Oryginalna ulotka dla Homeogene 9
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

60 tabletek
w 19% aptek, od 13.80 zł do 26.99
Homeogene 9 to tabletki homeopatyczne do ssania przeznaczone do leczenia bólu gardła oraz chrypki. Preparat może być stosowany przez osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 6. roku życia (po wcześniejszej konsultacji z lekarzem).

Ulotki Homeogene 9 dla opakowania 60 tabletek.

Wybrany dokument Homeogene 9:
Dokument z 2021-02-05
PDF
dokument PDF dla Homeogene 9

Podgląd dokumentu PDF Homeogene 9

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-05

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Homeogene 9, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Homeogene 9 i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Homeogene 9

3. Jak stosować Homeogene 9

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Homeogene 9

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Homeogene 9 i w jakim celu się go stosuje

Homeogene 9 jest lekiem stosowanym w leczeniu: bólu gardła, chrypki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Homeogene 9

Kiedy nie stosować Homeogene 9

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Homeogene 9 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Homeogene 9 z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Homeogene 9 zawiera sacharozę

W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Homeogene 9

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować doustnie.

Zalecana dawka to:

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: ssać powoli 1 tabletkę co godzinę między posiłkami, wydłużając przerwy w miarę następowania poprawy.

Nie stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby.

Po uzyskaniu poprawy zmniejszyć dawkowanie do 3 razy po 1 tabletce.

Nie stosować dłużej niż kilka dni.

Przed zastosowaniem leku u dzieci w wieku od 6 do 12 lat, zalecana jest konsultacja z lekarzem w celu ustalenia przyczyny dolegliwości.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Homeogene 9

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Homeogene 9

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Działania niepożądane nieznane.

Lek nie wysusza błon śluzowych ani nie wywołuje senności.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również krajowemu przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Homeogene 9

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Homeogene 9

Substancjami czynnymi leku są:

Mercurius solubilis Hahnemanni 3CH 0,667 mg, Pulsatilla 3CH 0,667 mg,

Spongia tosta 3CH 0,667 mg, Bryonia 3CH 0,667 mg, Bromum 3CH 0,667 mg,

Belladonna 3CH 0,667 mg, Phytolacca decandra 3CH 0,667 mg, Arum triphyllum 3CH 0,667 mg, Arnica montana 3CH 0,667 mg w 1 tabletce 200 mg.

Pozostałe składniki to: sacharoza, guma arabska, talk, stearynian magnezu.

Jak wygląda Homeogene 9 i co zawiera opakowanie Blistry PVC/Al w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do krajowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Boiron Sp. z o.o.

tel. … fax: … e-mail:…

Data ostatniej aktualizacji ulotki: …

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.