---

Oryginalna ulotka dla Hemorigentabletki

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie:

30 tabletek
w 49% aptek, od 11,99 zł do 28,99 zł

Koszyk:

Ulotki Hemorigen dla opakowania 30 tabletek.

Wybrany dokument Hemorigen:
Dokument z 2020-10-06
PDF
dokument PDF dla Hemorigen

Podgląd dokumentu PDF Hemorigen

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-10-06

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Tekst ulotki informacyjnej

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta HEMORIGEN

Erigeroni canadensis herbae extractum spissum

50 mg, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Hemorigen i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hemorigen

3. Jak stosować lek Hemorigen

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Hemorigen

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hemorigen i w jakim celu się go stosuje

Produkt Hemorigen jest produktem leczniczym roślinnym, stosowanym tradycyjnie, którego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

Lek stosowany tradycyjnie we wspomagającym leczeniu drobnych stłuczeń i podbiegnięć krwawych (siniaków) powstałych w wyniku łagodnych urazów.

Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hemorigen

Kiedy nie stosować leku Hemorigen

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną – wyciag z ziela przymiotna kanadyjskiego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Z uwagi na nieznany mechanizm działania Hemorigenu nie zaleca się stosowania go u pacjentów z zakrzepicą i osób z chorobą zakrzepową żył.

Osoby z żylakami, żylakami odbytu oraz z przewlekłą niewydolnością żylną mogą stosować lek wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Z uwagi na przynależność przymiotna kanadyjskiego (Erigeron canadensis) do rodziny astrowatych/złożonych (Asteraceae/Compositae) u chorych z uczuleniem na pyłki roślin z tej rodziny, Hemorigen należy stosować ostrożnie.

Dzieci i młodzież:

Ze względu na brak danych klinicznych w zakresie bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Lek Hemorigen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie opisano interakcji z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią nie zaleca się stosowania leku w tym okresie.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Hemorigen nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Hemorigen zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Hemorigen

Dorośli: doustnie - 3 razy na dobę po 1-2 tabletki (maksymalnie 6 tabletek na dobę).

Czas stosowania: nie dłużej niż 3 - 4 dni. Jeśli po tym czasie objawy nie ustąpią należy skonsultować się z lekarzem

Stosowanie leku Hemorigen u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hemorigen

Dotychczas nie opisano przypadków przedawkowania u ludzi.

Pominięcie zastosowania leku Hemorigen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Dotychczas nie obserwowano działań niepożądanych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.:

48 22 49 21 301, nr faksu: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać lek Hemorigen

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Exp.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hemorigen

1 tabletka zawiera 50 mg wyciągu gęstego (30- 40:1) z Erigeron canadensis L. herba (ziele przymiotna kanadyjskiego)

Ekstrahent- etanol 96 % V/V

Substancje pomocnicze: sacharoza, skrobia ziemniaczana, talk, magnezu stearynian

Jak wygląda lek Hemorigen i co zawiera opakowanie

Tabletki są okrągłe, dwustronnie wypukłe, barwy zielonoszarej do ciemnobeżowej z marmurkiem.

Dostępne opakowanie: tekturowe pudełko zawierające 3 blistry z folii Al/PVC po 10 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. św. Mikołaja 65/68 tel.: 71 33 57 225 fax: 71 372 47 40 e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 71 321 86 04 w.123

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22.10.2015 r.

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.