Oryginalna ulotka dla Magnezu siarczan
proszek (do wytworzenia płynu)

produkt dostępny bez recepty

magnesium sulfate

Dawka

25 G

Opakowanie

25 gramów
w 62% aptek, od 2.50 zł do 12.00
Magnezu siarczan to proszek przeznaczony do przygotowywania roztworu do picia, który sprawdza się w terapii zaburzeń wypróżniania. Preparat zawiera tzw. sól gorzką (siarczan magnezu), która poprzez mechanizm osmotycznego zwiększenia napływu wody do jelita grubego przyspiesza perystaltykę przewodu pokarmowego i pozwala na usunięcie zalegających treści pokarmowych. Środek działa po około 3-12 godzinach od zastosowania.

Ulotki Magnezu siarczan dla opakowania 25 gramów (25 G).

Wybrany dokument Magnezu siarczan:
Dokument z 2020-09-30
PDF
dokument PDF dla Magnezu siarczan

Podgląd dokumentu PDF Magnezu siarczan

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-30

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Torebka papierowa laminowana folią PE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MAGNEZU SIARCZAN 1g/g, proszek do sporządzania roztworu

Magnesii sulfas heptahydricus FP syn. Sól gorzka

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład Magnezu siarczan siedmiowodny 100 g/100 g.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek do sporządzania roztworu

25 g Kod EAN: 5909994119116

50 g Kod EAN: 5909994119123

100 g Kod EAN: 5909994119130

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

Sposób i droga podania

Podanie doustne.

Dorośli: rozpuścić około 10 g - 15 g (1 łyżkę) w szklance wody i wypić.

Stosować raz na dobę.

Działanie leku występuje po około 3-12 godzinach po zastosowaniu.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E tel. + 48 22 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl (Logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-1191/ChF

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI OTC – Lek dostępny bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania do stosowania

Lek stosuje się doustnie w postaci roztworu jako osmotyczny środek przeczyszczający w zaparciach.

Przeciwwskazania

Hipermagnezemia, nadwrażliwość na magnez, niedrożność jelit, niewydolność nerek, blok przedsionkowo-komorowy, znaczne niedociśnienie tętnicze, miastenia (myasthenia gravis).

mailto:informacjaoleku@hascolek.pl

Środki ostrożności

W przypadku występowania w przeszłości chorób nerek, należy przed zastosowaniem zasięgnąć opinii lekarza. Pacjenci z zaburzeniami rytmu serca powinni przed zastosowaniem leku skontaktować się z lekarzem.

Interakcje

Lek może zmniejszać wchłanianie doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny, tetracyklin, bisfosfonianów, związków wapnia, fluoru oraz preparatów żelaza. Zaleca się zachowanie co najmniej 3 godzinnej przerwy między przyjmowaniem siarczanu magnezu i wymienionymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Możliwe działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunka. W przypadku długotrwałego stosowania mogą wystąpić objawy przedawkowania związane z zaburzeniem równowagi wodno- elektrolitowej. W razie wystąpienia objawów przedawkowania należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A magnezu siarczan

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.