dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 2 fiolki (0,02 G/0,1 ML).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Informacja o leku dla pacjenta (( dotyczy leków Rp Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Imigran, 20 mg/0,1 ml, aerozol do nosa, roztwór Sumatriptanum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki 1. Co to jest lek Imigran i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Imigran 3. Jak stosować lek Imigran 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Imigran 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Imigran i w jakim celu się go stosuje Lek Imigran jest stosowany w leczeniu napadów migreny z aurą lub bez aury.

Lek Imigran należy stosować wyłącznie po wystąpieniu objawów napadu migreny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Imigran Kiedy nie stosować leku Imigran - jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), - jeśli u pacjenta stwierdzono: objawy choroby niedokrwiennej serca, dławicy Prinzmetala (rodzaj choroby niedokrwiennej serca), chorób naczyń obwodowych, przebyty zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub przemijający mózgowy napad niedokrwienny, - jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby, - jeśli u pacjenta stwierdzono umiarkowane lub (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 16 godzin temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających sumatriptan

W kolejności według dostępności w aptekach.