Oryginalna ulotka dla Magne-Balans Plus
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Magnez (magnesium)

+

Potas (potassium)

Opakowanie

50 tabletek
w 2% aptek, od 9.90 zł do 12.40
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, związki mineralne, pozostałe związki mineralne (kategoria ATC A12CX).

Ulotki Magne-Balans Plus dla opakowania 50 tabletek.

Wybrany dokument Magne-Balans Plus:
Dokument z 2021-02-19
PDF
dokument PDF dla Magne-Balans Plus

Podgląd dokumentu PDF Magne-Balans Plus

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-19

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

U L O T K A ( informacja dla pacjentów )

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Magne-Balans Plus

17 mg jonów magnezu + 54 mg jonów potasu, tabletki

Magnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartas

 • Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
 • Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Magne-Balans Plus i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Magne-Balans Plus

3. Jak przyjmować Magne-Balans Plus

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Magne-Balans Plus

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Magne-Balans Plus i w jakim celu się go stosuje

Magne-Balans Plus jest lekiem zawierającym magnez1 i potas2 w postaci asparaginianów.

Magnez, potas i kwas asparaginowy3 biorą udział w procesach metabolicznych, utrzymywaniu równowagi jonowej, przewodnictwie nerwowym i nerwowo-mięśniowym w organizmie człowieka.

Magnez

Najwięcej magnezu zawierają tkanki o największym nasileniu procesów metabolicznych: mózg, mięśnie serca i wątroba. Magnez współdziała z jonami wapnia w tworzeniu struktury kości.

Prawidłowy poziom magnezu wpływa na:

 • zmniejszenie nadpobudliwości;
 • ułatwia koncentrację uwagi i zasypianie;
 • zmniejsza podatność na stresy oraz zaburzenia pracy mięśni przejawiające się ich drżeniem, skurczami i tzw. tikami;
 • zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń rytmu serca.

Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń rytmu serca.

Potas

Stężenie jonów potasu w komórkach organizmu człowieka 15-krotnie przewyższa jego stężenie w płynie pozakomórkowym. Zachwianie tej równowagi, na skutek zaburzenia gospodarki potasowej ustroju (spowodowane np. niedoborem potasu) stanowi zwykle poważne zagrożenie dla prawidłowej czynności:

 • układu nerwowego, w przewodnictwie nerwowym i nerwowo-mięśniowym (poruszanie się, praca serca, funkcjonowanie innych narządów wewnętrznych);
 • układu transportującego różne substancje z i do komórek tkanek organizmu (odżywianie, oddychanie, wydalanie);
 • układu krwionośnego i wydalniczego w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej (utrzymanie zakresu ciśnienia obwodowego i kwasowości krwi).

Kwas asparaginowy jest neuroprzekaźnikiem w ośrodkowym układzie nerwowym. Działa pobudzająco na aktywność organizmu, za pośrednictwem regulacji stężenia w komórkach jonów potasowych, sodowych i wapniowych.

Wskazania do stosowania Magne-Balans Plus stosuje się profilaktycznie i uzupełniająco w stanach niedoboru magnezu, potasu i asparaginianu.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Magne-Balans Plus

Kiedy nie przyjmować leku Magne-Balans Plus:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma niewydolność nerek lub kory nadnerczy;
 • jeśli pacjent ma hiperkaliemię (zwiększone stężenie potasu we krwi);
 • jeśli pacjent ma hipermagnezemię (zwiększone stężenie magnezu we krwi);
 • jeśli pacjent ma zaburzenia pracy serca;
 • jeśli pacjent ma miastenię (myasthenia gravis) – rzadka choroba objawiającą się nadmiernym osłabieniem mięśni);
 • jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi.

Za względne przeciwwskazanie uważa się istniejący już proces nowotworowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Magne-Balans Plus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • gdy pacjent jest odwodniony;
 • gdy pacjent ma rozlegle zniszczenia tkanek (np. oparzenia dużych powierzchni ciała);
 • u osób w podeszłym wieku ze względu na zmniejszone wydalanie potasu;
 • gdy pacjent przyjmuje inne leki z magnezem i potasem, ze względu na ryzyko przedawkowania.

Jeśli lek jest stosowany długo, należy regularnie kontrolować poziom magnezu i potasu we krwi.

Magne-Balans Plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi:

 • leki przeciwzakrzepowe pochodne warfaryny;
 • leki lub suplementy diety zawierające fosforany, związki żelaza, duże dawki wapnia, gdyż wskazana jest 3-godzinna przerwa między podaniem obu produktów;
 • antybiotyki z grupy fluorochinolonów i tetracyklin gdyż wskazana jest 3-godzinna przerwa między podaniem obu leków;
 • leki moczopędne oszczędzające potas;
 • inhibitory ACE (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca);
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ (np. indometacyna stosowana w leczeniu bólu);
 • glikozydy naparstnicy, gdyż związki potasu osłabiają jej działanie.

Stosowanie jednocześnie innych produktów zawierających magnez (o działaniu przeczyszczającym lub zobojętniającym kwas żołądkowy) może wywoływać objawy zatrucia magnezem, szczególnie u osób z niewydolnością nerek.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak przyjmować Magne-Balans Plus

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Zalecana dawka

Dorośli, przeciętnie 2 do 6 tabletek w dawkach podzielonych po porannym i wieczornym posiłku.

Lek nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Magne-Balans Plus

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie przedawkowania leku może wystąpić:

 • hiperkalemia (zwiększone stężenie potasu we krwi, objawiające się bólami i mrowieniem w mięśniach, zawrotami głowy);
 • blokada nerwowo-mięśniowa zwiastowana utratą odruchów ścięgnistych;
 • zaburzenia oddychania;
 • bradykardia (zbyt wolne bicie serca);
 • obniżenie ciśnienia krwi;
 • zmniejszenie pojemności minutowej serca.

Pominięcie przyjęcia leku Magne-Balans Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

 • nudności, biegunka;
 • zaburzenia pracy serca.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Magne-Balans Plus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Oznaczenia na blistrze

Lot: numer serii EXP: termin ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Magne-Balans Plus

 • Substancjami czynnymi leku są magnezu wodoroasparaginian, potasu wodoroasparaginian.
 • 1 tabletka zawiera 17 mg jonów magnezu w postaci magnezu wodoroasparaginianu, 54 mg jonów potasu w postaci potasu wodoroasparaginianu.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna, alkohol poliwinylowy, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda Magne-Balans Plus i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek.

Tabletki pakowane są w blistry i tekturowe pudełka. W pudełku znajduje się 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

Wytwórca Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Szkolna 31 95-054 Ksawerów

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22.06.2020 mailto:adr@urpl.gov.pl


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_asparaginowy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.