Oryginalna ulotka dla Homeoptic
krople do oczu

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

10 minimsów 0,4 mililitra
w 22% aptek, od 11.50 zł do 30.99
Homeoptic to krople to oczu pomagające łagodzić podrażnienia spojówek i wspierające proces regeneracji oka, które mogą być stosowane np. po ekspozycji na drażniący dym, przy długotrwałym korzystaniu z komputera, bądź po ekspozycji na suche powietrze. Preparat może być stosowany u pacjentów powyżej 6. roku życia.

Ulotki Homeoptic dla opakowania 10 minimsów 0,4 mililitra.

Wybrany dokument Homeoptic:
Dokument z 2020-09-25
PDF
dokument PDF dla Homeoptic

Podgląd dokumentu PDF Homeoptic

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Homeoptic

®

krople do oczu, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1. Co to jest Homeoptic® i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Homeoptic®

3. Jak stosować Homeoptic®

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Homeoptic®

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Homeoptic® i w jakim celu się go stosuje

Homeoptic® jest lekiem stosowanym w stanach podrażnienia spojówek i przemęczenia oczu spowodowanych:

 • niekorzystnym promieniowaniem ekranów telewizyjnych i monitorów komputerowych
 • przebywaniem w zadymionym pomieszczeniu
 • długim czytaniem
 • suchym powietrzem
 • kąpielą w basenie, morzu itp.
 • zbyt intensywnym oświetleniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Homeoptic®

Kiedy nie stosować Homeoptic

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Homeoptic

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować Homeoptic

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować do oka.

Zalecana dawka to:

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: wkraplać 1 - 2 krople do worka spojówkowego 2 do 4 razy dziennie.

Przed zastosowaniem leku u dzieci konieczna jest konsultacja z lekarzem w celu ustalenia przyczyny dolegliwości. Jeżeli lekarz zadecyduje o zastosowaniu kropli Homeoptic® i nie zaleci inaczej, należy stosować: 1 - 2 krople do worka spojówkowego 2 do 4 razy dziennie.

Krople nie zawierają środków konserwujących, mogą być polecane osobom noszącym szkła kontaktowe.

Czas stosowania

Nie należy stosować leku dłużej niż kilka dni. W przypadku nie ustępowania objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób użycia 1. Otworzyć aluminiową saszetkę.

2. Oderwać jeden pojemnik (minims).

3. Przekręcić i ułamać końcówkę.

4. Dolną powiekę odchylić do dołu spoglądając jednocześnie w górę.

5. Zaaplikować krople do worka spojówkowego.

Po zużyciu pojemnik jednodawkowy należy wyrzucić i przy następnej aplikacji otworzyć nowy. Pozostałe minimsy należy przechowywać w aluminiowej saszetce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Homeoptic

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Homeoptic

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Działania niepożądane nieznane.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181c, 02-

222 Warszawa, tel.: +48 22 492 13 01, fax: +48 22 492 13 09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również krajowemu przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Homeoptic

Przed otwarciem saszetki: brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Po otwarciu saszetki: pojemniki jednodawkowe (minimsy) są przeznaczone do jednorazowego użycia, nie należy ich przechowywać po otwarciu. Pozostałe minimsy należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w saszetce.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i minimsie.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Homeoptic

 • Substancjami czynnymi leku są: Cineraria maritima 5CH 1,50 g, Euphrasia officinalis 3DH 1,00 g, Calendula officinalis 3DH 0,25 g, Kalium muriaticum 5CH 0,25 g, Calcarea fluorica 5CH 0,25 g, Magnesia carbonica 5CH 0,25 g, Silicea 5CH 0,25 g w 100 g kropli.
 • Pozostałe składniki to: sodu chlorek, woda oczyszczona.

Jak wygląda Homeoptic

i co zawiera opakowanie

Opakowanie tekturowe zawiera:

10 pojemników jednodawkowych (minimsów) z polietylenu, w 2 saszetkach aluminiowych;

20 pojemników jednodawkowych (minimsów) z polietylenu, w 4 saszetkach aluminiowych;

50 pojemników jednodawkowych (minimsów) z polietylenu, w 10 saszetkach aluminiowych;

1 saszetka zawiera 5 minimsów.

1 minims zawiera 0,4 ml roztworu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny: BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

Wytwórca: BOIRON SA ZAC des Frênes – 1 rue Edouard Buffard

77144 Montévrain

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do krajowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Boiron Sp. z o.o.

tel. 22 702 66 70 fax: 22 702 66 71 e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08/2016 mailto:informacjaoleku@boiron.pl

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.