Oryginalna ulotka dla Melatonina Lek-Am tabletki

Melatonina (melatonin)

Lek bez recepty

Produkt o kategorii ATC N05CH: Układ nerwowy, Leki psycholeptyczne, Leki nasenne i uspokajające, imidazopirydyny.

Produkt przypisany do tematów: Jaka jest recepta na bezsenne noce?.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 14 tabletek blister (0,003 G), 14 tabletek pojemnik (0,003 G), 60 tabletek blistry (0,003 G), 60 tabletek pojemnik (0,003 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Melatonina_1mg_3mg_5mg_ulotka 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA MMeellaattoonniinnaa LLEEKK--AAMM,, 11 mmgg,, ttaabblleettkkii MMeellaattoonniinnaa LLEEKK--AAMM,, 33 mmgg,, ttaabblleettkkii MMeellaattoonniinnaa LLEEKK--AAMM,, 55 mmgg,, ttaabblleettkkii (Melatoninum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek Melatonina LEK-AM i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Melatonina LEK-AM 3. Jak stosować lek Melatonina LEK-AM 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Melatonina LEK-AM 6. Inne informacje 1. Co to jest lek Melatonina LEK-AM i w jakim celu się go stosuje Melatonina jest występującym naturalnie w organizmie człowieka hormonem produkowanym w ośrodkowym układzie nerwowym przez szyszynkę.

Melatonina LEK-AM jest syntetycznie produkowanym odpowiednikiem naturalnego hormonu.

Lek Melatonina LEK-AM stosowany jest wspomagająco w: - zaburzeniach snu związanych z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, np. w zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych, lub w związku z pracą zmianową, - zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Melatonina LEK-AM Kiedy nie stosować leku Melatonina LEK-AM - jeśli u pacjenta stwierdzono (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].