Oryginalna ulotka dla Kalium Hypermanganicum Galena
tabletki rozpuszczalne

produkt dostępny bez recepty

Nadmanganian potasowy (potassium permanganate)

Dawka

100 mg

Opakowanie

30 tabletek
w 61% aptek, od 6.99 zł do 26.59
Kalium Hypermanganicum Galena to tabletki, które po rozpuszczeniu stosowane są miejscowo jako lek odkażający do przemywania skóry, ropiejących ran, owrzodzeń oraz rąk, a w mniejszych stężeniach do płukania błon śluzowych gardła i jamy ustnej. Substancją czynną preparatu jest nadmanganian potasu, który stosowany miejscowo w postaci roztworu działa odkażająco i ściągająco.

Ulotki Kalium Hypermanganicum Galena dla opakowania 30 tabletek (100 mg).

Wybrany dokument Kalium Hypermanganicum Galena:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Kalium Hypermanganicum Galena

Podgląd dokumentu PDF Kalium Hypermanganicum Galena

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka_Kalium_Hypermanganicum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Kalium hypermanganicum Galena

100 mg, tabletki

Kalii permanganas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Kalium hypermanganicum Galena i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kalium hypermanganicum Galena

3. Jak stosować lek Kalium hypermanganicum Galena

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Kalium hypermanganicum Galena

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Kalium hypermanganicum Galena i w jakim celu się go stosuje

Lek Kalium hypermanganicum Galena ma postać tabletek, zawiera substancję czynną nadmanganian potasu1.

Lek Kalium hypermanganicum Galena jest stosowany miejscowo, wyłącznie w postaci roztworu nadmanganianu potasu sporządzonego przez rozpuszczenie tabletki w wodzie.

Roztwór działa odkażająco i ściągająco na skórę i błony śluzowe.

Roztwory wodne nadmanganianu potasu są nietrwałe i mają zabarwienie od jasnoróżowego do ciemnofioletowego.

Wskazania do stosowania 0,05% roztwór wodny nadmanganianu potasu jest stosowany jako lek odkażający do przemywania skóry, ropiejących ran, owrzodzeń, a także rąk.

0,025% roztwór wodny nadmanganianu potasu jest stosowany jako lek odkażający do płukania błon śluzowych gardła i jamy ustnej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kalium hypermanganicum Galena

Kiedy nie stosować leku Kalium hypermanganicum Galena:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na nadmanganian potasu,
  • doustnie,
  • do przemywania oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Roztworów wodnych leku nie należy stosować w dużych stężeniach i długotrwale, gdyż mogą wywoływać podrażnienia skóry oraz błon śluzowych.

Należy zaprzestać stosowania leku, gdy wystąpią objawy podrażnienia.

Nie wolno połykać roztworu w czasie płukania błon śluzowych gardła i jamy ustnej.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Kalium hypermanganicum Galena w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Kalium hypermanganicum Galena nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Kalium hypermanganicum Galena

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Kalium hypermanganicum Galena jest przeznaczony do przygotowania roztworu nadmanganianu potasu do stosowania miejscowego.

Przygotowanie 0,05% roztworu nadmanganianu potasu do przemywania skóry, ropiejących ran, owrzodzeń, a także rąk:

Rozpuścić 1 tabletkę leku w 200 ml (1 szklanka) przegotowanej wody. Roztwór powinien być purpurowy.

Przygotowanie 0,025% roztworu nadmanganianu potasu do płukania błon śluzowych gardła i jamy ustnej:

Rozpuścić 1 tabletkę leku w 400 ml (2 szklanki) przegotowanej wody. Roztwór powinien być różowy.

Używać świeżo przygotowanego roztworu. Roztwór ten należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Nie wolno połykać roztworu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kalium hypermanganicum Galena

Roztwory nadmanganianu potasu o dużym stężeniu działają drażniąco na tkanki. Zastosowany na skórę lub błony śluzowe roztwór nadmanganianu potasu o stężeniu większym od leczniczego (także nadmanganian potasu w postaci krystalicznej lub pyłu), może powodować oparzenia skóry oraz martwicę tkanek.

Po spożyciu tabletki leku Kalium hypermanganicum Galena lub roztworu (po rozpuszczeniu tabletki w wodzie) może wystąpić obrzęk, nudności, wymioty, perforacja przełyku i żołądka, uszkodzenia wątroby, nerek oraz niewydolność sercowo-oddechowa.

W razie przedawkowania leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wielokrotne używanie roztworów nadmanganianu potasu we wskazanych stężeniach może wywołać silne podrażnienie i zabarwiać skórę na brązowo.

Podczas stosowania roztworu leku Kalium hypermanganicum Galena na błony śluzowe jamy ustnej może wystąpić nieprzyjemny smak w ustach, przebarwienie zębów, błon śluzowych, nudności oraz wymioty.

Wdychanie oparów roztworów leku Kalium hypermanganicum Galena może prowadzić do powstawania obrzęków dróg oddechowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Kalium hypermanganicum Galena

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności:. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kalium hypermanganicum Galena

  • Substancją czynną leku jest nadmanganian potasu. Jedna tabletka zawiera 100 mg nadmanganianu potasu.
  • Lek Kalium hypermanganicum Galena nie zawiera substancji pomocniczych.

Jak wygląda lek Kalium hypermanganicum Galena i co zawiera opakowanie Lek Kalium hypermanganicum Galena dostępny jest w postaci tabletek. Tabletka jest fioletowo- czarna, okrągła, obustronnie płaska.

Dostępne opakowanie

30 tabletek w szklanej, oranżowej fiolce, zamykanej korkiem polietylenowym, w tekturowym pudełku z ulotką informacyjną dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA” ul. Krucza 62 53-411 Wrocław

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.08.2018


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.