Oryginalna ulotka dla Luffa Compositum-Heel
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

50 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AX).

Ulotki Luffa Compositum-Heel dla opakowania 50 tabletek.

Wybrany dokument Luffa Compositum-Heel:
Dokument z 2020-04-20
PDF
dokument PDF dla Luffa Compositum-Heel

Podgląd dokumentu PDF Luffa Compositum-Heel

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2020-04-20

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Luffa compositum-Heel tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Luffa compositum-Heel i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Luffa compositum-Heel

3. Jak przyjmować lek Luffa compositum-Heel

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Luffa compositum-Heel

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Luffa compositum-Heel i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi Luffa compositum-Heel, jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w katarze siennym.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują podczas stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Luffa compositum-Heel

Kiedy nie przyjmować leku Luffa compositum - Heel

  • jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)
  • w chorobach tarczycy

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat. Nie podawać tabletek dzieciom poniżej 6 lat ze względu na możliwość zakrztuszenia.

U dzieci 6-12 lat lek może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

Przed zastosowaniem leku u dzieci należy poradzić się lekarza.

Inne leki i Luffa compositum - Heel

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Luffa compositum - Heel z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania u kobiet w czasie ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Luffa compositum - Heel zawiera laktozę

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Luffa compositum-Heel

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

Zwykle po 1 tabletce 3 razy dziennie.

W przypadku nasilenia dolegliwości można zwiększyć dawkę do maksymalnie 6 tabletek na dobę.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach

Czas stosowania

Nie zaleca się stosowania przez dłuższy okres czasu bez porozumienia z lekarzem.

Jeśli pomimo stosowania leku nie następuje poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Luffa compositum-Heel

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Luffa compositum-Heel

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Luffa compositum-Heel

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Luffa compositum-Heel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ze względu na niską potencję Aralia racemosa, w rzadkich przypadkach po zastosowaniu produktu mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych zaprzestać przyjmowania leku i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Luffa compositum-Heel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Luffa compositum - Heel

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Luffa compositum - Heel są: 25mg Aralia racemosa D1 25mg Arsenum iodatum D8 25mg Lobelia inflata D6 25mg Luffa operculata D12

Pozostałe składniki to: stearynian magnezu, laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Luffa compositum - Heel i co zawiera opakowanie Luffa compositum - Heel jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek.

Tabletki są w kolorze białym do żółto-białego. Sporadycznie mogą występować punktowe przebarwienia w kolorze od lekko żółtego do brązowego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku umieszczonym w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Podmiot odpowiedzialny Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa tel.:+48(22) 545 07 15 e-mail: biuro@heel.pl

Logo firmy: -Heel

Data opracowania ulotki: Luffa compositum-Heel Luffa compositum-Heel, jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w katarze siennym.

Stosowanie Luffa compositum - Heel z jedzeniem i piciem

4. Możliwe działania niepożądane

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.