Oryginalna ulotka dla Losartanum 123ratio
tabletki powlekane

produkt na receptę

losartan

Dawka

50 mg
brak ofert

Opakowanie

28 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ sercowo-naczyniowy, leki działające na układ renina-angiotensyna, antagoniści angiotensyny ii (kategoria ATC C09CA).

Ulotki Losartanum 123ratio dla opakowania 28 tabletek (50 mg).

Wybrany dokument Losartanum 123ratio:
Dokument z 2021-03-07
PDF
dokument PDF dla Losartanum 123ratio

Podgląd dokumentu PDF Losartanum 123ratio

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-07

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Losartanum 123ratio FCT PIL clean.doc

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika Losartanum 123ratio, 50 mg, tabletki powlekane Losartanum kalicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Losartanum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Losartanum 123ratio

3. Jak stosować Losartanum 123ratio

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Losartanum 123ratio

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Losartanum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

Lek Losartanum1 123ratio należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną przez organizm, która wiąże się z receptorami w naczyniach krwionośnych, powodując ich zwężenie. Skutkuje to zwiększeniem ciśnienia tętniczego krwi. Lek Losartanum 123ratio zapobiega wiązaniu angiotensyny II z tymi receptorami, co powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, a w konsekwencji zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Lek Losartanum 123ratio spowalnia pogarszanie się czynności nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.

Lek Losartanum 123ratio stosuje się:

 • W leczeniu zwiększonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.
 • W celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 ze stwierdzonymi laboratoryjnie zaburzeniami czynności nerek oraz białkomoczem (stan charakteryzujący się nieprawidłową zawartością białka w moczu).
 • W leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, jeśli podawanie leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE, leki stosowane w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia tętniczego) nie jest właściwe. Jeżeli występująca u pacjenta niewydolność serca została ustabilizowana za pomocą inhibitora ACE, nie należy dokonywać zmiany leku na Losartanum 123ratio.
 • U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i pogrubieniem ściany lewej komory serca losartan zmniejsza ryzyko udaru („wskazanie LIFE”).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Losartanum 123ratio

Kiedy nie stosować leku Losartanum 123ratio

 • Jeżeli pacjent ma uczulenie na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeżeli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
 • Po trzecim miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Losartanum 123ratio we wczesnym okresie ciaży - patrz punkt 2 „Ciąża i karmienie piersią”.)
 • U pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek stosujących aliksiren w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Losartanum 123ratio należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Losartanum 123ratio we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt 2 „Ciąża i karmienie piersią”).

Ważne jest, aby poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Losartanum 123ratio:

 • Jeżeli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek obrzęk naczynioruchowy (obrzęki twarzy, warg, gardła i (lub) języka), (patrz punkt 4).
 • Jeżeli u pacjenta występują nasilone wymioty lub biegunka, prowadzące do znacznej utraty płynów i (lub) soli z organizmu.
 • Jeżeli pacjent przyjmuje leki moczopędne (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) lub jest na diecie z ograniczeniem soli, co prowadzi do znacznej utraty płynów i soli z organizmu (patrz punkt 3 „Dawkowanie w specjalnych grupach pacjentów”).
 • Jeżeli u pacjenta stwierdzono zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych doprowadzających krew do nerek lub pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę.
 • Jeżeli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Losartanum 123ratio” i punkt 3 „Dawkowanie w specjalnych grupach pacjentów”).
 • Jeżeli u pacjenta występuje niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek lub z współistniejącymi ciężkimi, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca albo bez takich zaburzeń. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas jednoczesnego leczenia beta-adrenolitykiem.
 • Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia dotyczące zastawek lub mięśnia sercowego.
 • Jeżeli u pacjenta występuje choroba wieńcowa (wywołana zmniejszonym przepływem krwi w naczyniach krwionośnych serca) lub choroba naczyniowa mózgu (spowodowana zmniejszonym przepływem krwi w mózgu).
 • Jeżeli u pacjenta stwierdzono pierwotny hiperaldosteronizm (zespół chorobowy związany ze zwiększonym wydzielaniem hormonu aldosteronu przez gruczoły nadnerczowe, spowodowanym nieprawidłowościami wewnątrz gruczołu).
 • Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego:
  • inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl) w szczególności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek związanymi z cukrzycą,
  • aliksiren.

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów (np. potasu2) we krwi.

Patrz również podpunkt „Kiedy nie stosować leku Losartanum 123ratio”.

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono badania dotyczące stosowania losartanu u dzieci. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem. Ze względu na ograniczone dane nie zaleca się stosowania leku Losartanum 123ratio u dzieci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby oraz u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Losartanum 123ratio a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podczas stosowania leku Losartanum 123ratio należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania następujących leków:

 • inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, ponieważ mogą dodatkowo je obniżać.

Ciśnienie tętnicze mogą również obniżać następujące leki i (lub) grupy leków: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen3, amifostyna.

 • lekarz może zalecić zmianę dawkowania i (lub) zastosować inne środki ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz również podpunkty „Kiedy nie stosować leku Losartanum 123ratio” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
 • leki zatrzymujące potas lub mogące zwiększać stężenie potasu, np. suplementy potasu, substytuty soli kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas, takie jak niektóre leki moczopędne (amiloryd, triamteren, spironolakton) lub heparyna.
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak indometacyna, w tym inhibitory COX-2 (leki hamujące reakcję zapalną i stosowane w łagodzeniu bólu), ponieważ mogą osłabiać obniżające ciśnienie krwi działanie leku.

Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, jednoczesne stosowanie powyższych leków może nasilać te zaburzenia.

Bez ścisłego nadzoru lekarza nie należy stosować leków zawierających lit w skojarzeniu z lekiem Losartanum 123ratio. Lekarz może zalecić specjalne środki ostrożności (np. badania krwi).

Losartanum 123ratio z jedzeniem i piciem Losartanum 123ratio można zażywać podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Losartanum 123ratio przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Losartanum 123ratio. Nie zaleca się stosowania leku Losartanum 123ratio we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Losartanum 123ratio podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest mało prawdopodobny.

Jednak, podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, lek Losartanum 123ratio może u niektórych pacjentów powodować zawroty głowy lub senność. Jeżeli u pacjenta wystąpią zawroty głowy lub senność, przed podjęciem powyższych czynności należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Losartanum 123ratio zawiera laktozę

Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Losartanum 123ratio

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lekarz określi odpowiednią dawkę Losartanum 123ratio, w zależności od stanu pacjenta oraz przyjmowania innych leków.

Ważne jest, by kontynuować leczenie lekiem Losartanum 123ratio tak długo, jak to zalecił lekarz, w celu zachowania stałej kontroli ciśnienia krwi.

Lek Losartanum 123ratio jest dostępny w postaci tabletek powlekanych o mocy 50 mg. Tabletki można podzielić na połowy.

Dorośli pacjenci z nadciśnieniem tętniczym

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (1 tabletka leku Losartanum 123ratio) raz na dobę. Maksymalne działanie obniżające ciśnienie tętnicze osiąga się w ciągu 3-6 tygodni od rozpoczęcia leczenia. U niektórych pacjentów dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu (2 tabletki leku Losartanum 123ratio o mocy 50 mg) raz na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Losartanum 123ratio jest zbyt silne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 18 lat)

Zalecana dawka początkowa dla pacjentów o masie ciała od 20 kg do 50 kg to 25 mg leku Losartanum 123ratio jeden raz na dobę. Dla pacjentów o masie ciała > 50 kg, zazwyczaj stosowana dawka to

50 mg jeden raz na dobę. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki, jeżeli ciśnienie krwi nie jest kontrolowane.

Nie zaleca się stosowania leku Losartanum 123ratio u dzieci w wielu poniżej 6 lat ze względu na ograniczone badania w tej grupie wiekowej pacjentów.

Nie zaleca się również stosowania leku Losartanum 123ratio u dzieci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z zaburzeniami czynności wątroby.

Dorośli pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (1 tabletka leku Losartanum 123ratio o mocy 50 mg) raz na dobę. Dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu (2 tabletki leku Losartanum 123ratio o mocy 50 mg) raz na dobę w zależności od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego.

Losartanum 123ratio może być podawany z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (np. leki moczopędne, antagoniści wapnia, alfa- i beta- adrenolityki oraz leki działające ośrodkowo), a także z insuliną5 i innymi powszechnie stosowanymi lekami zmniejszającymi stężenie glukozy4 we krwi (np.

sulfonylomocznik, glitazony, inhibitory glukozydazy).

Dorośli pacjenci z niewydolnością serca

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 12,5 mg losartanu raz na dobę. Następnie lekarz stopniowo zwiększy dawkę, w odstępach jednego tygodnia (tj. 12,5 mg na dobę podczas pierwszego tygodnia, 25 mg na dobę podczas drugiego tygodnia, 50 mg na dobę podczas trzeciego tygodnia, 100 mg na dobę podczas czwartego tygodnia, 150 mg na dobę podczas piątego tygodnia), do osiągnięcia dawki podtrzymującej. Maksymalna dawka wynosi 150 mg jeden raz na dobę (np. 3 tabletki leku Losartanum 123ratio o mocy 50 mg).

W leczeniu niewydolności serca Losartanum 123ratio jest zazwyczaj stosowany w skojarzeniu z lekami moczopędnymi (leki, które zwiększają ilość wody wydalanej przez nerki) i (lub) glikozydami naparstnicy (leki poprawiające siłę skurczu i wydajność serca) i (lub) beta-adrenolitykami.

Dawkowanie w specjalnych grupach pacjentów

Lekarz może zalecić mniejszą dawkę, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia niektórych pacjentów, takich jak pacjenci przyjmujący duże dawki leków moczopędnych, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub osoby w wieku powyżej 75 lat. Nie należy stosować losartanu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Losartanum 123ratio”).

Sposób podawania

Tabletki należy połknąć popijając szklanką wody. Dawkę dobową należy zażywać codziennie mniej więcej o tej samej porze. Istotne jest, aby kontynuować stosowanie leku Losartanum 123ratio dopóki lekarz nie zaleci inaczej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Losartanum 123ratio

W przypadku zażycia zbyt dużej ilości tabletek lub zażycia jakiejkolwiek ilości leku przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawami przedawkowania są: niskie ciśnienie tętnicze, przyspieszona czynność serca, ewentualnie zwolniona czynność serca.

Pominięcie zastosowania leku Losartanum 123ratio

W przypadku pominięcia dobowej dawki leku, należy zażyć kolejną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią wymienione niżej objawy, należy przerwać przyjmowanie leku Losartanum 123ratio i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na izbę przyjęć najbliższego szpitala:

Ciężka reakcja alergiczna (wysypka, swędzenie, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to poważne, ale rzadkie działanie niepożądane, występujące u co najmniej 1 na 10 000 pacjentów, jednak u mniej niż 1 na 1000 pacjentów. Może być konieczna pilna pomoc medyczna lub hospitalizacja.

Częstość działań niepożądanych leków sklasyfikowano w następujący sposób: bardzo często: mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 osób często: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób niezbyt często: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób rzadko: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób bardzo rzadko: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Stwierdzono występowanie następujących działań niepożądanych podczas stosowania Losartanum 123ratio:

Często:

zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego,

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego,

niskie ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z naczyń krwionośnych organizmu, np. u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych),

objawy ortostatyczne zależne od dawki, takie jak obniżenie ciśnienia krwi występujące po wstaniu z pozycji leżącej lub siedzącej,

osłabienie,

zmęczenie,

zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia),

zmniejszenie ilości krwinek czerwonych (niedokrwistość),

niskie ciśnienie tętnicze,

zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek,

zwiększenie stężenia mocznika we krwi, kreatyniny oraz potasu w surowicy u pacjentów z niewydolnością serca,

zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia).

Niezbyt często:

senność,

ból głowy,

zaburzenia snu,

uczucie przyspieszonej pracy serca (kołatanie serca),

silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa),

duszność,

kaszel,

ból brzucha,

zaparcie,

biegunka,

nudności,

wymioty,

pokrzywka,

świąd,

wysypka,

obrzęki miejscowe.

Rzadko:

nadwrażliwość,

obrzęk naczynioruchowy,

zapalenie naczyń krwionośnych (w tym plamica Schoenleina-Henocha),

uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezja),

omdlenie,

bardzo szybka i nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków), udar mózgu,

zapalenie wątroby,

zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT), zwykle ustępujące po zaprzestaniu leczenia.

Częstość nieznana:

zmniejszenie ilości płytek krwi,

migrena,

zaburzenia smaku,

zaburzenia czynności wątroby,

zwiększona wrażliwość na światło słoneczne (nadwrażliwość),

ból mięśni i stawów,

niewyjaśniony ból mięśni z towarzyszącym ciemnym zabarwieniem (w kolorze herbaty) moczu (rabdomioliza),

zaburzenia czynności nerek (mogące ustąpić po zaprzestaniu leczenia), w tym niewydolność nerek,

objawy grypopodobne,

impotencja,

zapalenie trzustki,

małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia),

depresja,

ogólne złe samopoczucie,

dzwonienie, brzęczenie, trzaski w uszach (szumy uszne),

ból pleców,

zakażenie układu moczowego.

Działania niepożądane u dzieci są podobne jak u pacjentów dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

5. Jak przechowywać Losartanum 123ratio

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po „EXP” i opakowaniu zewnętrznym po „Termin ważności”. Termin ważności („EXP”) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Numer serii na blistrze znajduje się po skrócie „LOT”.

Blistry PVC/PVDC/Aluminium lub blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomaga chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Losartanum 123ratio

 • Substancją czynną jest losartan potasowy.

Każda tabletka zawiera 50 mg losartanu potasowego.

 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, magnezu stearynian, Opadry II 85F18422 biała: alkohol poliwinylowy, częściowo uwodniony, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk.

Jak wygląda lek Losartanum 123ratio i co zawiera opakowanie

Białe, owalne, lekko wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczoną liczbą „50” po jednej stronie oraz rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Tabletki można podzielić na połowy.

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku lub blister PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku lub blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Dostępne opakowania:

28 (4 blistry po 7 sztuk), 30, 56 (8 blistrów po 7 sztuk), 90 (9 blistrów po 10 sztuk) i 98 sztuk (14 blistrów po 7 sztuk).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny 123ratio Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka

Brytania Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen, Węgry TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő,

Węgry Teva Czech Industries SRO, Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava –Komárov, Czechy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Niemcy Losar Teva 50 mg Filmtabletten Belgia Losartan Teva 50 mg filmomhulde tabletten Czechy Losartan Teva 50 mg Polska Losartanum 123ratio

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/losartan

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/baclofen

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/insulina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.