniesieniu do ludzkiego płodu. Jeśli pacjentka planuje ciążę i podczas ciąży, cukrzyca nie powinna być leczona metforminą lecz insuliną, w celu utrzymania stężenia glukozy we krwi w zakresie możliwie najbliższym wartościom prawidłowym w celu zmniejszenia ryzyka wad rozwojowych u płodu.

  Czy po zastosowaniu Metformax SR 500 mogę karmić piersią?

  Nie obserwowano wystąpienia działań niepożądanych u noworodków/dzieci karmionych piersią. Jednakże, ponieważ dostępne są jedynie ograniczone dane, a metformina przenika do mleka, nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia preparatem Metformax SR. Decyzję o ewentualnym zaprzestaniu karmienia piersią należy podjąć biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią oraz potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Metformax SR 500?

  Jak każdy lek, także lek Metformax SR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Najczęściej występują:

  • zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego takie jak: bóle brzucha, wymioty, nudności, utrata apetytu pojawiają się zazwyczaj na początku leczenia i z czasem ustępują,
  • zaburzenia smaku.

  Rzadziej występują:

  • reakcje skórne: rumień, świąd, pokrzywka,
  • kwasica mleczanowa.

  Pozostałe, rzadkie działania niepożądane zostały opisane w charakterystyce produktu leczniczego.

  Skład Metformax SR 500

  Tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera chlorowodorek metforminy w dawce 500 mg,  oraz substancje pomocnicze: etyloceluloza, hypromeloza, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna.
  W przypadku form o modyfikowanym uwalnianiu, substancje pomocnicze odgrywają nie tylko rolę w procesie budowy tabletki, ale też jej kontrolowanego rozpadu.

  Jak przechowywać Metformax SR 500?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

  Źródła

  1. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych -Charakterystyki Produktów Leczniczych (http://leki.urpl.gov.pl/).

  2. PubMed - Biblioteka Medycyny Narodowego Instytutu Zdrowia USA (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

  Skład Metformax SR 500

  Tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera chlorowodorek metforminy w dawce 500 mg,  oraz substancje pomocnicze: etyloceluloza, hypromeloza, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna.
  W przypadku form o modyfikowanym uwalnianiu, substancje pomocnicze odgrywają nie tylko rolę w procesie budowy tabletki, ale też jej kontrolowanego rozpadu.

  Kto może wystawić receptę na Metformax SR 500?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Metformax SR 500

  2024-06-12

  We wrześniu br. należy spodziewać się kolejnej dostawy leku Metformax SR 500 mg po 90 tabletek - poinformował producent.

  2024-03-12

  Od producenta mamy informację, iż Metformax SR 500 w opakowaniach 60-tabletkowych od wczoraj jest dostępny u producenta i zaczęła się sprzedaż do hurtowni. Opakowań 30 i 90-tabletkowych należy się natomiast spodziewać w II połowie marca br.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Metformax SR 500

  Kategorie Metformax SR 500

  Ceny po refundacji, 60 tabletek, 500 mg

  Odpłatność 100%
  18,58 zł
  Ryczałt
  13,99 zł
  Limit
  7,79 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Metformax SR 500 w aptekach

  Wszystkie opakowania Metformax SR 500w 60% aptek
  60 tabletekw 46% aptek

  Ulotka produktu Metformax SR 500

  Metformax SR 500
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Metformax SR 500 (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Artykuły związane z Metformax SR 500

  Najnowsze filmy