---Wolt Drive - produkty

Humalog Mix 25, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, iniekcja,

Insulina lispro (insulin lispro)

, Eli Lilly

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Humalog Mix 25 na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 135,98 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 39,20 zł - Ryczałt
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla kobiet w ciąży
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Humalog Mix 25

  Humalog Mix 25 to roztwór insuliny do wstrzykiwań stosowany w celu zmniejszania stężenia glukozy we krwi. Lek zawiera mieszaninę insulin lispro, cechuje się szybkim początkiem działania i wczesnym szczytem. Humalog Mix 25 jest wskazany u pacjentów z cukrzycą.

  więcej: Stosowanie Humalog Mix 25, skutki uboczne i interakcje Humalog Mix 25

  Jak działa Humalog Mix 25?

  Humalog Mix25 to analog insuliny ludzkiej, powstały przy użyciu metody biotechnologicznej, z udziałem specjalnego szczepu bakterii. Preparat ten jest mieszaniną insuliny szybko działającej i insuliny o pośrednim czasie działania. 

  Działanie preparatu Humalog Mix25 polega na regulowaniu metabolizmu glukozy. Insulina ma za zadanie obniżać poziom glukozy we krwi dzięki pobudzaniu wychwytu glukozy przez organizm, głównie przez mięśnie i tkankę tłuszczową oraz przez hamowanie wytwarzania glukozy w wątrobie. Insulina hamuje rozpad tłuszczu w komórkach tłuszczowych, hamuje rozpad białek i pobudza ich syntezę. 

  Humalog Mix25 zaczyna działać szybko, w ciągu 15 minut od wstrzyknięcia, dlatego może być podawana na krótko przed posiłkiem lub w razie potrzeby, zaraz po posiłku. umożliwia to pierwsza składowa, czyli insulina szybkodziałająca. Okres działania całego preparatu wynosi do 15 godzin. Takie działanie zapewnia druga składowa, czyli insulina protaminowa (długodziałająca).
  Preparat Humalog Mix25 stosuje się u pacjentów z cukrzycą wymagającą podawania insuliny oraz w cukrzycy u kobiet w ciąży. 

  Nie używaj Humalog Mix 25, jeśli:

  • jesteś uczulony na tę insulinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą,-
  • jeśli poziom cukru we krwi jest za niski. 

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Humalog Mix 25?

  Przed zastosowaniem jakiejkolwiek insuliny, sprawdź dokładnie etykietę produktu – jego nazwę i oznakowanie literowe w celu uniknięcia wstrzyknięcia niewłaściwego preparatu. Zwróć także uwagę na termin ważności insuliny. 

  Humalog Mix25 znajduje się we wkładach przeznaczonych do stosowania razem z odpowiednimi wstrzykiwaczami, które umożliwiają podskórne podanie insuliny.

  Przed pierwszym zastosowaniem wstrzykiwacza zapoznaj się dokładnie z instrukcją jego użycia. Wkładając wkład do wstrzykiwacza, podczas zakładania igły i wstrzykiwania insuliny postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. 

  Do podawania Humalogu, stosuj wyłącznie dedykowane do niej wstrzykiwacze wielokrotnego użytku.  Jeśli zauważysz, że wstrzykiwacz nie działa prawidłowo, nie używaj go. Zaopatrz się w specjalne igły i strzykawki do insuliny o stężeniu 100 j/ml. W razie uszkodzenia wstrzywkiwacza pobierz z wkładu do strzykawki odpowiednią ilość insuliny w celu wykonania zastrzyku podskórnego.  Jeśli nie jesteś pewien jak prawidłowo stosować wstrzykiwacz, skonsultuj się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

  Wkłady do wstrzykiwacza, które nie były jeszcze używane należy przechowywać w lodówce, natomiast przed włożeniem wkładu do wstrzykiwacza, konieczne jest przechowywanie wkładu w temperaturze pokojowej przez 1 do 2 godzin. Przed włożeniem wkładu do wstrzykiwacza obejrzyj go dokładnie. Nie wstrząsaj wkładu przed użyciem, ale powolnym ruchem obróć go kilkakrotnie. Wstrzykiwacz powinien być używany przez jedną osobę. 

  Jak stosować Humalog Mix 25?

  Dawkowanie insuliny jest dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta przez lekarza. Ilość podawanej insuliny zależy od trybu życia, poziomu glukozy we krwi i dotychczas stosowanych rodzajach i dawek insuliny, dlatego stosuj ją zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek podajemy krótko przed posiłkiem lub nawet w trakcie posiłku.

  Insulinę podawaj we wstrzyknięciu podskórnym w udo, w tkankę podskórną brzucha, w okolicę pośladka lub okolicę ramienia. Nigdy nie podawać zawiesin insuliny dożylnie. W wyjątkowych przypadkach można podać lek domięśniowo. Wstrzyknięcie wykonaj w uniesiony fałd skóry zmniejsza to ryzyko niezamierzonego podania domięśniowego. Po wstrzyknięciu igła powinna pozostać pod skórą przez co najmniej 6 sekund, aby mieć pewność, że wstrzyknięta została cała dawka insuliny. 

  Po podaniu insuliny nie masuj miejsca wstrzyknięcia.

  Insulinę Humalog należy podawać na krótko przed posiłkiem lub w razie potrzeby podczas posiłku. Stosując ten preparat, konieczne jest przestrzeganie regularności i obfitości przyjmowanego pokarmu.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Humalog Mix 25?

  Pamiętaj o zmienianiu miejsca wkłucia, zapobiegnie to tworzeniu się zgrubień podskórnych i utracie wrażliwości skóry w tym rejonie.

  Tak, jak w przypadku leczenia innymi insulinami obserwuje się reakcje w miejscu wstrzyknięcia,które mogą objawiać się bólem, zaczerwienieniem, pokrzywką, stanem zapalnym, zasinieniem,obrzękiem i swędzeniem. Zmiany miejsc wstrzyknięć w obrębie jednego obszaru mogą zmniejszyć ryzyko takich reakcji. Reakcje zwykle ustępują w ciągu kilku dni lub tygodni. Najszybsze działanie insuliny uzyskiwane jest po wstrzyknięciu jej w powłokę brzuszną. 

  Wstrzyknięcie dawki większej niż zalecona może nadmiernie zmniejszyć poziom cukru we krwi (hipoglikemia). Pominięcie przyjęcia insuliny lub wstrzyknięcie zbyt małej ilości może prowadzić do zbyt dużego wzrostu stężenia cukru we krwi (hiperglikemia). Pacjent oraz jego rodzina musi zapoznać się z objawami nadmiernego podwyższenia oraz zbyt dużego spadku poziomu cukru we krwi, aby w razie potrzeby szybko wykryć ten stan i odpowiednio na niego zareagować.   

  Czy mogę łączyć Humalog Mix 25 z innymi lekami?

  Wiele leków stosowanych z Humalogiem może wpływać na osłabienie lub nasilenie jego działania hipoglikemizującego (obniżającego poziom glukozy we krwi). Przed zastosowaniem nowego leku, także wydawanego bez recepty, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

  Szczególnie gdy przyjmujesz:

  • inne leki przeciwcukrzycowe,
  • leki stosowane w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychiatrycznych (flouksetyna, inhibitory MAO, sole litu, atypowe leki przeciwpsychotyczne np. olanzapina i klonidyna),
  • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne np. salicylany (kwas acetylosalicylowy składnik Aspiryny stosowany przeciwbólowo i w celu obniżenia gorączki),
  • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i chorobach serca (diazoksyd, inhibitory konwertazy angiotensyny na przykład popularny Enap, Enarenal, Polpril i inne,
  • leki przeciwbakteryjne takie jak np. bactrim
  • hormony płciowe, tarczycy,  wzrostu i steroidy anaboliczne,
  • izoniazyd (lek przeciwgruźliczy),
  • leki stosowane w leczeniu astmy np. adrenalina lub salbutamol, terbutalina.

  Pewne leki np: część leków kardiologicznych (beta-blokery), klonidyna, guanetydyna lub rezerpina mogą sprawić, że objawy nadmiernego obniżenia poziomu cukru we krwi będą trudne lub niemożliwe do zauważenia.

  Alkohol może nasilać i przedłużać lub też osłabiać działanie insuliny.

  Czy po zastosowaniu Humalog Mix 25 mogę prowadzić pojazdy?

  Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn, ale każdy pacjent chorujący na cukrzycę musi mieć świadomość ryzyka wystąpienia hipoglikemii lub hiperglikemii, co może skutkować osłabieniem koncentracji i szybkości reakcji. 

  Czy mogę stosować Humalog Mix 25 będąc w ciąży?

  Humalog Mix25 może być stosowany w ciąży. Ciąża, u kobiet chorych na cukrzycę, jest wskazaniem do zmiany doustnych leków przeciwcukrzycowych na insulinę. Zapotrzebowanie na insulinę zmienia się w trakcie trwania ciąży, dlatego konieczna jest regularna kontrola poziomu cukru we krwi pacjentki i dostosowanie dawki do jej aktualnego stanu. Prawidłowy poziom cukru we krwi ciężarnej, jest konieczny dla właściwego rozwoju płodu. 

  Czy po zastosowaniu Humalog Mix 25 mogę karmić piersią?

  Lek może być stosowany przez kobiety karmiące piersią. Dawkowanie insuliny w tym okresie może wymagać zmiany. 

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Humalog Mix 25?

  Najczęściej występują:

  • hipoglikemia,
  • zaczerwienienie, swędzenie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia.

  Rzadziej występują:

  • zanik tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięć,-
  • uszność, ucisk w klatce piersiowej,
  • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone tętno,
  • reakcja anafilaktyczna.

  Skład Humalog Mix 25

  Mieszanina roztworu insuliny lispro i zawiesiny protaminowej insuliny lispro w stosunku 25/75. 

  Substancje pomocnicze: Siarczan protaminy, m-krezol, fenol, glicerol, sodu diwodorofosforan siedmiowodny, cynku tlenek, woda do wstrzykiwań. 

  Jak przechowywać Humalog Mix 25?

  Wkłady nieużywane przechowuj w lodówce, w opakowaniu zewnętrznym, w temperaturze 2°C – 8°C, nie zamrażaj. 

  Wkłady używane, które znajdują się we wstrzykiwaczu przechowuj do 28 dni, w temperaturze niższej niż 30°C, chroniąc przed światłem. Nie wolno umieszczać ich w lodówce. 

  Po każdej injekcji nałóż nasadę na wstrzykiwacz, aby chronić lek przed światłem. 

  Nie przechowuj wstrzykiwacza, w którym znajduje się wkład razem z założoną igłą. 

  Źródła

  1. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych -Charakterystyki Produktów Leczniczych (http://leki.urpl.gov.pl/).

  2. PubMed - Biblioteka Medycyny Narodowego Instytutu Zdrowia USA (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

  Skład Humalog Mix 25

  Mieszanina roztworu insuliny lispro i zawiesiny protaminowej insuliny lispro w stosunku 25/75. 

  Substancje pomocnicze: Siarczan protaminy, m-krezol, fenol, glicerol, sodu diwodorofosforan siedmiowodny, cynku tlenek, woda do wstrzykiwań. 

  Kto może wystawić receptę na Humalog Mix 25?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Humalog Mix 25

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Kategorie Humalog Mix 25

  Ceny po refundacji, 5 wkładów, 300 j.m./3 ml

  Odpłatność 100%
  135,98 zł
  Limit
  100,78 zł
  Ryczałt
  39,20 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla kobiet w ciąży
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Humalog Mix 25 w aptekach

  Wszystkie opakowania Humalog Mix 25w 59% aptek
  5 wkładóww 59% aptek
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy