Oryginalna ulotka dla Lymphomyosot Heel
tabletki

produkt na receptę

Opakowanie

50 tabletek
w 46% aptek, od 24.90 zł do 45.99
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AX).

Ulotki Lymphomyosot Heel dla opakowania 50 tabletek.

Wybrany dokument Lymphomyosot Heel:
Dokument z 2021-02-09
PDF
dokument PDF dla Lymphomyosot Heel

Podgląd dokumentu PDF Lymphomyosot Heel

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-09

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lymphomyosot Heel tabletki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Lymphomyosot Heel i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Lymphomyosot Heel

3. Jak przyjmować lek Lymphomyosot Heel

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Lymphomyosot Heel

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lymphomyosot Heel i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych.

Stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Lymphomyosot Heel

Kiedy nie przyjmować leku Lymphomyosot Heel

Jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeżeli pacjent cierpi na schorzenia tarczycy powinien poinformować o tym lekarza.

Inne leki i Lymphomyosot Heel

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Lymphomyosot Heel z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Lymphomyosot Heel powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

2 -

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lymphomyosot Heel zawiera laktozę

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Lymphomyosot Heel

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

W przypadku jeśli lekarz zaleci lek dziecku, tabletkę zaleca się rozkruszyć i rozpuścić w wodzie przed podaniem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lymphomyosot Heel

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Lymphomyosot Heel

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Lymphomyosot Heel

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Lymphomyosot Heel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222

Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

3 -

5. Jak przechowywać lek Lymphomyosot Heel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lymphomyosot Heel

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Lymphomyosot Heel są:

15 mg Myosotis arvensis D4

15 mg Veronica officinalis D4

15 mg Teucrium scorodonia D4

15 mg Pinus sylvestris D4

15 mg Gentiana lutea D5

15 mg Equisetum hiemale D4

15 mg Smilax D6

15 mg Scrophularia nodosa D4

15 mg Juglans regia ssp.regia D4

15 mg Calcium phosphoricum D12

15 mg Natrium sulfuricum D5

15 mg Fumaria officinalis D4

15 mg Levothyroxinum D12

15 mg Araneus diadematus D6

30 mg Geranium robertianum D4

30 mg Nasturtium officinale D4

30 mg Ferrum iodatum D12

Ponadto lek zawiera: stearynian magnezu, laktozę.

Jak wygląda lek Lymphomyosot Heel i co zawiera opakowanie Lek Lymphomyosot Heel jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek.

Tabletki są w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 250 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.- Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail: info@heel.de

4 -

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa tel. +48 (22) 545 07 15 e-mail:biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Logo firmy: -Heel

Kod opakowania

1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lymphomyosot Heel tabletki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Lymphomyosot Heel i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Lymphomyosot Heel

3. Jak przyjmować lek Lymphomyosot Heel

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Lymphomyosot Heel

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lymphomyosot Heel i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych.

Stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Lymphomyosot Heel

Kiedy nie przyjmować leku Lymphomyosot Heel

Jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeżeli pacjent cierpi na schorzenia tarczycy powinien poinformować o tym lekarza.

Inne leki i Lymphomyosot Heel

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Lymphomyosot Heel z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Lymphomyosot Heel powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

2 -

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lymphomyosot Heel zawiera laktozę

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Lymphomyosot Heel

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

W przypadku jeśli lekarz zaleci lek dziecku, tabletkę zaleca się rozkruszyć i rozpuścić w wodzie przed podaniem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lymphomyosot Heel

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Lymphomyosot Heel

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Lymphomyosot Heel

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Lymphomyosot Heel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222

Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

3 -

5. Jak przechowywać lek Lymphomyosot Heel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lymphomyosot Heel

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Lymphomyosot Heel są:

15 mg Myosotis arvensis D4

15 mg Veronica officinalis D4

15 mg Teucrium scorodonia D4

15 mg Pinus sylvestris D4

15 mg Gentiana lutea D5

15 mg Equisetum hiemale D4

15 mg Smilax D6

15 mg Scrophularia nodosa D4

15 mg Juglans regia ssp.regia D4

15 mg Calcium phosphoricum D12

15 mg Natrium sulfuricum D5

15 mg Fumaria officinalis D4

15 mg Levothyroxinum D12

15 mg Araneus diadematus D6

30 mg Geranium robertianum D4

30 mg Nasturtium officinale D4

30 mg Ferrum iodatum D12

Ponadto lek zawiera: stearynian magnezu, laktozę.

Jak wygląda lek Lymphomyosot Heel i co zawiera opakowanie Lek Lymphomyosot Heel jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek.

Tabletki są w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 250 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.- Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail: info@heel.de

4 -

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa tel. +48 (22) 545 07 15 e-mail:biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Logo firmy: -Heel

Kod opakowania Lymph Heel tabl_250_ulotka dla pacjenta Lymphomyosot Heel Stosowanie Lymphomyosot Heel z jedzeniem i piciem

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Przerwanie przyjmowania leku Lymphomyosot Heel

4. Możliwe działania niepożądane

Lymph Heel tabl_50_ulotka dla pacjenta Lymphomyosot Heel Stosowanie Lymphomyosot Heel z jedzeniem i piciem

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Przerwanie przyjmowania leku Lymphomyosot Heel

4. Możliwe działania niepożądane

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.