Oryginalna ulotka dla Lidoposterin
maść

produkt na receptę

Lidokaina (lidocaine)

Dawka

5%

Opakowanie

25 gramów
w 64% aptek, od 18.98 zł do 33.99
Produkt w kategorii: ośrodkowy układ nerwowy, leki znieczulające, środki do znieczulenia miejscowego (kategoria ATC N01BB).

Ulotki Lidoposterin dla opakowania 25 gramów (5%).

Wybrany dokument Lidoposterin:
Dokument z 2021-01-20
PDF
dokument PDF dla Lidoposterin

Podgląd dokumentu PDF Lidoposterin

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-01-20

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

LidoPosterine Salbe XP

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LIDOPOSTERIN

50 mg/g, maść

Lidocainum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek LIDOPOSTERIN i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku LIDOPOSTERIN

3. Jak stosować lek LIDOPOSTERIN

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek LIDOPOSTERIN

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek LIDOPOSTERIN i w jakim celu się go stosuje

LIDOPOSTERIN jest maścią zawierającą lidokainę1, środek miejscowo znieczulający. Maść LIDOPOSTERIN stosuje się w celu:

 • zmniejszenia dolegliwości bólowych okolicy odbytu u pacjentów z guzkami krwawniczymi,
 • łagodzenia świądu odbytu,
 • wspomagająco w znieczuleniu przed i po badaniu przez odbyt.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku LIDOPOSTERIN

Kiedy nie stosować leku LIDOPOSTERIN:

 • jeżeli pacjent ma uczulenie na lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku zakażeń grzybiczych konieczne jest jednoczesne stosowanie miejscowo czynnego leku przeciwgrzybiczego.

Zastosowanie leku na uszkodzoną skórę i (lub) błonę śluzową okolicy odbytu może skutkować wchłonięciem się większej ilości lidokainy do krwiobiegu i spowodować niepożądane działania układowe.

Lek LIDOPOSTERIN a inne leki

Brak znanych interakcji.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Brak danych dotyczących przenikania lidokainy do łożyska.

Nie należy stosować leku LIDOPOSTERIN u kobiet w ciąży chyba, że istnieją jednoznaczne wskazania.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania lidokainy do mleka kobiet karmiących piersią.

Nie powinno się stosować leku LIDOPOSTERIN u kobiet karmiących piersią chyba, że istnieją jednoznaczne wskazania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek LIDOPOSTERIN nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek LIDOPOSTERIN zawiera alkohol cetylowy Lidoposterin zawiera alkohol cetylowy, który może powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek LIDOPOSTERIN

Lek LIDOPOSTERIN należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować z lekarzem.

Na początku leczenia maść należy stosować 2 do 3 razy na dobę, następnie dwa razy na dobę. Ilość stosowanej maści zależy od wielkości leczonego obszaru skóry i błony śluzowej.

Maść LIDOPOSTERIN zawiera środek przeciwbólowy o szybkim początkowym działaniu. Dlatego zaleca się stosowanie jedynie niewielkich ilości maści. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki

4 g maści (200 mg lidokainy) na jedno podanie. Długość pasma wyciśniętego z tuby wynosi około 3,5 cm, co odpowiada 1,6 g maści.

Jak i kiedy stosować lek LIDOPOSTERIN?

Maść należy stosować rano i wieczorem po wypróżnieniu.

Maść należy ostrożnie wetrzeć w skórę i błony śluzowe wymagające leczenia.

Maść nałożoną na okolicę odbytu można przykryć opatrunkiem z gazy.

Aby uniknąć ostrych zagięć tubki z maścią, zaleca się zwijanie tubki od końca po każdym zastosowaniu, tak aby jej górna część była zawsze całkowicie wypełniona maścią.

W celu stosowania maści w kanale odbytu należy posługiwać się aplikatorem dołączonym do opakowania.

Stosowanie aplikatora

Aplikator nakręca się na tubkę z maścią i zdejmuje się jego górną część. Po naciśnięciu tubki maść dostaje się do aplikatora i pojawia się w jego bocznych otworach. Następnie aplikator wprowadza się ostrożnie do odbytu.

Zwilżenie aplikatora maścią może ułatwić jego wprowadzanie do odbytu. Ponowne naciśnięcie tubki sprawia, że maść dostaje się do kanału odbytu. Ostrożne obracanie tubki prowadzi do odpowiedniego rozprowadzenia maści. Po zastosowaniu należy oczyścić aplikator, wyciskając niewielką ilość maści przez boczne otwory, wycierając powierzchnię wchłaniającym papierem, a następnie przykręcić ponownie górną część aplikatora. To zabezpiecza maść przed wysychaniem.

Jeżeli maść nie była stosowana przez dłuższy okres, należy rozkręcić aplikator a następnie przemyć go gorącą wodą.

Uwaga:

Ze względu na temperaturę ciała stosowanie maści w okolicy odbytu może powodować zanieczyszczenie bielizny.

Jak długo stosować lek Lidoposterin

Okres leczenia ustala lekarz. Leku nie należy stosować dłużej niż 6 dni. W przypadku nawrotu objawów choroby lek można użyć ponownie.

Nie należy odstawiać leku przed planowanym zakończeniem okresu leczenia bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku pomyłkowego doustnego zażycia maści

W razie przypadkowego zażycia doustnego maści mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak ból brzucha i nudności. Dezorientacja, wstrząs kardiogenny, drgawki i zaburzenia oddychania mogą wystąpić jedynie po doustnym zażyciu bardzo dużych dawek lidokainy. W takim przypadku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku LIDOPOSTERIN

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana nie powinny wystąpić działania niepożądane.

Należy kontynuować stosowanie zalecanej dawki i przestrzegać schematu leczenia.

Pominięcie zastosowania leku LIDOPOSTERIN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystapić częściej niż u 1 na 10 osób)

Swędzenie i pieczenie w okolicy odbytu

Może to być reakcja nadwrażliwości (np. alergia kontaktowa).

Często (mogą wystapić rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Biegunka

Niezbyt często (mogą wystapić rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Łagodny ból, zaczerwienienie wokół odbytu

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e- mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek LIDOPOSTERIN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek LIDOPOSTERIN

 • Substancją czynną leku jest lidokaina.
 • Każdy gram maści zawiera 50 mg lidokainy.
 • Pozostałe składniki: alkohol cetylowy, makrogol 1500, makrogol 3000, makrogol 400, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek LIDOPOSTERIN i co zawiera opakowanie

Maść w tubie aluminiowej wewnątrz lakierowanej żywicą epoksydową, zabezpieczona na końcu lateksem lub lakierem termozgrzewalnym, zamknięta nakrętką w tekturowym pudełku.

W pudełku znajduje się tuba aluminiowa zawierająca 25 g maści i kaniula PE (aplikator).

Do tego produktu leczniczego dołączony jest aplikator (wyrób medyczny). Producentem wyrobu medycznego jest: elm-plastic GmbH, Kollenbergstr. 7, 54647 Dudeldorf, Niemcy.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistraße 2

12277 Berlin

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Kadefarm Sp. z o.o.

Sierosław, ul. Gipsowa 18 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

Tel. +48 61 862 99 43 e-mail: kadefarm@kadefarm.pl www.kadefarm.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/lidocaine

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.