Oryginalna ulotka dla Linomag
płyn

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

70 gramów
w 34% aptek, od 10.99 zł do 27.99
Linomag w postaci płynu jest stosowany wspomagająco przy wyprysku, odparzeniach, stanach nadmiernej suchości skóry oraz w łagodzeniu objawów łuszczycy. Preparat zawiera olej lniany, który pokrywa naskórek warstwą tłuszczową zapobiegającą utracie wody i redukującą niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych na stan skóry. Zawarte w oleju: kwas linolowy i kwas linolenowy normalizują funkcje skóry i przyśpieszają jej regenerację.

Ulotki Linomag dla opakowania 70 gramów.

Wybrany dokument Linomag:
Dokument z 2021-02-07
PDF
dokument PDF dla Linomag

Podgląd dokumentu PDF Linomag

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-07

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Linomag, 1 g/g płyn na skórę (Lini oleum virginale)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Linomag i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Linomag

3. Jak stosować lek Linomag

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Linomag

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Linomag i w jakim celu się go stosuje

Wielonienasycone egzogenne kwasy tłuszczowe wchodzące w skład substancji czynnej, poprzez swój udział w metabolizmie lipidów są niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu skóry.

Lek Linomag płyn na skórę jest wskazany wspomagająco w leczeniu chorób skóry, takich jak wyprysk, wyprzenia i odparzenia. W stanach nadmiernej suchości skóry. W łagodzeniu objawów łuszczycy.

Lek można stosować u dzieci i niemowląt w stanach nadmiernej suchości skóry. W pozostałych wskazaniach przed zastosowaniem, należy skonsultować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Linomag

Kiedy nie stosować leku Linomag

Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania leku Linomag płyn na skórę.

Nie stosować na skórę uszkodzoną (rany).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Brak danych na temat innych ostrzeżeń związanych ze stosowaniem preparatu.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Linomag należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

Lek Linomag a inne leki

Brak danych na temat interakcji płynu na skórę Linomag z innymi stosowanymi miejscowo produktami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Linomag z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy. Lek stosowany na skórę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych na temat stosowania leku przez kobiety w ciąży.

Brak danych na temat stosowania leku przez kobiety karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Linomag

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty Lek Linomag przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na nieuszkodzoną skórę.

Zewnętrznie: do pędzlowania, tamponów, wcierania, przymoczek.

Przymoczki nasycone 10 - 20 kroplami, a na większe powierzchnie 30 - 40 kroplami zmienia się 2 - 4 razy na dobę lub według wskazań lekarza specjalisty. Opatrunek powinien być stale nasycony produktem.

Opatrunek przyschnięty należy wymieniać nawilżając go płynem Linomag.

W przypadku wrażenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Linomag

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Linomag

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Brak doniesień o występowaniu działań niepożądanych po zastosowaniu płynu na skórę Linomag.

U niektórych osób w czasie stosowania Linomag płyn na skórę mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Linomag

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Linomag

100 g płynu na skórę zawiera:

  • substancję czynną: olej lniany pierwszego tłoczenia z Linum usitatissimum L., semen (nasienie lnu zwyczajnego), (3:1) – 100 g

Jak wygląda lek Linomag i co zawiera opakowanie

Butelka z politereftalanu etylenu (PET) z zakrętką polietylenową w tekturowym pudełku o zawartości 70 g.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 189 61-341 Poznań tel. 61 8352363 faks 61 8352363 e-mail: sekretariat@ziololek.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: (logo firmy)

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.