Oryginalna ulotka dla Hirudoid
maść

produkt dostępny bez recepty

heparinoids

Dawka

0,3%

Opakowanie

40 gramów
w 50% aptek, od 14.99 zł do 39.90
Hirudoid to maść o działaniu przeciwzakrzepowym. Zawiera heparynoidy, które usprawniają przepływ krwi i zmniejszają ryzyko powstania zakrzepów. Ponadto działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo oraz przyspiesza wchłanianie krwiaków podskórnych. Preparat stosowany w zapaleniu żył oraz w urazach.

Ulotki Hirudoid dla opakowania 40 gramów (0,3%).

Wybrany dokument Hirudoid:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Hirudoid

Podgląd dokumentu PDF Hirudoid

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika HIRUDOID, 0,3 g/100 g maść (Mucopolisaccharidum polisulphatum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek HIRUDOID i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku HIRUDOID

3. Jak stosować lek HIRUDOID

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek HIRUDOID

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek HIRUDOID i w jakim celu się go stosuje

Mukoplisacharydowy polisiarczan należy do grupy leków stosowanych miejscowo w przypadku:

  • tępych urazów z krwiakami lub bez krwiaków
  • zapalenia żył powierzchownych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.

Hirudoid maść może być również stosowany do fono- i jonoforezy. Przy jonoforezie maść jest podawana pod katodę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku HIRUDOID

Kiedy nie stosować leku HIRUDOID

Jeśli występuje nadwrażliwość (uczulenie) na polisiarczan mukopolisacharydowy, 4-hydroksybenzoesan metylu, 4-hydroksybenzoesan propylu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie należy nakładać maści na otwarte rany i uszkodzoną skórę.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek HIRUDOID

Patrz punkt 3.

Stosowanie leku HIRUDOID z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek można stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Lek Hirudoid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek HIRUDOID

Hirudoid maść jest lekiem do stosowania miejscowego, na skórę.

Lek Hirudoid należy nakładać 2 do 3 razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo lub, jeśli zachodzi potrzeba, częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5 cm maści.

Hirudoid w postaci maści należy wmasować w miejsca zmienione chorobowo. W przypadku bolesnego zapalenia, maść należy delikatnie rozprowadzić na miejsca chorobowo zmienione. Hirudoid maść może być używany jako opatrunek z maści.

W przypadku tępych urazów leczenie zwykle trwa do 10 dni, a w przypadku zapalenia żył powierzchownych od 1 do 2 tygodni. Hirudoid może być również stosowany do fono- i jonoforezy.

Podczas jonoforezy maść jest podawana pod katodę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku HIRUDOID

W związku ze sposobem podawania preparatu Hirudoid przedawkowanie jest mało prawdopodobne.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

W wyniku przypadkowego połknięcia produktu leczniczego Hirudoid, nie powinny wystąpić żadne objawy przedawkowania spowodowane substancją czynną.

Pominięcie zastosowania leku HIRUDOID

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku HIRUDOID maść

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego i alkoholu mirystylowego lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek HIRUDOID może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów – bardzo rzadko.

Bardzo rzadko mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zazwyczaj ustępuje szybko po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego.

4- hydroksybenzoesan metylu i propylu może powodować reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek HIRUDOID

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Nie stosować leku HIRUDOID po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek HIRUDOID

Substancją czynną leku jest mukopolisacharydowy polisiarczan 0,3 g/100 g, co odpowiada 25 000 j.* (*Jednostki ustalone na podstawie APTT).

Pozostałe składniki to: glicerol 85%, 4-hydroksybenzoesan metylu, 4-hydroksybenzoesan propylu, kwas stearynowy, podłoże maściowe z alkoholami lanoliny, alkohol cetostearylowy emulgujący, alkohol mirystylowy, alkohol izopropylowy, potasu wodorotlenek, tymol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek HIRUDOID i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa zawierająca 40 g lub 100 g maści.

Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Wytwórca:

1. Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstraße 1, 85276 Pfaffenhofen, Niemcy

2. STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel , Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03.12.2018

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.