Charakterystyka produktu leczniczego dla Ikarium Forte
tabletki

produkt na receptę

Peryndopryl (perindopril)

Dawka

8 mg
brak ofert

Opakowanie

30 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ sercowo-naczyniowy, leki działające na układ renina-angiotensyna, inhibitory konwertazy angiotensyny (kategoria ATC C09AA).

Charakterystyki produktu Ikarium Forte dla opakowania 30 tabletek (8 mg).

Wybrany dokument Ikarium Forte:
Dokument z 2018-06-24
PDF
dokument PDF dla Ikarium Forte

Podgląd dokumentu PDF Ikarium Forte

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2018-06-24

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IKARIUM FORTE, 8 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (tert-Butylamini perindoprilum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 28 mg laktozy bezwodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Niepowlekane tabletki, białe do jasnokremowych, podłużne, z rowkiem dzielącym po jednej stronie 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania - Leczenie nadciśnienia tętniczego - Leczenie objawowej niewydolności serca - Stabilna choroba wieńcowa w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego i (lub) z rewaskularyzacją wieńcową w wywiadzie 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Zaleca się przyjmować Ikarium Forte raz na dobę, rano, przed posiłkiem. Nadciśnienie tętnicze Produkt leczniczy Ikarium Forte może być stosowany w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Na początku leczenia Ikarium Forte może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. Jeśli istnieje taka możliwość, należy przerwać stosowanie produktów moczopędnych na 2 – 3 dni przed rozpoczęciem leczenia Ikarium Forte (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”). 2 W przypadku pacjentów, u których nie można przerwać leczenia diuretykami, terapię Ikarium Forte należy rozpocząć od dawki (...)

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.