---

Oryginalna ulotka dla Hylo-Gel

wyrób medyczny, krople do oczu,

Kwas hialuronowy (hyaluronic acid)

, Ursapharm

Dawka:

0,2%

Opakowanie:

10 mililitrów
w 75% aptek, od 44,45 zł do 71,99 zł

Koszyk:

Ulotki Hylo-Gel dla opakowania 10 mililitrów (0,2%).

Wybrany dokument Hylo-Gel:
Dokument z 2021-12-15
PDF
dokument PDF dla Hylo-Gel

Podgląd dokumentu PDF Hylo-Gel

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2021-12-15

Ulotki innych produktów zawierających hyaluronic acid

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

C

G

A

Ulotka informacyjna

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej ulotki informacyjnej, gdyż zawiera ona ważne informacje na temat prawidłowego stosowania preparatu HYLO GEL®.

HYLO GEL® hialuronian sodu 2 mg/ml

Preparat przeznaczony do intensywnego, leczniczego nawilżania powierzchni oczu w przypadku wystąpienia silnego, a także przewlekłego odczucia suchości, jak również po zabiegach chirurgicznych.

Sterylne krople do oczu bez środka konserwującego i fosforanów.

Czym jest HYLO GEL®?

HYLO GEL® jest sterylnym roztworem kropli ocznych bez środków konserwujących.

Skład:

1 ml HYLO GEL® zawiera 2 mg hialuronianu sodu, bufor cytrynianowy, sorbitol i wodę do iniekcji.

Do czego potrzebny jest HYLO GEL®?

Preparat przeznaczony jest do intensywnego, leczni- czego nawilżania powierzchni oczu w przypadku wystą- pienia silnego, a także przewlekłego odczucia suchości, jak również po zabiegach chirurgicznych.

Kiedy powinno się stosować HYLO GEL®?

HYLO GEL® zawiera hialuronian sodu, naturalną sub- stancję występującą w oku, a także innych częściach organizmu człowieka. Hialuronian sodu wykazuje szcze- gólne fizykalne właściwości tworzenia na powierzchni oka równomiernego, stabilnego, długo utrzymującego się i trudno zmywalnego filmu. Dzięki tym właściwo- ściom bioprzylegania i zdolności dobrego mieszania się z naturalnymi łzami, powstają bardzo dobre warunki nawilżania rogówki i spojówek, a mruganie powiekami staje się ułatwione.

HYLO GEL® zawiera wysokie stężenie kwasu hialuro- nowego, przez co charakteryzuje się dużą lepkością.

Po zakropleniu oko jest szczególnie intensywnie i długo nawilżane.

Uporczywe lub silne dolegliwości ulegają zmniejszeniu, a oko jest długotrwale chronione przed podrażnieniami.

Regeneracja struktur powierzchniowych oka wymaga ciągłego, optymalnego nawilżania, aby fizjologiczne procesy gojenia mogły przebiegać prawidłowo.

HYLO GEL® nie zawiera środków konserwujących i dlatego jest zwykle bardzo dobrze tolerowany. Ponadto nie zawiera również fosforanów, dzięki czemu nie ma niebezpieczeństwa powstawania złogów w rogówce.

Jak stosować HYLO GEL®?

HYLO GEL® należy stosować jedynie w przypadku nie- uszkodzonego zamknięcia opakowania zewnętrznego ( ).

Rys: 1

Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nakładkę z dozownika. W tym celu proszę chwycić nakładkę tuż ponad butelką. Drugą ręką wysunąć ruchem obroto- wym butelkę z nakładki. Przed pierwszym użyciem pro- szę skierować butelkę zakraplaczem pionowo do dołu i naciskać kilkakrotnie na denko butelki, aż do ukazania się pierwszej kropli roztworu.

Rys: 2

Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu oprzeć kciuk na górnej części butelki, a palec wskazujący i środkowy ułożyć na jej denku.

Rys: 3

Tak jak przedstawiono na rysunku, oprzeć rękę trzyma- jącą butelkę COMOD® na drugiej ręce.

Rys: 4

Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką odcią- gnąć dolną powiekę oraz szybko i zdecydowanie naci- snąć na denko butelki. Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm podania jednej kropli roztworu. Dzięki szczególnej technice wentylowej systemu COMOD® wielkość kropli i szybkość jej podawania będzie każdo- razowo taka sama, niezależnie od siły nacisku na denko. Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, umożliwiając równomierne rozprowadzenie roztworu po powierzchni oczu.

Rys: 5

Po każdorazowym użyciu butelkę starannie zamknąć nakładką, zwracając jednocześnie uwagę, aby koń- cówka zakraplacza pozostała sucha.

Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy.

Dzięki systemowi COMOD® z butelki o pojemności 10 ml pobiera się około 300 kropli.

Po zużyciu całego opakowania, na dnie butelki pozo- staje, ze względów technicznych, niewielka ilość roz- tworu ponad gwarantowaną pojemność 10 ml.

Długość okresu stosowania HYLO GEL® nie jest ogra- niczona.

Każde opakowanie HYLO GEL® powinno być używane tylko przez jedną osobę.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę stosując HYLO GEL®?

W przypadku używania innych leków okulistycznych, musi upłynąć co najmniej 30 minut zanim zakroplimy HYLO GEL®, a powinien on być podany jako ostatni.

Maści do oczu należy stosować zawsze po zakropleniu HYLO GEL®.

Ponieważ HYLO GEL® nie zawiera środka konserwu- jącego, jest szczególnie dobrze tolerowany przy długo- trwałym stosowaniu.

W bardzo rzadkich, pojedynczych przypadkach noto- wano reakcje nadwrażliwości takie jak: pieczenie i łza- wienie oczu, które ustępowały natychmiast po odsta- wieniu preparatu.

Należy pamiętać, że przejściowe zaburzenia widzenia po zastosowaniu HYLO GEL® kropli ocznych są moż- liwe z powodu wysokiej lepkości roztworu.

HYLO GEL® zmniejsza odczucie suchości w przypad- kach ostrych i przewlekłych objawów suchego oka.

Jeżeli mimo tego schorzenia lekarz okulista zezwoli na używanie soczewek kontaktowych, wówczas HYLO GEL® może być stosowany. Należy jednak liczyć się z wystąpieniem smug na soczewkach, które jednak zwykle znikają po kilku mrugnięciach.

Zalecamy zakroplenie HYLO GEL® 30 minut po założe- niu soczewek kontaktowych na oczy, w celu uniknięcia ewentukalnych reakcji nietolerancji między środkiem do pielęgnacji soczewek a preparatem HYLO GEL®.

Dostępne dane potwierdzają możliwość stosowa- nia kropli do oczu HYLO GEL® także u dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

Jak często i jak długo powinno się stosować HYLO GEL® HYLO GEL® należy dawkować indywidualnie, według uznania lub zalecenia lekarza okulisty. Zwykle zakra- pla się 1 kroplę 3 razy dziennie do worka spojówko- wego każdego oka. Przy silniejszych dolegliwościach HYLO GEL® może być stosowany częściej. W przy- padku częstszego zakraplania (np. powyżej 10 razy dziennie), należy poddać się badaniu okulistycznemu.

HYLO GEL® przeznaczony jest do ciągłego stosowa- nia. Przy utrzymujących się przez długi czas dolegliwo- ściach, (tak jak ma to miejsce w przypadku każdej innej choroby), należy zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Kiedy nie należy stosować HYLO GEL® HYLO GEL® nie powinien być stosowany przy nad- wrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Na co należy zwrócić uwagę przy przechowywaniu HYLO GEL®

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C ( ).

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego preparat nadaje się do użycia przez okres 6 miesięcy.

Nie używać po upływie terminu ważności ( ).

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dostępne opakowanie:

10 ml krople do oczu

Data przygotowania ulotki:

Kwiecień 2021

Wytwórca ( ): URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken

Niemcy

Kontakt w PL: URSAPHARM Poland sp. z o.o.

ul. Malarska 6, 05-092 Łomianki

Tel: 022 732 07 90

Faks: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl www.ursapharm.pl

Wyrób medyczny

C

G

A

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.