---

Oryginalna ulotka dla Sulphur Zdrój maść borowinowa

produkt dostępny bez recepty, maść, Sulphur Zdrój Exim

Opakowanie:

60 gramów
w 66% aptek, od 29,19 zł do 44,90 zł

Koszyk:

Ulotki Sulphur Zdrój maść borowinowa dla opakowania 60 gramów.

Wybrany dokument Sulphur Zdrój maść borowinowa:
Dokument z 2023-09-24
PDF
dokument PDF dla Sulphur Zdrój maść borowinowa

Podgląd dokumentu PDF Sulphur Zdrój maść borowinowa

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-09-24

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Strona 1 z 3

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika MAŚĆ BOROWINOWA

400 mg/g, maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek maść borowinowa i w jakim celu się ją stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku maść borowinowa

3. Jak stosować lek maść borowinowa

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek maść borowinowa

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek maść borowinowa i w jakim celu się ją stosuje?

Substancją czynną maści borowinowej jest wodny wyciąg borowinowy, który zawiera w swoim składzie kwasy humusowe (kwasy huminowe i fulwokwasy), sole mineralne (sodu, wapnia magnezu i chlorki).

Stosowanie maści borowinowej łagodzi dolegliwości bólowe związane ze stanem zapalnym.

Wskazania do stosowania: Maść borowinową stosuje się pomocniczo w:

 • reumatoidalnym zapaleniu stawów (rzs);
 • zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK);
 • zespołach bólowych szyjnych, barkowych i lędźwiowych;
 • chorobie zwyrodnieniowej stawów;
 • stanach pourazowych narządu ruchu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku maść borowinowa

Kiedy nie stosować maści borowinowej:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • u dzieci,
 • nie stosować leku na uszkodzoną skórę (np. rany, oparzenia),
 • w trakcie stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami,
 • nie zaleca się stosowania na duże powierzchnie ciała.

Strona 2 z 3

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania maści borowinowej należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. Z tego względu nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Lek maść borowinowa, a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek maść borowinowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.Jak stosować lek maść borowinowa?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekkim masażem wcierać do wchłonięcia niewielkie ilości maści (około 1-2 cm maści wyciśniętej z tubki) w skórę w okolicę chorych stawów i mięśni.

Stosować 1- 3 razy dziennie, przez okres ok. 2-3 tygodnie.

4.Możliwe działania niepożądane

Nie stwierdzono działań ubocznych ani zaostrzeń objawów choroby. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie leku, poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek maść borowinowa

Przechowywać w temperaturze do 250C.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Strona 3 z 3

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować maści borowinowej po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek maść borowinowa

 • Substancją czynną leku jest wodny wyciąg borowinowy.
 • Substancje pomocnicze to: maść cholesterolowa (podłoże o składzie: cholesterol, wazelina biała, parafina stała, parafina ciekła), etylu parahydroksybenzoesan, olejek sosnowy.

Jak wygląda lek maść borowinowa i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa zawierająca 60 g maści borowinowej, umieszczona w pudełku tekturowym z ulotką informacyjną.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ Exim sp. z o.o.

28-100 Busko- Zdrój , ul. Bohaterów Warszawy 116a , tel/fax 041-378-78-93 e-mail: kontakt@sulphur.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.08.2019r.

mailto:kontakt@sulphur.com.pl

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.