---

Kaletra 200 mg+50 mg, cena i dostępność w aptekach w Polsce

produkt na receptę do zastrzeżonego stosowania, tabletki powlekane,

Lopinawir (lopinavir)

,

Rytonawir (ritonavir)

, Abbvie

Opakowanie:

Koszyk:

 Pokaż mapę 
---

Więcej informacji o Kaletra 200 mg+50 mg

Kaletra to doustny lek w postaci tabletek powlekanych, zawierający w swoim składzie 200 mg lopinawiru oraz 50 mg rytonawiru. Choć preparat nie powoduje wyleczenia zakażenia HIV lub AIDS, jest wskazany, m.in. w terapii zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV-1), w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi, w celu spowolnienia rozwoju choroby.

więcej: Stosowanie Kaletra 200 mg+50 mg, skutki uboczne i interakcje Kaletra 200 mg+50 mg

Jak działa Kaletra 200 mg+50 mg?

Lopinawir jest odpowiedzialny za działanie przeciwwirusowe produktu Kaletra. Hamuje proteazę HIV, co w konsekwencji uniemożliwia dojrzewanie cząsteczek wirusa i ich namnażanie w organizmie.

Rytonawir hamuje metabolizm lopinawiru, zwiększając jego stężenie w osoczu i tym samym wzmacnia jego działanie.

Nie używaj Kaletra 200 mg+50 mg, jeśli:

 • jesteś uczulony na substancje czynne lub jakąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku Kaletra,
 • cierpisz na ciężką niewydolność wątroby,
 • u dzieci poniżej 2. roku życia.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Kaletra 200 mg+50 mg?

Przed podaniem leku dziecku, należy upewnić się, czy jest ono w stanie połknąć tabletkę w całości. Jeśli nie, należy rozważyć zastosowanie leku Kaletra w formie płynu doustnego.

Jak stosować Kaletra 200 mg+50 mg?

Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Zwykle stosowana dawka u osób dorosłych, to 400mg/100mg leku Kaletra (dwie tabletki 200 mg/50 mg), dwa razy na dobę, niezależnie od posiłku. U dzieci lekarz dobiera dawkowanie w zależności od masy i powierzchni ciała.

Tabletki produktu Kaletra należy połykać w całości. Nie wolno ich żuć, łamać lub rozkruszać.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Kaletra 200 mg+50 mg?

U pacjentów z hemofilią, należy zwrócić uwagę na możliwość występowania zwiększonego krwawienia podczas stosowania leku Kaletra. W razie podejrzenia krwotoków, należy pilnie skontaktować się z lekarze.

Jeśli podczas stosowania leku wystąpią objawy zapalenia trzustki (np. wymioty, biegunka, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, takie jak podwyższony poziom lipazy lub amylazy w surowicy), należy zaprzestać stosowania leku Kaletra.

U pacjentów z podstawową organiczną chorobą serca lub stwierdzonymi wcześniej zaburzeniami układu przewodzenia impulsu w sercu, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż stosowanie leku Kaletra u tej grupy pacjentów może prowadzić do bloku przedsionkowo- komorowego II lub III stopnia.

Czy mogę łączyć Kaletra 200 mg+50 mg z innymi lekami?

 • Stosowanie leku Kaletra z lekami, których klirens w znacznym stopniu zależy od aktywności izoenzymu CYP3A, takimi jak np. alfuzosyna, ranolazyna, amiodaron, dronedaron, kwas fusydowy, wenetoklast, kolchicyna, astemizol, terfenadyna, lurazydon, pimozyd, kwetiapina, alkaloidy sporysz, sildenafil czy ziele dziurawca, może zwiększać stężenie tych leków w osoczu, nasilić ich aktywność i zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 • Nie zaleca się stosowania produktu Kaletra w skojarzeniu z atorwastatyną. Jeśli stosowanie atorwastatyny jest bezwzględnie konieczne, należy podawać najmniejszą możliwą dawkę atorwastatyny i dokładnie monitorować bezpieczeństwo stosowania.
 • Nie zaleca się podawania produktu Kaletra w skojarzeniu z ryfampicyną. Ryfampicyna stosowana jednocześnie z produktem Kaletra powoduje znaczne zmniejszenie stężenia lopinawiru, co z kolei może prowadzić do istotnego osłabienia działania leczniczego.

Czy po zastosowaniu Kaletra 200 mg+50 mg mogę prowadzić pojazdy?

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Czy mogę stosować Kaletra 200 mg+50 mg będąc w ciąży?

 Lopinawir można stosować w okresie ciąży, jeśli jest to uzasadnione klinicznie.

Czy po zastosowaniu Kaletra 200 mg+50 mg mogę karmić piersią?

Badania na szczurach wykazały, że lopinawir wydziela się z mlekiem. Nie wiadomo, czy lek ten wydziela się z mlekiem kobiecym. Zgodnie z ogólną zasadą zaleca się, aby matka zakażona HIV nie karmiła dziecka piersią, aby uniknąć przeniesienia HIV.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Kaletra 200 mg+50 mg?

Do najczęstszych działań niepożądanych, jakie wystąpiły po zastosowaniu leku Kaletra należą:

 • zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • zakażenia skóry,
 • niedokrwistość,
 • zaburzenia związane z nieprawidłowym stężeniem glukozy we krwi, w tym cukrzyca, hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, zmniejszenie masy ciała, zmniejszenie łaknienia,
 • ból i zawroty głowy,
 • ból mięśni i stawów,
 • zaburzenia ze strony układu pokarmowego, takie jak, m.in. wymioty, czy biegunka,
 • zaburzenia erekcji, zaburzenia miesiączkowania,
 • zapalenie wątroby.

Skład Kaletra 200 mg+50 mg

 • substancje czynne: 200 mg lopinawiru i 50 mg rytonawiru,
 • substancje pomocnicze: kopowidon, laurynian sorbitanu, krzemionka koloidalna bezwodna, stearylofumaran sodu, hypromeloza, dwutlenek tytanu, makrogol 400 (glikol polietylenowy 400), hydroksypropyloceluloza, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, makrogol 3350 (glikol polietylenowy 3350), żółty tlenek żelaza (E172), polisorbat 80
   

Jak przechowywać Kaletra 200 mg+50 mg?

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Źródła

Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego

Skład Kaletra 200 mg+50 mg

 • substancje czynne: 200 mg lopinawiru i 50 mg rytonawiru,
 • substancje pomocnicze: kopowidon, laurynian sorbitanu, krzemionka koloidalna bezwodna, stearylofumaran sodu, hypromeloza, dwutlenek tytanu, makrogol 400 (glikol polietylenowy 400), hydroksypropyloceluloza, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, makrogol 3350 (glikol polietylenowy 3350), żółty tlenek żelaza (E172), polisorbat 80
   

Kto może wystawić receptę na Kaletra 200 mg+50 mg?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Kaletra 200 mg+50 mg

Brak wiadomości w ostatnim czasie.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Kaletra 200 mg+50 mg

Dostępność Kaletra 200 mg+50 mg aptekach

Wszystkie opakowania Kaletra 200 mg+50 mgw 0% aptek
120 tabletek blistryw 0% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację